Mededeling 28 mei 2020

Vanaf 1 juni met ingang van de Hoogmis, kunnen de vieringen weer bijgewoond worden, al is het helaas nog maar voor een beperkt aantal. Van tevoren aanmelden voor de Hoogmis en Vespers is daarom verplicht. Daarvoor kunt u zich in persoon aanmelden bij de portier of kunt u telefonisch contact opnemen via 043 306 13 53 dagelijks van 11:00-12:00 uur, van 14:30-16:00 uur en 18:00-18:30 uur. Behalve op de donderdag alleen van 11:00-12:00 uur. Ingesproken aanmeldingen worden niet gehonoreerd!

Als u deelneemt gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht houdt (bij klachten blijft u thuis, u houdt 1,5 meter afstand en wast vaker uw handen) en de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op betreffende plaatsen aan.


Op verschillende momenten, verspreid over dag en nacht, komen de monniken samen in de kerk, om (met de woorden van sint Benedictus) het Werk Gods te vieren, dat is: de liturgie, de lofzang en het smeekgebed van de hele mensheid. Deze getijden en de Heilige Eucharistie worden in het Latijn, gregoriaans gezongen, gevierd.

De dagelijkse Terts en Hoogmis, Vespers, Completen en de bijzondere vieringen van de Goede Week kunt u met ons meevieren via de onderstaande mediaplayer. Dit kan ook op de website van Kerkdienst gemist . Daar vindt u ook de agenda waar alle diensten die uitgezonden worden op wordt aangegeven.

Een overzicht van de vieringen met de tijden voor de 'gewone' Zon- en weekdagen is onder Gebedstijden te vinden.


Voor zover beschikbaar vindt u hieronder de algemene teksten van de vieringen en incidenteel ook een bijlage met de specifieke teksten voor de viering:

 • H. Mis en Terts van de Zondag
 • H. Mis en Terts van maandag
 • H. Mis en Terts van de weekdagen

 • Johannes de Doper, geboortefeest
 • Johannes de Doper, geboortefeest Hoogmis | Lezingen
 • 13e Zondag door het jaar
 • 13e Zondag door het jaar | Lezingen Jaar A
 • Petrus en Paulus Hoogmis
 • Petrus en Paulus | Lezingen
 • 14e Zondag door het jaar
 • 14e Zondag door het jaar | Lezingen Jaar A
 • 15e Zondag door het jaar
 • 15e Zondag door het jaar | Lezingen Jaar A