Mededeling 27 maart 2020

In verband met het coronavirus epidemie kunnen wij tot nader bericht geen gelovigen meer toelaten bij al onze vieringen, noch in de abdijkerk, noch bij de stille H. Mis in de crypte. De crypte blijft overdag voor persoonlijk gebed geopend tussen 8:30 en 18 uur. Daarvoor kunt U aanbellen. Voor on-line bijwonen van vieringen zie hieronder.


Op verschillende momenten, verspreid over dag en nacht, komen de monniken samen in de kerk, om (met de woorden van sint Benedictus) het Werk Gods te vieren, dat is: de liturgie, de lofzang en het smeekgebed van de hele mensheid. Deze getijden en de Heilige Eucharistie worden in het Latijn, gregoriaans gezongen, gevierd.

De dagelijkse Terts en Hoogmis, Vespers, Completen en de bijzondere vieringen van de Goede Week kunt u met ons meevieren via de onderstaande mediaplayer. Dit kan ook op de website van Kerkdienst gemist . Daar vindt u ook de agenda waar alle diensten die uitgezonden worden op wordt aangegeven.

Een overzicht van de vieringen met de tijden tijdens het Paastriduum vindt u ook hier. Voor de 'gewone' Zon- en weekdagen is het overzicht onder Gebedstijden te vinden.


Voor zover beschikbaar vindt u hieronder de algemene teksten van de vieringen en incidenteel ook een bijlage met de specifieke teksten voor de viering:

  • H. Mis en Terts van de Zondag
  • H. Mis en Terts van maandag
  • H. Mis en Terts van de weekdagen

  • Paastijd 7e Zondag
  • Paastijd 7e Zondag | Lezingen Jaar A
  • Hemelvaart Hoogmis
  • Hemelvaart Hoogmis | Lezingen Jaar A
  • Hemelvaart Hoogmis | Prefatie