Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 mei 2022

Komende vrijdag 2 juni 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 7e Zondag van de Paastijd - 22 mei 2023

Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Het woord ‘verheerlijken’ is een van de voorkeurswoorden van de evangelist Johannes....Meer


Preek Gouden Professie feest fr. Ton Biesthorst - 21 mei 2023

Toen Paulus in Korinthe verbleef sprak de Heer in een nachtelijk visioen. Vanaf het begin, vanaf de heilsgeschiedenis, spreekt de Heer tot mensen die Hij bijzonder liefheeft en die Hij tot een bijzondere zending bestemt, in een nachtelijk visioen. ...Meer


Preek Hemelvaart - 21 mei 2023

Op de avond voor Zijn lijden, op Witte Donderdagavond, had Jezus tot Zijn leerlingen gezegd: Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En dat gebeurt vandaag. ...Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 17 mei 2023

De uitgeschreven preken van de 5e en 6e Zondag in de Paastijd is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Aanpassingen gebedstijden in week 20 - 7 mei 2023

In week 20 zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
Dinsdag 16 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 18 mei, Hoogfeest van Hemelvaart: Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 7 mei 2023

De uitgeschreven preek van de 4e Zondag in de Paastijd en de verjaardag van de wijding van de abdijkerk op 4 mei zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Roepingenzondag 2023 - 29 april 2023

Op zondag 30 april, de vierde zondag van Pasen wordt gebeden voor roepingen. Vanaf de Noon tot en met de Vespers zal daarvoor ook Aanbidding zijn van het Allerheiligste. U bent van harte uitgenodigd om in stilte mee te bidden!


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 april 2022

Komende vrijdag 5 mei 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanpassingen gebedstijden in week 18 - 21 april 2023

In week 18 zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
Dinsdag 2 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 4 mei, Hoogfeest wijding Abdijkerk: Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur


Preek 2e Zondag van de Paastijd - 17 april 2023

Acht dagen geleden zijn we hier rond het altaar samengekomen op de ochtend van het Pasen van de Heer. Vandaag vieren we Beloken Pasen, zoals deze dag vroeger genoemd werd. Het woord "beloken" betekent "gesloten", de luiken gaan dicht....Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 17 april 2023

De uitgeschreven preek van de Paaswake en Paaszondag zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Vieringen Goede Week, Paastriduum en Paasdagen - 1 april 2023

Zondag 2 april: Palmzondag om 9:30 uur zegening van de palmtakken in de crypte, waarna processie naar de kerk voor de Eucharistieviering.
Witte Donderdag 6 april: géén Eucharistieviering om 9:30 uur, géén Vespers.Om 17:30 uur viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing. Na overbrenging van het Allerheiligste naar de crypte, Aanbidding tot middernacht. Completen om 20:30 uur ipv 20:00 uur.
Goede Vrijdag 7 april: géén Eucharistieviering, géén Vespers. Herdenking van het Lijden van de Heer om 15:00 uur.
Stille Zaterdag 8 april: géén Eucharistieviering overdag, géén completen. 22:30 uur Paaswake (duurt tot ca. 1:30 uur).
Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag [is niet meer beschikbaar]


Nieuwe preektekst beschikbaar - 1 april 2023

De uitgeschreven preek van de 5e Zondag in de Vastentijd is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Vriendenbrief Pasen - 21 maart 2023

Soms treft ons het besef ineens heel scherp: er gaat geen dag voorbij zonder dat mensen lijden, zonder dat mensen andere mensen doen lijden. In het groot en in het klein. Wereldschokkend of in het verborgene....Meer


Completen vroeger ivm ingaan zomertijd - 21 maart 2023

I.v.m. het ingaan van de zomertijd komende zaterdag 25 maart begint de completen om 19:30 uur i.p.v. 20:00 uur.


Preek 4e Zondag in de Vastentijd Laetare - 19 maart 2023

Het Evangelie van vandaag leert ons dat het gevaarlijk kan zijn om te zien. Vooral als je ziet wat anderen niet zien of ... niet willen zien en vooral: niet willen dat jij ziet. ...Meer


Vieringen Paastriduum en Paasdagen - 18 maart 2023

Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier


Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 12 maart 2023

In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst (Ex 17,3), zo begon onze eerste lezing. Dorst hebben we allemaal wel eens, zelfs in ons zo waterrijke land. Dorst hebben is een diep-menselijke nood....Meer


Problemen met uitzendingen voor Apple gebruikers - 11 maart 2023

Bij het vervangen van onze defecte streamer blijkt dat kijkers die gebruik maken van Apple apparatuur (vooral iPhone en iPad gebruikers) geen uitzendingen kunnen bekijken via de app van Kerkdienstgemist maar soms ook niet (niet altijd!) via de websites van de abdij en Kerkdienstgemist.nl . Naar een oplossing wordt gezocht en wij bieden onze excuses aan voor het ongemak!


Preek 2e Zondag in de Vastentijd - 5 maart 2023

In de liturgie van deze zondag staat de Gedaante-verandering van de Heer centraal. Een mysterieus gebeuren dat we met oplettende stilte moeten beschouwen. Daarbij komen allerlei vragen op. Is er werkelijk sprake van een gedaanteverandering en wie of wat verandert er van gedaante?...Meer


Vastenboodschap mgr Harrie Smeets, bisschop - 27 februari 2023

Halverwege de 19e eeuw schreef de Engelse auteur Charles Dickens het verhaal van twee steden. Dat verhaal begint met de prachtige zin: It was the best of times. It was the worst of times. Het was de beste en het was de slechtste van alle tijden. Nu is de situatie niet veel anders....Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 27 februari 2023

De uitgeschreven preek van Aswoensdag is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 25 februari 2022

Komende vrijdag 3 maart 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 7e Zondag door het jaar - 19 februari 2023

Onze-Heer-Jezus-Christus wil dat alle zondaars zich bekeren en dat alle rechtvaardigen streven naar volmaaktheid en heilig worden: Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. ...Meer


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 13 februari 2022

In de week van Aswoensdag zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
• Op Zondag 19 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
Maandag 20 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Op Aswoensdag 22 februari is er de toediening van het askruisje tijdens de Hoogmis. Aanvang Terts en Hoogmis op de normale tijd 9:30 uur.
Let op: tijdens de Vastentijd, vanaf Aswoensdag tot en met donderdag 30 maart, zijn de Noon en Vespers op de donderdagen zoals op andere dagen van de week, dus om 14:00 resp. 17:00 uur!


Preek 6e Zondag door het jaar - 12 februari 2023

Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: ‘Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben’ (1 Kor 2,9). Dat is wat Paulus ons ver-kondigt: Gods wijsheid. ...Meer


Aanbidding in het weekend van carnaval - 12 februari 2023

Komende zondag 19 februari is er Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament vanaf de Hoogmis (ca. 11:10 uur) tot de Vespers (17:00 uur). Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 11 februari 2023

De uitgeschreven preek van 29 januari j.l. (4e Zondag door het jaar) en 5 februari (5e Zondag door het jaar) zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 januari 2022

Komende vrijdag 3 februari 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanpassingen gebedstijden in de week van 30 januari - 23 januari 2023

In week 5 zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 31 januari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 2 februari, Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis): Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Preek 3e Zondag door het jaar - 23 januari 2023

Het is vandaag een grote dag. Een nieuwe feestdag. We kenden eigenlijk het grote feest van het sacrament des Heren op de donderdag na Pinksteren. Maar sinds een paar jaren is er eigenlijk een pedant van gekomen. Deze derde zondag van het jaar is de zondag van het Goddelijke woord....Meer


Preek 2e Zondag door het jaar - 15 januari 2023

Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het zijn van die woorden die hun werkelijke kleur verliezen omdat we ze te vaak hebben gehoord....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 15 januari 2023

De uitgeschreven preek van 1 januari j.l. (Hoogfeest Moeder Gods)is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek Doop des Heren - 9 januari 2023

Het Mysterie van de Doop des Heren dat wij vandaag vieren is zó rijk dat alle aspecten van ons heilige katholieke geloof, alle artikelen van ons Credo er als het ware samenkomen. In het Evangelie van vandaag zien we eerst en vooral een ware trinitaire godsopenbaring: de Vader openbaart Zijn veelgeliefde Zoon, ware God uit de ware God, één in wezen met de Vader....Meer


Géén Aanbidding "eerste vrijdag van de maand" - 5 januari

Op vrijdag 6 januari, Hoogfeest van de Openbaring van de Heer / Driekoningen, vervalt de gewoonlijke litanie van het H.Hart en aanbidding op de eerste vrijdag van de maand. Wel is er zoals op zondag, een korte aanbidding aansluitend op de vespers.


Avondwake en requiemmis voor emeritus-paus Benedictus XVI - 3 januari

De gemeenschap zal voor de overleden emeritus-paus Benedictus XVI een avondwake houden op woensdag 4 januari om 18:15 uur en op donderdag 5 januari om 9:30 uur een requiemmis opdragen.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 3 januari 2023

De preektekst van 18 december j.l. (4e Zondag in de advent), van de Nachtmis en Dagmis van Kerstmis zijn beschikbaar gekomen op de pagina Preken (klik hier).