Het woord liturgie houdt in: het geheel van gebeden, gezangen en gebaren waaruit een gezamenlijke gebedsdienst bestaat.

In de abdij zijn er twee soorten liturgische diensten waaraan U kunt deelnemen: de Heilige Mis, dat is: de Heilige Eucharistie, welke volgens de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie wordt gevierd, en het getijdengebed.

De opbouw van het getijdengebed is zoals Sint Benedictus in zijn Regel heeft beschreven.

Teksten van bepaalde onderdelen van de H. Mis en het getijdengebed veranderen vaak en zijn telkens aan de speciale perioden of dagen in het jaar aangepast. Bijvoorbeeld de Adventstijd, de Paastijd of bij een kerkelijke feestdag zoals Maria Hemelvaart. Het seizoen en iedere dag kleurt de liturgie en de liturgie kleurt het seizoen en iedere dag met een eigen glans. Dat geeft smaak, diepgang en afwisseling.