Preek 5e Zondag door het Jaar - 20 januari 2019

Dierbaren, bij het lezen van het evangelie van vandaag werd ik getroffen door een opmerkelijk detail, helemaal aan het begin. We zien daar Jezus, staande aan de oever van het meer van Gennesaret (Lc 5,1), en ook twee boten... Meer


Preek 2e Zondag door het Jaar - 20 januari 2019

Veelgeliefden, Er was een bruiloft te Kana, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Op deze wijze maakte Jezus een begin met de tekenen en Hij openbaarde zijn glorie. Er zijn weinig passages in het evangelie die zoveel tot de verbeelding hebben gesproken als het wijnwonder te Kana... Meer


Preek 4e Zondag van de Advent - 23 december 2018

Veelgeliefden, Maria reisde met spoed naar het bergland. De evangelie-teksten van deze weken voor Kerstmis zijn zwanger van allerlei mysteries. Of misschien moeten we zeggen: van één mysterie dat het hoogtepunt vormt van de gehele heilsgeschiedenis. En toch wordt het allemaal door Lukas haast heel gewoon beschreven, alsof het om alledaagse gebeurtenissen gaat, zoals een vrouw die op bezoek komt bij haar nicht. Niet meer en niet minder dan dat. ... Meer


Preek 3e Zondag van de Advent - 16 december 2018

Dierbare Broeders en Zusters, De Mis van vandaag is een ware uitbarsting van vreugde. Wie daar, na de vreugdezang van het introïtus nog aan twijfelde, komt de profeet Sefanja in de eerste lezing overtuigen met een reeks jubelende imperatieven: Verheug u! Juich! Wees blij! Jubel van vreugde! ... Meer


Vriendenbrief Kerst - 10 december 2018

Dierbare Oblaten en Vrienden, Dit jaargetijde is er een van terugkijken. De twaalf maanden van 2018, de twee en vijftig weken, de driehonderd vijf en zestig dagen trekken aan ons oog voorbij..... Meer


Preek feest Maria Onbevlekte Ontvangenis - 8 december 2018

Veelgeliefden, begin van deze week zijn we de adventstijd begonnen, een tijd van verwachting. Ondanks de schrikwekkende beschrijvingen van rampen op aarde en tekenen aan de hemel, zoals deze in het evangelie werden voorgesteld, weten we dat het daarbij om een barensnood van de kosmos gaat... Meer


Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 3 december 2018

Ingaande op maandag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op woensdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


Interview V. Abt over oblaten - 25 november 2018

In een uitgave van de Congregatie van het Heilig Sacrament (SSS, Jaargang 112|2018 nr 5) is een interview te vinden waarin V. Abt Adriaan Lenglet uitleg geeft over de wijze waarop klooster en abdij spiritualiteit uitgedragen kan worden in het allerdaagse leven. Zoals het bij de Karmelieten mensen van " de derde orde" zijn, zijn dit binnen de Benedictijnse spiritualiteit de oblaten. Het artikel vindt u hier. Zie ook de webpagina over oblaten (klik hier).


Afwijkende getijden deze week en in de Adventstijd - 25 november 2018

Met ingang van 29 november t/m 20 december, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Preek feest Christus Koning - 25 november 2018

Dierbare Broeders en Zusters, Wij willen hem niet als koning over ons (Lk 19,14); Wij hebben geen andere koning dan Ceasar. (Joh. 19, 15) Met deze kreet werd Christus’ koningschap door de Joden onthaald. Met deze kreet wordt Christus’ koningschap ook vandaag onthaald door de geseculariseerde West-Europese samenleving... Meer


Preek 33e Zondag door het Jaar - 18 november 2018

Veelgeliefden, Jezus waarschuwde zijn apostelen en ons voor allerlei verschrikkingen. Hij voorspelde rampen dichtbij en veraf. Zo horen we vandaag in het evangelie dat er ons kosmische gebeurtenissen staan te wachten. [...] Waarom voorspelt Jezus ons deze verschrikkingen?... Meer


Preek 31e Zondag door het Jaar - 5 november 2018

Dierbaren, Wat is het allereerste gebod (Mc 12,28)? Die vraag van de schriftgeleerde is ook een vraag van onze tijd. Er zijn een heleboel geboden en verboden, en soms dreig je door de bomen het bos niet meer te zien. Waar gaat het nu echt om in het leven? Wat is de kern? Wat is het allereerste gebod?... Meer


Afwijkende getijden komende week - 28 oktober 2018

In de komende week zijn er i.v.m. Allerheiligen op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 30 oktober is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 1 november is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur.
Op Allerzielen, 2 november, zijn de gebedstijden zoals gewoonlijk.


Preek 29e Zondag door het Jaar - 22 oktober 2018

Veelgeliefden, Jakobus en Johannes die de beste plaatsen in de hemel voor zichzelf vragen! Dat is des te vreemder als we de passage lezen die er direct aan vooraf gaat. Daarin kondigde Jezus voor de derde maal zijn lijden en dood aan. Er staat: ze waren ontdaan en ook die Hem volgden waren bevreesd. (Mk. 10,32)... Meer


Preek 28e Zondag door het Jaar - 16 oktober 2018

Dierbare Broeders en Zusters, Onze hedendaagse westerse samenleving heeft een afkeer voor radicalisme. Radicalisme maakt ons bang. Nochtans is de boodschap die Jezus Christus ons is komen brengen ontzettend radicaal. Zo vraagt Jezus niet aan de Rijke Jongeling om een deel van zijn bezittingen weg te geven . Niet een deel, maar ALLES. .... Meer


Preek 27e Zondag door het Jaar - 12 oktober 2018

Dierbaren, Alleluia. Toen Israël weg uit Egypte trok, Jakobs huis wég van het vreemdgetaald volk. (Punt!) Alleluia. Dat hebben wij daarnet, vlak voor het Evangelie, gezongen. De componist van dit oude stuk heeft ongetwijfeld ge-dacht: Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig.... Meer


Lezing V. Abt 6 oktober 2018 in het kader van het congres van de Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europae - 12 oktober 2018

Op zaterdag 6 oktober heeft Vader Abt een voordracht gehouden onder de titel Eerder dienen dan heersen voor de deelnemers aan het Congres van de Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europae. De volledige tekst vindt u hier.


Preek 25e Zondag door het Jaar - 23 september 2018

Veelgeliefden, De tweede helft van het Markus-evangelie bestaat uit een lang reisverhaal waarin Jezus optrekt naar Jeruzalem. Stap voor stap bereidt Hij zijn leerlingen voor op zijn dood en verrijzenis. Tot driemaal toe voorspelt Hij wat Hem te wachten staat, maar alle drie de keren reageren de leerlingen met onbegrip en volgt er een uitleg van Jezus... Meer


Lezing op 6 oktober a.s. in het kader van het congres van de Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europae - 17 september 2018

Op zaterdag 6 oktober zal na de Hoogmis (ongeveer na 15 minuten) in de kerk een voordracht worden gehouden door Vader Abt, onder de titel Eerder dienen dan heersen voor de deelnemers aan het Congres van de Associatio Sanctus Benedictus Patronus Europae. Iedereen is daarbij welkom. De voordracht is in het Nederlands maar een Duitse en Franse vertaling is voorhanden.


Preek 23e Zondag door het Jaar - 9 september 2018

Dierbare Broeders en Zusters, De openingswoorden uit de Regel van Sint-Benedictus zijn ons genoegzaam bekend: Ausculta, o fili, precepta magistris et inclina aurem cordis tui. (Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw meester, en neig het oor van uw hart.).. Meer


Preek 22e Zondag door het Jaar - 2 september 2018

Dierbaren, Al die slechte dingen komen uit het binnenste en bezoedelen de mens (Mc 7,23) , hoorden we Jezus zeggen aan het slot van het evangelie. De media hebben er ons de afgelopen week heel wat van laten zien en horen... Meer


Preek 20e Zondag door het Jaar - 26 augustus 2018

Veelgeliefden, De wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zeven zuilen heeft zij zich gehouwen. De wijsheid heeft ons een maaltijd bereid en nodigt ons uit te eten en te drinken. Als we de tekst van de eerste lezing horen, lijkt het allemaal heel gemakkelijk te zijn. We hoeven alleen maar te komen, haar uitnodiging aan te nemen en zo onze onnozelheid af te leggen... Meer


Afwijkende getijden komende week - 18 augustus 2018

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
Maandag 20 augustus worden om 18:00 uur de Metten van dinsdag gevierd.
• Op dinsdag 21 augustus zijn de Lauden om 5:00 uur , gevolgd door de H.Mis om ongeveer 5:45 uur. De stille Mis in de Crypte (normaliter om 7:00 uur) vervalt hiermee maar de Hoogmis om 9:30 uur gaat door zoals gewoonlijk. De Sext en Noon worden niet in de kerk gebeden. Om 18:30 uur (of later), worden de Vespers gebeden.
• Op woensdag 22 augustus zijn de Metten om 5:30 uur, de Lauden om 7:00 uur met aansluitend een H. Mis in de Crypte en vervalt de Priem.


Vriendenbrief Zomer - 6 augustus 2018

Dierbare Oblaten en Vrienden, in de komende maand oktober zal in Rome een buitengewone bisschoppensynode gehouden worden, waarbij de jonge mensen van onze hedendaagse wereld in het middelpunt van de aandacht zullen staan.... Meer


Preek 18e Zondag door het Jaar - 5 augustus 2018

Dierbare Broeders en Zusters, De woorden van het Introïtus van deze zondag liggen ons, monniken, zeer na aan het hart. Onze Heilige Vader Benedictus vraagt immers dat wij elk Officie zouden beginnen met deze woorden. Alvorens de lof van de Heer te bezingen, vraagt de monnik om Gods hulp, ... Meer


Preek 17e Zondag door het Jaar - 30 juli 2018

Dierbaren, Vandaag zijn we begonnen met een onderbreking van de lezing van het evangelie volgens Marcus. Voorlopig wordt Johannes gelezen; vandaag de broodvermenigvuldiging, en daarna Jezus’ rede over het Brood uit de hemel, het levende Brood, dat Hijzelf is, en dat Hij ons schenkt in de H. Eucharistie. Dat is een rede waarvan alleen Johannes verhaalt. Maar ook de broodvermenigvuldiging van vandaag wordt door Johannes met heel eigen accenten weergegeven. ... Meer


Preek 14e Zondag door het Jaar - 8 juli 2018

Veelgeliefden, Het liefst van alles zal ik roemen op mijn zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk. Deze woorden van sint Paulus mogen ons op het eerste gezicht verbazen. Het leidend beginsel van onze dagen is juist kracht en onkwetsbaarheid. In het klein en in het groot zijn we erop uit onze omgeving te beheersen, ze naar onze hand te zetten.... Meer


Preek 13e Zondag door het Jaar - 1 juli 2018

Dierbare Broeders en Zusters, Alle mensen moeten sterven. Ook wij allemaal hier aanwezig. Allen zullen we vroeg of laat eindigen in een doodskist. Ons lichaam, waar we gedurende lange jaren zoveel zorg aan hebben besteed, zal dan slechts een kadaver zijn, een lijk, dat in de aarde wordt begraven en vergaat tot stof. Ook alles wat we geduldig hebben opgebouwd, alles waar... Meer


Preek 11e Zondag door het Jaar - 26 juni 2018

Wat zal er worden van dit kind (Lc 1,66)? Ieder die hoorde wat er gebeurd was, vroeg het zich af. Het was dan ook heel bijzonder: Zacharias en Elisabet, beiden al op gevorderde leeftijd, en zij onvruchtbaar (vgl. Lc 1,7). ... Meer


Preek 10e Zondag door het Jaar - 10 juni 2018

Veelgeliefden, we horen vandaag in de eerste lezing het bekende verhaal van Adam en Eva. Maar wat moeten we daar nog mee? Sinds het einde van de negentiende eeuw staan de eerste hoofdstukken van Genesis onder vuur. Dat komt vooral omdat men de heilige Schrift als een geschiedenisboek of zelfs als een biologieboek is gaan lezen. Dan moet het wel mis gaan, want de Schrift spreekt over een diepere en hogere waarheid, over Adam en vooral over onszelf.... Meer


Verplaatsing litanie van het H. Hart - 28 mei 2018

Normaal gesproken wordt de litanie van het H. Hart met aansluitend aanbidding gehouden op de 1e vrijdag van de maand. In verband met Sacramentsdag op 31 mei a.s. wordt de litanie en aanbidding verplaatst naar het hoogfeest van het H.Hart van Jezus op vrijdag 8 juni.


Preek Zondag van de Heilige Drieëenheid - 27 mei 2018

Dierbare Broeders en Zusters, in de 8e en 9e eeuw werd de Kerk, vooral in het Oosten, bedreigd door een gevaarlijke ketterij, die de geschiedenis inging onder de naam ‘iconoclasme’. De volgelingen van deze beweging stelden alles in het werk om de heilige afbeeldingen, de iconen, in het bijzonder deze van Jezus Christus, te vernietigen... Meer


Afwijkende getijden komende week - 22 mei 2018

In de komende week zijn er in verband met de Heiligdomsvaart in Maastricht en de viering van Sacramentsdag op donderdag 31 mei (en niet zoals in de parochies op zondag 3 juni!) op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 29 mei is de Noon om 13:30 uur en zijn er geen Vespers in de abdijkerk maar zingt de communiteit om 17:00 uur de Vespers in de Sint Servaasbaseliek in Maastricht.
• Op donderdag 31 mei met processie na de Hoogmis (Hoogfeest Corpus Christi/ Sacramentsdag), de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur.


Preek 6e Zondag in de Paastijd - 6 mei 2018

Veelgeliefden, Sint Jan de Evangelist heeft nog vele jaren geleefd nadat de ander apostelen reeds de marteldood gestorven waren. Natuurlijk was hij steeds omringd door leerlingen die uit de mond van de enig levende apostel alles over Jezus en zijn leer wilde vernemen... Meer


50 jarig jubileum Kerkwijding - 5 mei 2018

Afgelopen vrijdag werd met een plechtige eucharistieviering met hulpbisschop mgr. dr. Everardus de Jong het 50 jarig jubileum gevierd van de kerkwijding van onze Abdijkerk. Voor de preektekst klikt u hier. Voor de vermelding van de viering met een fotoimpressie in de nieuwsbrief van het Bisdom Roermond klikt u hier.


Preek 5e Zondag in de Paastijd - 29 april 2018

Dierbaren, Wij zijn vandaag een heel bijzondere week begonnen: aanstaande vrijdag hopen wij hier het gouden jubileum van onze Kerkwijding te gaan vieren, en daags daarna wordt Moeder Clara Fey, stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus, in Aken zaligverklaard.... Meer


Afwijkende getijden maand mei - 26 april 2018

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 1 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 3 mei is de Noon om 14:00 uur en de Vespers om 17:00 uur.
• Op dinsdag 8 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 10 mei (Hemelvaart) is de Vespers om 17:00 uur.


Rozenkrans intentie voor de vrede in de wereld - 9 april 2018

De Nederlandse bisschoppen hebben aan de religieuzen in ons land gevraagd om vandaag de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede in de wereld. Op deze dag wordt dit jaar het (verplaatste) feest gevierd van de Aankondiging des Heren (Maria Boodschap). Wij geven graag gehoor aan deze uitnodiging en wij nodigen U allemaal van harte uit zich bij ons aan te sluiten.


Preek 2e Zondag in de Paastijd - 8 april 2018

Quasi modo geniti infantes; zoals pasgeboren kindjes
Dierbare Broeders en Zusters, het introïtus van deze zondag vat in enkele woorden de kern samen van ons christen-zijn. Dom Delatte schreef op het einde van zijn leven: “steeds meer begrijp ik wat mijn wezenlijke roeping is: ik ben slechts (…) een kind.” ... Meer


Vriendenbrief Pasen - 22 maart 2018

Dierbare Oblaten en Vrienden, Op vrijdag 4 mei aanstaande zal het vijftig jaar geleden zijn dat onze gemeenschap één van de hoogtepunten in haar geschiedenis beleefde. Op die dag in de befaamde mei-maand van 1968 werd onze abdijkerk gewijd. De plechtigheid werd verricht door Mgr. Petrus Moors, bisschop van Roermond, in aanwezigheid van abten en monniken, priesters en religieuzen, van een menigte familie en vrienden... Meer.


Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 18 maart 2018

Ingaande op Witte Donderdag 29 maart tot de Terts van Paasmaandag op 2 april, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 18 maart 2018

Dierbare Broeders en Zusters, In het Evangelie van vandaag is er één thema dat als een leidmotief terugkeert, namelijk het geloof. Opdat zij mogen geloven: zo verklaart Jezus zelf de ziekte en dood van Lazarus. En dat is misschien minder evident, dan we op het eerste zicht zouden denken. Wijzelf weten immers op voorhand al hoe het evangelie zal aflopen.... Meer


Preek 4e Zondag in de Vastentijd - 14 maart 2018

Dierbaren, De blindgeborene zag en geloofde (vgl. Joh 9,11.38). De communiezang van vandaag bezingt dat uitdrukkelijk: … et vidi, et credidi…: en ik zag, en geloofde. Die woorden brachten mij een andere tekst in herinnering, waar de evangelist Johannes over zichzelf zegt: En hij zag en geloofde, Et vidit et credidit (Joh 20,8)... Meer


Vastenboodschap Bisdom Roermond 2018 - 25 februari 2018

Geliefde broeders en zusters, dierbare medegelovigen, Het is heel gebruikelijk dat scholen, overheden en bedrijven van tijd tot tijd hun activiteiten willen opwaarderen. Er wordt gestreefd naar verbeteringen, naar een grotere intensiteit. Ook wij als gemeenschap van mensen die in Jezus geloven, willen onszelf onderzoeken om ons geloof in Hem bewuster en met meer vrucht te beleven. ... Meer


Preek 6e Zondag door het Jaar - 11 februari 2018

Dierbare Broeders en Zusters, Vandaag is het precies 160 jaar geleden dat de Heilige Maagd Maria voor het eerst verschenen is aan de kleine Bernadette Soubirous te Lourdes. 11 februari is dan ook de dag waarop de Kerk sinds vele jaren de Wereldziekendag viert. En dit jaar valt deze samen met de 6e Zondag door het jaar... Meer


Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 11 februari a.s. - 9 februari 2018

Komende Zondag 11 februari is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Tafelgesprek op Zondag 11 maart - 9 februari 2018

Als vervolg op de zeer gewaardeerde tafelgesprekken, die afgelopen jaren werden gehouden, is op Zondag Laetare 11 maart a.s. weer een gelegenheid voor geïnteresseerden om verder te praten over het evangelie van de dag. De gesprekken vinden plaats na de Hoogmis tussen 11:15 en 12:00 uur. U bent van harte welkom!


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 05 februari 2018

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 12 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vasten t/m 22 maart, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Preek 5e Zondag door het Jaar - 05 februari 2018

Dierbaren, Laat ons wenen voor Hem die ons gemaakt heeft: Ploremus ante eum, qui fecit nos (Ps. 95,6), zo zongen wij in de intredezang. Zij die een Latijns-Nederlands missaaltje gebruiken, vinden dit zinsdeel er onvertaald, omdat het ontbreekt in de huidige Hebreeuwse tekst van de H. Schrift. ... Meer


Preek 3e Zondag door het Jaar - 21 januari 2018

Veelgeliefden, Komt, volgt Mij. Simon en Andreas hoorden deze woorden van Jezus en terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. En ook bij Jakobus en Johannes gaat het zo: Hij riep hen. Zij lieten hun vader [...] achter en volgden Hem. De apostelen werden op speciale wijze door Jezus uitgekozen om Hem te volgen. ... Meer


Preek Feest Doop des Heren - 7 januari 2018

Dierbare Broeders en Zusters, Quomodo fiet istud?, Hoe kan dit geschieden? (Lc 1,34) Deze vraag van de Heilige Maagd Maria bij de Aankondiging, zal wellicht ook door het hoofd van Sint-Jan de Doper hebben gespeeld toen Jezus bij hem kwam om te worden gedoopt... Meer