Preek 2e Zondag door het jaar - 16 januari 2022

In die tijd was er een bruiloft (vgl. Joh 2,1), zo begon ons evangelie. En in onze tijd? Wie gaan er in onze tijd nog trouwen? Wie durven in onze tijd nog te gaan trouwen? ...Meer


Preek Doop des Heren - 10 januari 2022

Vandaag sluiten we de Kersttijd af en we doen dit met het feest van de Doop des Heren. We hebben diverse hoogtepunten gevierd: zoals zijn Geboorte en zijn Openbaring met de aanbidding van de drie wijzen. In de Doop des Heren zien we een nieuw hoogtepunt...Meer


Preek Moeder Gods 1 januari - 9 januari 2022

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 1 januari op het Hoogfeest van de Moeder Gods. De tekst vindt u hier.


Preek 2e Zondag in de Kersttijd - 02 januari 2022

Het Woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Johannes schrijft deze woorden aan het begin van zijn Evangelie en dagelijks herhalen we ze in het Angelus. Het Woord is vlees geworden. Het Woord is geworden, geworden wat het niet was, namelijk vlees.....Meer


Preek feest H. Familie, 2e Kerstdag - 01 januari 2022

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 26 december 2021. De tekst vindt u hier.


Aanpassing van de getijden in week 1 2022 - 31 december 2021

Op dinsdag 4 januari is denoon om 13:30 ipv 14:00 uur en de Vespers om 18:00 i.p.v. 17:00 uur.
Op donderdag 6 januari Hoogfeest Openbaring van de Heer / Driekoningen is de noon om 14:00 ipv 13:30 uur en de Vespers met Lof om 17:00 i.p.v. 18:00 uur.


Preek Kerstmis | Dagmis - 31 december 2021

Er zijn korte zinnen en er zijn lange zinnen. Een korte zin, bijvoorbeeld, is: ‘ik wens u een zalig Kerstfeest’. Een lange zin, een heel lange zin, bijvoorbeeld, is het gespek dat God met ons, met deze mensheid is aangegaan. Een gesprek, een zin, die begon al voor de schepping van de wereld, ...Meer


Preek Kerstmis | Nachtmis - 31 december 2021

Dierbare broeders en zusters dichtbij en veraf, broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus in dit kleine kind waarvan wij de geboorte vieren. Wat een vreugde en voorrecht is het voor ons, vannacht, in deze Abdijkerk, opnieuw dit Feest te mogen vieren. Al meer dan drie uur lang zijn wij aan het zingen, zijn wij aan het prijzen, zijn wij aan elkaar en aan heel de wereld aan het verkondigen: dit geheim, Gods’geboorte in de stal van Bethlehem. ...Meer


Preek 4e Zondag in de Advent - 27 december 2021

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 19 december. De tekst vindt u hier.


Gastenverblijf gesloten - 17 december 2021

Tot nader bericht is het gastenkwartier gesloten i.v.m. de maatregelen rondom corona.


Vieringen Kerstmis 2021 - 16 december 2021

Voor een overzicht van alle gebedsdiensten rondom de Kerstdagen klikt u hier.

Het zal helaas niet mogelijk zijn de Metten en de Nachtmis op 24 december bij te wonen. Wij hopen dat u de viering met ons meeviert via internet op Kerkdienstgemist.nl . of via onze websitepagina "Vieringen" waar u ook de bijhorende teksten kunt vinden onder de viewer.

De hoogmis op 1e en 2e Kerstdag is wel toegankelijk, al is het wel noodzakelijk te reserveren in verband met het beperkt aantal plaatsen.

Reserveren kan alleen als u zich persoonlijk meldt bij de portier bij de hoofdingang (zo nodig aanbellen) of door te bellen op de tijden dat wij telefonisch bereikbaar zijn: dagelijks 11:00-12:00 en 14:30-16:00 uur. N.B.: achtergelaten briefjes of ingesproken berichten op het antwoordapparaat worden niet gehonoreerd!

Conform de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen van 10 november j.l., wordt u verzocht bij een bezoek aan de abdij om in binnenruimten een mondkapje te dragen als u zich verplaatst. Daarnaast blijven de basisregels gelden: handen desinfecteren bij het binnengaan in een ruimte en nogmaals ter communie gaan, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten. Alvast dank voor uw medewerking!


Kerstboodschap Nederlandse bisschoppen - 16 december 2021

Met Kerstmis gedenken we de menswording van God. Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw (Galaten 4:4a). God kwam naar ons toe om ons menselijk leven te delen in het Kind Jezus Christus. Ook nu vieren we dat Christus onder ons komt als onze Redder. Met Kerstmis wil Hij ook geboren worden in ons hart. Meer


Preek 25 jarig jubileum p. Prior - 16 december 2021

Op 14 december j.l. op het feest van St. Johannes van het Kruis, heeft onze p. Prior zijn 25 jarig ambtsjubileum gevierd. Tijdens de Hoogmis heeft hij gepreekt, waarvan u de uitgebreide tekst hier kunt vinden.


Preek Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen - 16 december 2021

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 8 december, op het hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. De tekst vindt u hier.


Preek 3e Zondag in de Advent Jaar C - 13 december 2021

We hebben zojuist een bijzonder evangelie gehoord. Lucas is de enige van de evangelisten, die deze sympathieke dialoog tussen Johannes de Doper en zijn dopelingen beschrijft. Dat die dialoog zo goed verliep was zeker niet vanzelfsprekend. Meer


Vriendenbrief Kerstmis 2021 - 12 december 2021

Wij zullen het de komende weken in allerlei toonaarden horen en lezen: dit was 2021. Weer loopt een Jaar des Heren ten einde. Dan komt als vanzelf de vraag in ons op: was het dat ook inderdaad, een jaar van de Heer? Hebben wij het als zodanig ervaren en doorlopen, als een Jaar van de Heer? Meer lezen...


Preek 2e Zondag in de Advent Jaar C - 7 december 2021

Haast ongemerkt is onze blik in de afgelopen week van de toekomst naar het verleden omgedraaid. Vorige week hoorden we over het schrikwekkende einde van de wereld en de wederkomst van Christus in majesteit. Vandaag richt de liturgie onze aandacht op de eerste komst twee duizend jaar geleden. Meer


Nachtmis Kerstmis 2021 - 5 december 2021

Het zal helaas niet mogelijk zijn de Nachtmis op 24 december bij te wonen. Wij hopen dat u de viering met ons meeviert via internet op Kerkdienstgemist.nl . of via onze websitepagina "Vieringen" waar u ook de bijhorende teksten kunt vinden onder de viewer.


Preek 1e Zondag in de Advent Jaar C - 29 november 2021

De teksten van deze zondag komen nogal gewelddadig over. De volkeren zullen in angst verkeren. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. De diepste angst van de mensen komt hier naar boven: de angst om het bestaan. Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 november 2021

Komende vrijdag 3 december 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Adventsboodschap 2021 - 28 november 2021

Op de laatste Zondag van het kerkelijk jaar, het hoogfeest van Christus Koning, is de Adventsboodschap voor dit jaar van onze bisschop Harrie Smeets voorgelezen. U vindt de tekst hier.


Aanpassing aanvangstijd vespers op 15 november - 13 november 2021

Op maandag 15 november zal de vespers om 16:30 beginnen i.p.v. 17:00 uur.


Bijstelling coronamaatregelen - 12 november 2021

Conform de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen van 10 november j.l., wordt u verzocht bij een bezoek aan de abdij om in binnenruimten een mondkapje te dragen als u zich verplaatst. Daarnaast blijven de basisregels gelden: handen regelmatig desinfecteren of wassen, 1,5 m afstand houden en thuisblijven bij klachten. Alvast dank voor uw medewerking!


Geen uitzendingen mogelijk - 11 november 2021

Door defecte apparatuur kunnen wij momenteel niet uitzenden. Wij hopen dit z.s.m. te hebben opgelost. Excuses voor het ongemak! - Update 12 november: uitzendingen zijn weer beschikbaar.


Preek Hoogfeest Sint Willibrord - 7 november 2021

Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping (Marcus 16,15). Dat zei Jezus vlak voor zijn hemelvaart aan de apostelen. Zij hebben zich aan die taak vol vuur gegeven, met heel hun hart, en zo aan heel veel mensen de Blijde Boodschap gebracht. Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 31 oktober 2021

Komende vrijdag 5 november 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 30e Zondag door het Jaar B - 24 oktober 2021

Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Deze woorden van de blinde bedelaar zijn een geliefd schietgebed geworden van de volgelingen van Christus in oost en west. Meer


Preek 29e Zondag door het Jaar B - 17 oktober 2021

De preek van deze week geeft aandacht aan het begin van de synodale weg, die leidt naar de bisschoppensynode in 2023. De bisschoppen hebben een gebedskaart uitgebracht, die u hier kunt downloaden.

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, samen wandelen is een hele mooie manier om met elkaar in gesprek te komen. We hebben dat allemaal weleens ervaren. Samen op weg zijn, niet onmiddelijk in elkaars ogen kijken, maar samen naar de weg kijken die voor je ligt. Dat is in letterlijke zin: synode, samen een weg gaan, samen onderweg zijn. Alle katholieke gelovigen worden vandaag overal ter wereld uitgenodigd om bij dat onderweg zijn stil te staan en om het vaste voornemen te maken om met elkaar onderweg te zijn en te blijven. Meer


Preek 27e Zondag door het Jaar B - 5 oktober 2021

Wat God derhalve heeft verbonden mag een mens niet scheiden (Mc 10,9). Misschien is dit wel de uitspraak van Jezus waar wij in onze tijd het meest tegenaan lopen. Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 september 2021

Komende vrijdag 1 oktober 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 25e Zondag door het Jaar B - 23 september 2021

Laten we samen overwegen wat de Heer ons in de liturgie van vandaag laat zien. In de eerste lezing van het Oude Testament, in het Boek der Wijsheid vinden we een profetische beschrijving van Jezus die vervolgd wordt vanwege zijn niet aflatende trouw aan God en God’s Wil. Meer


Preek 24e Zondag door het Jaar B - 13 september 2021

Wie zeggen de mensen dat Ik ben? En gij, wie zegt gij dat Ik ben? Elke keer als er in het Evangelie een vraag gesteld wordt, betekent dit dat deze vraag ook voor ons bedoeld is. Wie zeggen wij dat Jezus is?..Meer


Vriendendag 2021 via livestream

Op zaterdag 4 september heeft de Vriendendag plaatsgevonden, vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar via livestream. U kunt de uitzending terugkijken via deze link naar de website van Kerkdienst gemist.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 augustus 2021

Komende vrijdag 3 september 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 21e Zondag door het Jaar B - 22 augustus 2021

… ut, inter mundanas varietates, ibi nostra fixa sint corda, ubi vera sunt gaudia. Zo luidde het in het openingsgebed, na het Gloria. Letterlijk vertaald betekent dat: … opdat, te midden van de wereldse wisselvalligheden, onze harten dáár gevestigd mogen zijn, waar de ware vreugden zijn..Meer


Aanpassing van de getijden in week 33 - 13 augustus 2021

Op dinsdag 17 augustus zullen de sext en noon niet in de kerk gezongen worden. De Vespers zijn om 16:30 i.p.v. 17:00 uur.


Preek plechtige professie fr. Alain - 22 augustus 2021

De transcriptie van de toespraak van V. Abt bij de plechtige professie van fr. Alain Chodaton op het Feest van de Gedaanteverandering van de Heer op 8 augustus 2021, is beschikbaar via deze link


Aanpassing van de getijden in week 33 - 13 augustus 2021

Op dinsdag 17 augustus zullen de sext en noon niet in de kerk gezongen worden. De Vespers zijn om 16:30 i.p.v. 17:00 uur.


Vriendenbrief Zomer 2021 - 12 augustus 2021

De werkwoorden van onze taal staan in de verleden, de tegenwoordige of de toekomende tijd. Dat is elementaire grammatica. Gods woorden gaan samen met ons door de tijd: Jezus Christus blijft dezelfde: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hb 13:8). Meer lezen...


Preek 19e Zondag door het Jaar B - 8 augustus 2021

In de eerste lezing hoorden we hoe de profeet Elia de woestijn in vluchtte en daar op wonderlijke wijze gespijzigd werd, zodat hij veertig dagen en nachten kon doorlopen om de berg van God, de Horeb, te bereiken....Meer


Plechtige Professie fr. Alain Chodaton - 6 augustus 2021

Vandaag, op het feest van de Gedaanteverandering van de Heer, zal fr. Alain Marie Chodaton de eeuwige geloften afleggen tijdens de Hoogmis. Op de pagina Vieringen zijn de teksten beschikbaar. U kunt de viering volgen op dezelfde pagina of via deze link naar de website van Kerkdienstgemist.nl


Preek 18e Zondag door het Jaar B - 1 augustus 2021

De Israëlieten waren nog maar net over de droge bodem van de Rode zee getrokken of ze begonnen te morren. Bij elke tegenslag morden ze tegen Mozes en Aaron: we hebben geen eten, we hebben geen drinken, waren we maar bij de vleespotten van Egypte gebleven...Meer


Oriëntatie Weekend 24 - 28 september 2021- 31 juli 2021

Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet.

Heb je wel eens gedacht of een verlangen gevoeld dat God je roept om monnik te worden? Je leven als lofzang aan Hem op te dragen? Maar dat je er geen beeld bij hebt hoe je leven er dan uit zal zien?

We bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven. Meer informatie en aanmelden klik hier!


Preek 14e Zondag door het Jaar B - 4 juli 2021

Mensenzoon, Ik zend u tot de kinderen van Israël (Ez 2,3). Dat hoorde Ezechiël de Geest tot hem zeggen. God roept mensen. God zendt mensen om zijn woord te verkondigen aan andere mensen. Aan mensen die daar vaak niet op zitten te wachten. Mensen die druk zijn met hun eigen plannen en bezigheden, en daar zó in opgaan, dat een woord van God hen stoort en irriteert...Meer


Preek 13e Zondag door het Jaar B - 27 juni 2021

De overste van de synagoge, Jaïrus is naar Jezus gekomen en hij smeekt met aandrang om zijn dierbaar dochtertje te komen genezen. Jaïrus heeft al zijn hoop op Jezus gericht en Jezus gaat met hem mee. Maar dan veranderen de omstandigheden plotseling. Vanaf het moment dat Jaïrus de hulp van Jezus heeft ingeroepen lijkt alles fout te gaan: zijn dochtertje sterft...Meer


Aanpassingen gebedstijden deze week - 20 juni 2021

Deze week zijn er een paar uitzonderingen op het normale weekrooster i.v.m. het Hoogfeest van Johannes de Doper op a.s. donderdag:
Dinsdag 22 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 24 juni, Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper: Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Preek 12e Zondag door het Jaar B - 20 juni 2021

Het evangelie van deze zondag is weer zo'n ouderwets wonderverhaaltje waar we in onze tijd korte metten mee kunnen maken. Ofwel het is helemaal niet gebeurd want het gaat in tegen de natuurwetten waaraan God zich moet houden. Ofwel we moeten het heel gewoon uitleggen als een alledaags verschijnsel...Meer


Gastenverblijf gaat open - 19 juni 2021

Met het vervallen van de meeste maatregelen is ons gastenverblijf vanaf 26 juni 2021 weer open. Om een verblijf af te spreken neemt u contact op met de gastenpater.


Aanvullende preektekst Sacramentsdag - 8 juni 2021

Van de preken die gehouden zijn op het Hoogfeest van de Kerkwijding (4 mei) en Pinksteren, is een geschreven tekst beschikbaar gekomen dankzij één van onze luisteraars. U kunt deze vinden op de pagina Preken.


Aanvullende preekteksten - 4 juni 2021

Ook van de preek, gehouden op het Hoogfeest van Sacramentsdag (3 juni j.l.), is een geschreven tekst beschikbaar gekomen. U kunt deze vinden op de pagina Preken.


Aanvullende preektekst Sacramentsdag - 8 juni 2021

Van de preken die gehouden zijn op het Hoogfeest van de Kerkwijding (4 mei) en Pinksteren, is een geschreven tekst beschikbaar gekomen dankzij één van onze luisteraars. U kunt deze vinden op de pagina Preken.


Preek Triniteitszondag - 30 mei 2021

Vandaag, op deze zondag na Pinksteren, vieren wij het Hoogfeest van de Aller-heiligste Drieëenheid: van de éne God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de H. Geest. God is één, maar niet zoals een blok steen één is: God is één in een dialoog van Liefde, een dialoog tussen Vader en Zoon, waarbij hun onderlinge band de H. Geest is...Meer


Aanpassingen gebedstijden in de maand juni - 22 mei 2021

In week 22 zijn er de volgende aanpassingen:
Dinsdag 1 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 3 juni, hoogfeest van Sacramentsdag : Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.

In week 25 zijn er de volgende aanpassingen:
Dinsdag 22 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 24 juni, Hoogfeest van de Geboorte van H. Johannes de Doper: Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Preek 7e Zondag in de Paastijd - 16 mei 2021

Liturgisch bevinden wij ons op deze zevende zondag van Pasen in een soort overgangssituatie, ja misschien mogen we zelfs zeggen een soort vacuüm: de Heer is ten hemel opgestegen en de heilige Geest is nog niet nedergedaald. De Hemelvaart is reeds gevierd maar Pinksteren moet nog komen. Het aardse leven van Jezus is afgesloten, maar de zending van de Geest in de Kerk is nog niet begonnen...Meer


Aanpassingen gebedstijden in week van Hemelvaart - 8 mei 2021

In de week van Hemelvaart zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 11 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 13 mei, Hemelvaart: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 14:00 uur en >Vespers om 17:00.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 3 mei 2021

Komende vrijdag 7 mei 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 4e Zondag in de Paastijd | Roepingenzondag - 25 april 2021

Jezus ging rond door alle steden en dorpen, waar Hij onderricht gaf in hun synagogen, en de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk, en alle ziekten en kwalen genas. Bij het zien van die menigte werd Hij door medelijden bewogen, omdat ze afgetobt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak Hij tot zijn leerlingen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten’ (Mt 9,35-38). Zo was het al in Jezus’ eigen tijd, en zo is het vandaag opnieuw...Meer


Preek 3e Zondag in de Paastijd - 20 april 2021

met Pasen vieren we de Verrijzenis van de Heer en die verrijzenis is voor ons de garantie dat ook wij na de dood zullen voortleven en eens zullen verrijzen. Ja sterker nog: sint Paulus schrijft heel duidelijk: als Christus niet verrezen is, is ons geloof waardeloos. Laten we maar eten en drinken, want morgen gaan we dood. Veel van onze tijdgenoten leven inderdaad zo en tonen op die manier dat ze niet of nauwelijks geloven in de verrijzenis en het eeuwig leven... Meer


Aanbidding op Roepingenzondag 25 april a.s. - 18 april 2021

De vierde zondag in de Paastijd wordt aandacht besteed aan roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Daarom zal er vanaf de Noon om 13:45 tot en met het Lof na de Vespers - tot ca. 17:45 uur - Aanbidding van het Allerheiligste zijn in de abdijkerk. U wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te komen bidden!


Preek 2e Zondag in de Paastijd - 11 april 2021

we kennen de uitdrukking als Pasen en Pinksteren op één dag vallen om aan te geven dat iets nooit zal gebeuren. Maar als we het evangelie van deze zondag bekijken, lijken Pasen en Pinksteren voor de evangelist Johannes wel op één dag, de avond van de Verrijzenis, te vallen!... Meer


Aanpassingen aanvangstijd completen - 27 maart 2021

Vanwege het ingaan van de zomertijd zullen de Completen op zaterdag 27 maart op iets andere tijd beginnen dan u gewend bent, namelijk om 19:30 uur i.p.v. 20:00 uur.

Op Witte Donderdag zullen de Completen i.v.m. de Eucharistieviering 's avonds om 20:30 beginnen.


Reserveren noodzakelijk voor vieringen in de Goede Week en Pasen - 27 maart 2021

Voor het bijwonen van de Hoogmis op Palmzondag en Witte Donderdag, de herdenking op Goede Vrijdag, de Paaswake (mits de avondklok is vervallen) en Hoogmis op Paaszondag is reserveren verplicht en zijn de plaatsen beperkt!
Indien een viering volgeboekt is, kunt u zich nog op de wachtlijst laten plaatsen.

Reserveren kan alleen als u zich persoonlijk meldt bij de portier bij de hoofdingang (zo nodig aanbellen) of door te bellen op de tijden dat wij telefonisch bereikbaar zijn: dagelijks 11:00-12:00 en (behalve op donderdag) 14:30-16:00 uur.

NB: achtergelaten briefjes of ingesproken berichten op het antwoordapparaat worden niet gehonoreerd!


Overzicht vieringen van het Paastriduum - 27 maart 2021

U kunt een overzicht van alle vieringen van Witte Donderdag t/m 2e Paasdag hier bekijken.
Let op: voor het bijwonen van de Eucharistievieringen t/m Paaszondag en de herdenkingsdienst op vrijdagmiddag is reserveren verplicht (zie hierboven).


Preek 5e Zondag in de Vastentijd (lezingen Jaar A) - 21 maart 2021

Het evangelie van vandaag vormt een schakel tussen dat van vorige week – de genezing van de blindgeborene – en de liturgie van volgende week – Palmzon-dag. Er staat een zin in als een wrange dissonant, een zin waarvan je schrikt. Het hele evangelie is vol van geloof, hoop en liefde, vol van Jezus’ menselijke nabijheid en goddelijke kracht... Meer


Preek 4e Zondag in de Vastentijd (lezingen Jaar B) - 14 maart 2021

Zo zeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft, eeuwig leven zal hebben. (Joh. 3,16) In dit ene kleine zinnetje is het hele heilsmysterie onder woorden gebracht. Zelfs als we het hele verdere evangelie zouden vergeten, als we al die andere mooie teksten kwijt zouden raken en alleen dit ene zinnetje zouden overhouden, zou dat meer dan genoeg zijn om de blijde boodschap die Jezus ons gegeven heeft en de Kerk ons verkondigt, te verwoorden Meer


Vriendenbrief Pasen 2021 - 13 maart 2021

Dierbare Oblaten en Vrienden, ons persoonlijk en maatschappelijk leven blijft nog steeds bepaald door de pandemie. Maar, zult U me misschien corrigeren, het blijft eerder onbepaald door de pandemie. Want iedere bepaaldheid lijkt ver weg. Meer lezen...


Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 7 maart 2021

Heer, geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg. Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Water is leven gevend en zonder water is er geen leven. Al van af het allereerste begin is elk leven met water verbonden. Meer


Vastenboodschap Bisdom Roermond - 21 februari 2021

In de 14e eeuw heerste de pest. Als tijdens een uitbraak een schip in Italië wilde afmeren, moest het eerst een tijd voor de kust blijven liggen om zeker te weten dat de bemanning de besmettelijke en dodelijke ziekte niet onder de leden had. Die periode duurde 40 dagen. Daarvan komt het woord quarantaine..Meer


Preek 6e Zondag door het Jaar - 14 februari 2021

Hij raakte hem aan. Die paar woorden staan er wat verloren bij in het verhaal over de genezing van de melaatse. Hij raakte hem aan. Kan het eenvoudiger? Toch staat er veel meer dan wij er met onze twintigste eeuwse oren in horen. Jezus raakte hem aan en in dat simpele gebaar werd een enorme kloof overbrugd.Meer


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 6 februari 2021

In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen:
• Op Zondag 14 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden.
• Maandag 15 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Dinsdag 16 februari: Vespers om 16:30 ipv 17:00 uur.


Aanpassingen bereikbaarheidstijden telefoon - 2 februari 2021

Vanaf 1 februari vervalt de telefonische bereikbaarheid in de avonduren. Wij zijn bereikbaar elke dag tussen 11:00 en 12:00 uur en tussen 14:30 en 16:00 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 februari 2021

Komende vrijdag 5 februari 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Geen litanie en Aanbidding komende vrijdag - 28 december 2020

Dit jaar valt de eerste vrijdag van de maand op 1 januari, het Hoogfeest van de Moeder Gods. Er zal dan géén litanie en Aanbidding zijn, maar de Vespers met aansluitend kort Lof van het feest.


Aanpassing aanvangstijd Vespers komende donderdag - 28 december 2020

Deze week is op donderdag de Vespers op iets andere tijden dan u gewend bent, namelijk om 17:00 uur i.p.v. 18:00 uur.


Preek Feest van de Heilige Familie - 27 december 2020

Laten wij binnentreden in het mysterie! We vieren vandaag het feest van de heilige familie. In de liturgie gedenken wij elk jaar de verschillende gebeurtenissen uit het leven van Jezus, vanaf de Geboorte tot en met zijn Hemelvaart.Meer


Aanpassingen aanvangstijd Completen op zaterdagen - 24 november 2020

Ingaande 28 november 2020 zullen de Conpleten op de zaterdagen om 20:00 uur beginnen i.p.v. 20:30 uur. Op de andere dagen van de week blijft de aanvangsttijd 20:30 uur. Zie voor het overzicht van alle getijden onder gebedstijden.