Preek Hoogfeest Sint Benedictus - 11 juli 2024

In 1980 hebben de benedictinessen te Jerusalem een ikoon geschilderd van onze heilige vader Benedictus. Op deze ikoon zijn met de monnikvader ook drie scènes uit zijn leven uitgebeeld: de grot van Subiaco, het klooster te Monte Cassino en het visoen waarin hij de wereld in het licht van God zag. ...meer.


Preek 14e Zondag door het jaar - 11 juli 2024

Het liefst van alles zal ik roemen op mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Deze woorden van sint Paulus mogen ons op het eerste gezicht verbazen. Het leidend beginsel van onze dagen is juist kracht en onkwetsbaarheid. ...meer.


Aanpassingen gebedstijden week 28 - 1 juli 2024

In week 28 zijn er de volgende aanpassingen:
Dinsdag 9 juli: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 11 juli, Hoogfeest Sint Benedictus: Noon om 14:00 uur, Vespers met Lof om 17:00 uur


Preek 12e Zondag door het jaar - 1 juli 2024

[Preektekst van 23 juni 2024] We hebben daarnet een bijzonder evangelie gehoord. Het is de enige keer in Jezus’ leven dat de evangelisten uitdrukkelijk vermelden dat Hij sliep. En bij Marcus komt het contrast met de woeste golven en de wind nog meer naar voren dan bij Matteüs en Lucas ...meer.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 1 jul 2024

Komende vrijdag 5 juli 2024 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de tweede Vespers (om 17:00 uur) van het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 10e Zondag door het jaar - 10 juni 2024

[...] Door tegen Gods wil in te gaan om te krijgen wat we verlangen, zullen we uiteindelijk slechter af zijn, zelfs als we op korte termijn in staat zijn om het geschapen goed te verkrijgen, het schepsel dat we willen en waarnaar we verlangen. Door onze eigen wil boven die van God te verkiezen, snijden we onszelf af van het ontvangen van wat beter is ... meer.


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 10 juni 2024

De preektekst van Pinksteren en Sacramentsdag zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Open Kloosterdag Zondag 9 juni a.s. - 2 juni 2024

Op Zondag 9 juni is er weer een Open Kloosterdag. Iedereen is welkom om bij een van onze gebedsdiensten aanwezig te zijn, of om een bezoek te brengen aan en te komen bidden in onze crypte of onze abdijkerk. Onze gebedsdiensten zijn:
 • Terts en Hoogmis om 9:30 uur (tot ca. 11:10 uur)
 • Sext om 12:15 (tot 12:30 uur)
 • Noon om 13:45 (tot 14:00 uur)
 • Vespers met Lof om 17:00 (tot 17:45 uur)
 • Completen om 20:00 (tot ca. 20:20 uur)
 • Voor meer informatie over de Open Kloosterdag 2024 op de website van de KNR klik hier

  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 juni 2024

  Komende vrijdag 7 juni 2024 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de tweede Vespers (om 17:00 uur) van het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Preek 9e Zondag door het jaar - 2 juni 2024

  Als we de eerste hoofdstukken van het evangelie volgens Markus beschouwen, zien we dat Jezus in dit Evangelie zijn optreden begint met het verrichten van een aantal voor Joden aanstootgevende handelingen. meer.


  Sacramentsdag - 25 mei 2024

  Op donderdag 30 mei wordt de Hoogmis gevolgd door de Sacramentsprocessie door de tuin. Ook dit zal op Kerkdienstgemist.nl te volgen zijn, evenals de korte aanbidding bij het rustaltaar. Na terugkomst in de kerk zal het Allerheiligste op het altaar uitgesteld worden voor aanbidding tot en met de Vespers. U bent van harte uitgenodigd om in stilte mee te bidden!


  Uitzending over de Abdij St Benedictusberg - 21 mei 2024

  Op de website van Heuvelland Vandaag onder uitzendingen/Religieus erfgoed is deze week het eerste deel (van twee) van een documentaire over onze abdij te bekijken. Vanaf 27 mei komt het 2e deel beschikbaar. Klik hier voor de website van Heuvelland Vandaag en klik hier voor de film op YouTube.


  Aanpassingen gebedstijden komende weken - 19 mei 2024

  In week 22 zijn de volgende aanpassingen:
  Dinsdag 28 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
  Donderdag 30 mei, Sacramentsdag | Corpus Christi: Noon om 14:00 uur, Vespers met Lof om 17:00 uur


  Bulletin Vrienden Lente - mei 2024

  Een nieuw bulletin vanuit de Vrienden is uitgegeven. In deze editie wordt onder meer vooruit gekeken op de Vriendendag van dit jaar, krijgt u informatie over het nieuwe donatieproject en worden twee nieuwe bestuursleden geintroduceerd. Klik hier voor het bulletin. Voor de webpagina's van de Vrienden klikt u hier


  Preek Hemelvaart - 11 mei 2024

  We kunnen ons een beetje voelen zoals die Viri Galilei – die mannen van Galilea, die daar Jezus bij Zijn hemelvaart stonden na te staren. We voelen ons misschien, net als zij, ook wat weemoedig. ...meer.


  Nieuwe preektekst beschikbaar - 11 mei 2024

  De preektekst van 4 mei, van het Hoogfeest van onze Kerkwijding, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


  Kruisprocessie - 7 mei 2024

  Vanwege het weer is de Kruisprocessie uitgesteld tot morgen. Op 8 mei is aansluitend aan de Terts de Kruisprocessie voor zegen te vragen in de zaaitijd. Na terugkomst in de Kerk wordt vervolgd met de H Mis.


  Preek 6e Zondag in de Paastijd - 5 mei 2024

  In de eerste lezing uit het boek van de Handelingen van de Apostelen (Hand. 10, 25-26. 34-35. 44-48) zien we het wonderbaarlijke, beslissende moment waarop Gods heil zich uitbreidt van de kleine kring van de Joden tot zelfs de hele heidense wereld, want, zoals Petrus ons leert door zijn woorden aan Cornelius: ...meer.


  Preek 5e Zondag in de Paastijd - 5 mei 2024

  God is groter dan ons hart. (1 Jo.3,20) Magistrale woorden die sint Jan in zijn eerste brief schreef. We mogen voor zijn aanschijn ons geweten gerusstellen ook als het ons veroordeelt. (vers 19) Een machtige uitspraak. Temeer als we ons realiseren dat in twintig eeuwen kerkgeschiedenis zovelen in angst geleefd hebben voor het schrikwekkend oordeel. ...meer


  Vriendenbrief Pasen - 26 april 2024

  Schijn bedriegt. Dat weet iedereen. Van schone schijn en bedrog kun je niet leven. Dus blijft iedereen zoeken naar iets dat achter de schijn ligt. ...meer..


  Aanpassingen gebedstijden komende weken - 26 april 2024

  In week 18 zijn de volgende aanpassingen:
  Donderdag 2 mei: Sext om 11:45 uur; Noon 13:00 uur ; Vespers ca. 18:15 uur.
  Vrijdag 3 mei: 1e Vespers Kerkwijding, daardoor vervalt de litanie van het H Hart en de Aanbidding
  In week 19 zijn de volgende aanpassingen:
  Dinsdag 7 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
  Donderdag 9 mei, Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer: Noon om 14:00 uur, Vespers met Lof om 17:00 uur


  Preek 4e Zondag in de Paastijd | Roepingenzondag - 26 april 2024

  Wij zijn als Christen toch eigenlijk maar een vreemd slag mensen. Wij hebben ons leven gebouwd op de grootst denkbare mislukking van de wereldgeschiedenis. God wordt mens en Hij wordt door ons aan het Kruis geslagen. ...meer.


  Roepingenzondag 2024 - 15 april 2024

  Op zondag 21 april, de vierde zondag van Pasen wordt gebeden voor roepingen. Vanaf de Noon tot en met de Vespers zal daarvoor ook Aanbidding zijn van het Allerheiligste. U bent van harte uitgenodigd om in stilte mee te bidden!


  Aanpassingen gebedstijden woensdag 10 april - 9 april 2024

  Morgen zijn er enkele aanpassingen:
  • Lauden om 7:00 uur
  • Gelezen Mis in de Crypte om ca 7:30 uur
  Priem vervalt


  Preek 2e Zondag in de Paastijd - 9 april 2024

  De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel (Hnd 4,32). Een parel van een zin! Het is de vervulling van Jezus’ vurige gebed op de avond vóór zijn lijden: Niet voor hen – de apostelen – alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, ...meer.


  Nieuwe preekteksten beschikbaar - 9 april 2024

  De preekteksten van Palmzondag, Witte Donderdag, de Paaswake en Paaszondag zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 april 2024

  Komende vrijdag 5 april 2024 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Vieringen Goede Week, Paastriduum en Paasdagen - 22 maart 2024

  Zondag 24 maart: Palmzondag om 9:30 uur zegening van de palmtakken in de crypte, waarna processie naar de kerk voor de Eucharistieviering.
  Witte Donderdag 28 maart: géén Eucharistieviering na de Lauden en om 9:30 uur, géén Vespers. Om 17:30 uur viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing. Na overbrenging van het Allerheiligste naar de crypte, Aanbidding tot middernacht. Completen om 20:30 uur ipv 20:00 uur.
  Goede Vrijdag 29 maart: géén Eucharistieviering, géén Vespers. Herdenking van het Lijden van de Heer om 15:00 uur.
  Stille Zaterdag 30 maart: géén Eucharistieviering overdag, géén completen. I.v.m. ingaan zomertijd: om 21:30 uur Paaswake (duurt tot ca. 0:45 uur).

  Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier.


  Hoogfeest st Jozef: aanbidding - 18 maart 2024

  Komende dinsdag 19 maart 2024, Hoogfeest van st Jozef is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Speciale intentie dit keer voor nieuwe roepingen: st Jozef is de patroon van ons noviciaat. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 18 maart 2024

  [...] De Geest van God de scheppende, levengevende kracht is die zelfs de doden tot nieuw leven kan wekken en de Israëlieten kan terugbrengen uit de buitenlandse ballingschap naar het land dat God hen heeft beloofd ...meer.


  Preek 4e Zondag in de Vastentijd | Laetare - 11 maart 2024

  We hebben zo juist het mooie evangelie gehoord van de blindgeborene die door Jezus genezen werd. Jezus maakte slijk en bestreek de ogen van de man daarmee. Hij maakte als het ware een nieuwe schepping... meer.


  Vieringen Paastriduum en Paasdagen - 5 maart 2024

  Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier.


  Preek 2e Zondag in de Vastentijd - 26 februari 2024

  Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan (Mc 9,2-3). Zó hadden Petrus, Jakobus en Johannes Hem nog nooit gezien. Wat hier gebeurde, kon je in onze mensentaal niet meer duidelijk beschrijven... meer.


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 februari 2024

  Komende vrijdag 1 maart 2024 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Vastenboodschap Bisdom Roermond 2024 - 18 februari 2024

  Allereerst wil ik u allen hartelijk groeten, nu we samen beginnen aan de Veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest. We staan nog maar net op de drempel, maar misschien hebt u hen toch al gespot? meer.


  Nieuwe preektekst beschikbaar - 17 februari 2024

  De preektekst van 28 januari, 4e Zondag door het jaar, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


  Voorbereiding op doop tijdens Paaswake - 13 februari 2024

  Komende Paasnacht zal er ook een doopplechtigheid plaatsvinden. Op de weg daar naartoe zullen er op de Zondagen van de Vastentijd tijdens de Hoogmis een aantal openbare stappen gemaakt worden. Dit gebeurt steeds met een korte plechtigheid vóór het Credo. Op de pagina Vieringen zullen steeds de bijhorende teksten gepubliceerd worden.


  Preek 6e Zondag door het jaar - 12 februari 2024

  [...] In de eerste lezing uit het boek Leviticus (13, 1-2, 45-46) zien we dat: In de tijd van Mozes, 1500 jaar voor Christus, werd ziekte vaak gezien als een straf van God voor onze eigen zonden of voor de zonden van onze voorouders... meer.


  Preek 5e Zondag door het jaar - 4 februari 2024

  Vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. (Mk. 1,35) Zo maar een zinnetje uit het Evangelie. Bij Lukas (6,12) lezen we het nog duidelijker... meer.


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding - 2 februari 2024

  Vandaag vrijdag 2 februari 2023 is er géén litanie van het H Hart i.v.m. het feest van de Opdracht van de Heer maar wel aansluitend op het Lof uitstelling van het Allerheiligste tot 18:55 uur in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 2 februari 2024

  In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen:
  • Op Zondag 11 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
  • Maandag 12 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
  • Op Aswoensdag 22 februari is er de toediening van het askruisje tijdens de Hoogmis. Aanvang Terts en Hoogmis op de normale tijd 9:30 uur.

  Let op: tijdens de Vastentijd, vanaf Aswoensdag tot en met donderdag 30 maart, zijn de Noon en Vespers op de donderdagen zoals op andere dagen van de week, dus om 14:00 resp. 17:00 uur!


  Preek 2e Zondag door het jaar - 18 januari 2024

  Een kind dat slaapt, wat is dat mooi! Daar kijk je met vertedering naar, daar word je stil van. En dan kun je verwonderd raken over alles wat daar ge-beurt, in die kleine mens, die zich in zijn slaap niet bewust meer.


  Nieuwe preektekst beschikbaar - 11 januari 2024

  De preektekst van 1 januari, het hoogfeest van de Moeder Gods, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


  Preek Driekoningen - 7 januari 2024

  in de kersttijd vieren we de geboorte van Jezus en we hebben hierover in het Evangelie twee berichten: een bij Mattheüs en een bij Lukas. Het is heel vruchtbaar om beide verhalen met elkaar te vergelijken en te zoeken naar de overeenkomsten en de verschillen meer.


  Preek Zondag na Kerstmis | Feest van de Heilige Familie - 7 januari 2024

  Op de zondag in het octaaf van Kerstmis wordt het Feest van de Heilige Familie gevierd. De preektekst vindt u hier.


  Nieuwe preekteksten beschikbaar - 31 december 2023

  De preekteksten van de 4e Zondag in de Advent, Kerstnacht en eerste Kerstdag zijn beschikbaar op de pagina archief Preken 2023 (klik hier).