Vastenboodschap Bisdom Roermond 2024 - 18 februari 2024

Allereerst wil ik u allen hartelijk groeten, nu we samen beginnen aan de Veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest. We staan nog maar net op de drempel, maar misschien hebt u hen toch al gespot? meer.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 17 februari 2024

De preektekst van 28 januari, 4e Zondag door het jaar, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Voorbereiding op doop tijdens Paaswake - 13 februari 2024

Komende Paasnacht zal er ook een doopplechtigheid plaatsvinden. Op de weg daar naartoe zullen er op de Zondagen van de Vastentijd tijdens de Hoogmis een aantal openbare stappen gemaakt worden. Dit gebeurt steeds met een korte plechtigheid vóór het Credo. Op de pagina Vieringen zullen steeds de bijhorende teksten gepubliceerd worden.


Preek 6e Zondag door het jaar - 12 februari 2024

[...] In de eerste lezing uit het boek Leviticus (13, 1-2, 45-46) zien we dat: In de tijd van Mozes, 1500 jaar voor Christus, werd ziekte vaak gezien als een straf van God voor onze eigen zonden of voor de zonden van onze voorouders... meer.


Preek 5e Zondag door het jaar - 4 februari 2024

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. (Mk. 1,35) Zo maar een zinnetje uit het Evangelie. Bij Lukas (6,12) lezen we het nog duidelijker... meer.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding - 2 februari 2024

Vandaag vrijdag 2 februari 2023 is er géén litanie van het H Hart i.v.m. het feest van de Opdracht van de Heer maar wel aansluitend op het Lof uitstelling van het Allerheiligste tot 18:55 uur in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 2 februari 2024

In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen:
• Op Zondag 11 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
• Maandag 12 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Op Aswoensdag 22 februari is er de toediening van het askruisje tijdens de Hoogmis. Aanvang Terts en Hoogmis op de normale tijd 9:30 uur.

Let op: tijdens de Vastentijd, vanaf Aswoensdag tot en met donderdag 30 maart, zijn de Noon en Vespers op de donderdagen zoals op andere dagen van de week, dus om 14:00 resp. 17:00 uur!


Preek 2e Zondag door het jaar - 18 januari 2024

Een kind dat slaapt, wat is dat mooi! Daar kijk je met vertedering naar, daar word je stil van. En dan kun je verwonderd raken over alles wat daar ge-beurt, in die kleine mens, die zich in zijn slaap niet bewust meer.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 11 januari 2024

De preektekst van 1 januari, het hoogfeest van de Moeder Gods, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek Driekoningen - 7 januari 2024

in de kersttijd vieren we de geboorte van Jezus en we hebben hierover in het Evangelie twee berichten: een bij Mattheüs en een bij Lukas. Het is heel vruchtbaar om beide verhalen met elkaar te vergelijken en te zoeken naar de overeenkomsten en de verschillen meer.


Preek Zondag na Kerstmis | Feest van de Heilige Familie - 7 januari 2024

Op de zondag in het octaaf van Kerstmis wordt het Feest van de Heilige Familie gevierd. De preektekst vindt u hier.


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 31 december 2023

De preekteksten van de 4e Zondag in de Advent, Kerstnacht en eerste Kerstdag zijn beschikbaar op de pagina archief Preken 2023 (klik hier).