Adventsboodschap bisdom Roermond 2023 - 3 december 2023

Wat zullen we met Kerstmis eten? Wie nodigen we uit? Of gaan we ergens naartoe om Kerst te vieren? En geven we elkaar cadeautjes? Moeten die dan nog gekocht worden of is dat al gebeurd? Dit soort vragen horen bij de voorbereiding op het Kerstfeest. ...Meer


Rooster gebedsdiensten Kerstmis - 27 november 2023

Tussen de Vespers van zondag 24 december (Kerstavond) en de Vespers van dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) zijn er diverse aanpassingen op het gewoonlijke rooster:
• De Nachtmis van Kerstmis begint om 23:15 uur
• De Dageraadsmis op 1e Kerstdag is om 7:45 uur (na de Lauden) in de Crypte
• Op Tweede Kerstdag is er een gelezen Mis om 8:00 uur in de Crypte
Het volledige overzicht van alle gebedsdiensten deze dagen vindt u hier.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 november 2023

Komende vrijdag 1 december 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 32e Zondag door het jaar - 13 november 2023

Laten we nadenken over wat de Heer ons vandaag leert, vooral door de lezingen uit de Heilige Schrift. Uit de eerste lezing uit het boek Wijsheid (6, 12-16) kunnen we het volgende opmaken: Omdat God de bron is van alle leven, goedheid en wijsheid, dan hebben we, als we wijsheid hebben gevonden, goedheid en leven gevonden, God zelf. ...Meer


Preek 31e Zondag door het jaar - 9 november 2023

Alwie zich verheft, zal vernederd en wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Machtige woorden van Jezus. Maar tevens moeilijke woorden. De juistheid van Jezus’ woorden zien we reeds op het puur menselijk niveau. Een bescheiden mens, een zacht en goed mens zal makkelijker andere mensen aantrekken. ...Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 9 november 2023

De preektekst van de 29e Zondag door het jaar is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek 28e Zondag door het jaar - 16 oktober 2023

Vorige week zei pater Werry ons in zijn preek, dat een aantal parabels van Jezus zó uit het leven gegrepen zijn, en andere daarentegen helemaal niet. Tot die laatste behoorde het evangelie van die week, over de misdadige wijnbouwers. ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 16 oktober 2023

Komende vrijdag 3 november 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Beperkte bereikbaarheid - 16 oktober 2023

Tot nader bericht zij wij met ingang van maandag 16 oktober alleen 's ochtends van 11:00 uur tot 12:00 uur bereikbaar i.v.m. tekort aan personeel. Wij hopen op uw begrip!

Preek 27e Zondag door het jaar - 10 oktober 2023

De gelijkenissen die Jezus in het Evangelie vertelt, zijn de en keer uit het leven gerepen, zoals die welke wij verleden zondag hoorden: de ene zoon die weliswaar ja zei, maar het daarbij liet ...Meer


Aanpassingen gebedstijden in week 41 - 7 oktober 2023

In week 41 is er een uitzondering op het gewoonlijke rooster:
Donderdag 12 oktober: Noon om 14:00 uur en Vespers om 17:00 uur (ipv 13:30 resp 18:00 uur).


Retraite communiteit en bereikbaarheid - 5 oktober 2023

Van zondagavond 8 oktober tot en met zaterdagochtend 14 oktober, houdt de gemeenschap haar jaarlijkse retraite en zijn wij alleen voor dringende zaken beschikbaar. Wij vragen om bij voorkeur per e-mail contact op te nemen. Anders kunt u bellen met de portier maar dan alleen in de ochtenduren van 11 tot 12 uur. Vanaf zaterdagmiddag zijn wij weer op de normale tijden te bereiken. De diensten zijn op de gewone tijden en toegankelijk voor bezoekers. Het gastenverblijf is dicht tot zaterdagochtend. Dank u voor uw begrip!


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 5 oktober 2023

Komende vrijdag 5 oktober 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 26e Zondag door het jaar - 2 oktober 2023

Laten we nadenken over wat de Heer ons vandaag leert, vooral door de lezingen uit de Heilige Schrift. In de eerste lezing uit de profeet Ezechiël (18, 25-28) zien we dat: Wie goed doet, leeft, want God is de Goedheid zelve en wie Gods wil volgt, leeft met Gods leven. Z...Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 2 oktober 2023

De preektekst van de 24e Zondag door het jaar is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Plechtige professie fr. Michaël Weidemann - 28 september 2023

Op vrijdag 29 september, op het feest van de Aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël, zal tijdens de Hoogmis fr. Michaël Weidemann zijn plechtige professie doen. Na de mis is er gelegenheid hem te feliciteren in de voorhof. De uitzending is ook te volgen op Kerkdienst gemist en de tekst is beschikbaar op de pagina Vieringen. De aanvang van de sext zal rond 12:30 uur zijn en de Noon om 14:30 uur.


Preek 25e Zondag door het jaar - 24 september 2023

Met het Rijk der hemelen is het als met een landeigenaar. Jezus heeft vele parabels verteld waarin onze relatie tot God als een verhouding van een dienaar tot zijn heer of koning wordt beschreven....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 24 september 2023

De preektekst van de 23e Zondag door het jaar is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Plechtige professie fr. Michaël Weidemann - 24 september 2023

Komende vrijdag 29 september 2023, op het feest van de heilige Aartsengelen Michaël, Gabriël en Raphaël zal tijdens de Hoogmis fr. Michaël Weidemann zijn plechtige professie doen. U bent van harte uitgenodigd om de plechtigheid bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid de voorhof om hem te feliciteren.


Preek 22e Zondag door het jaar - 2 september 2023

Het choquerend contrast tussen deze twee opeenvolgende woorden van Jezus aan Petrus kon niet groter en voor Petrus was dit niet bepaald een succesvol begin als pas aangestelde paus ...Meer


Preek 21e Zondag door het jaar - 29 augustus 2023

Gij zijt Petrus (Mt 16,18). Het was niet de eerste keer dat de apostel dit hoorde. Al bij de allereerste ontmoeting, toen zijn broer Andreas hem bij Jezus bracht, had de Heer hem aangekeken ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 augustus 2023

Komende vrijdag 1 september 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 21 augustus 2023

De preektekst van het feest van de Transfiguratie | Gedaanteverandering van de Heer en het Hoogfeest van Maria Hemelvaart zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Aanpassingen gebedstijden in week 34 - 17 augustus 2023

In week 34 is er een uitzondering op het gewoonlijke rooster:
Donderdag 24 augustus: Noon om 14:00 uur en Vespers om 16:00 uur.
NB: op de donderdag 17 augustus, zijn de getijden zoals gewoonlijk op donderdagen, namelijk de Noon om 13:30 uur en Vespers om 18:00 uur.


Preek 19e Zondag door het jaar - 13 augustus 2023

in de eerste lezing hoorden we over de ontmoeting van de profeet Elia met God. [Er is sprake van een hevige storm die bergen deed splijten en rotsen verbrijzelde. Maar de Heer was niet in de storm. Toen volgden een aardbeving en vuur. Maar ook daarin was de Heer niet. Tenslotte was er het suizen van een zachte bries. ] ...Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 5 augustus 2023

De preektekst van de 17e Zondag door het jaar is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 juli 2023

Komende vrijdag 4 augustus 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Vriendenbrief Zomer - 29 juli 2023

De jaarlijkse Vriendendag op zaterdag 2 september aanstaande zal er aandacht aan besteden: de gemeenschap van de Sint-Benedictusberg heeft in 2023 een eeuwfeest te vieren....Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 29 juli 2023

De preektekst van Sint Benedictus, 11 juli j.l. is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek 16e Zondag door het jaar - 23 juli 2023

Het Introïtus van deze zondag is best wel heftig. Averte mala inimicis meis: Wend, o God, de rampen af op mijn vijanden; In veritate tua disperde illos: omwille van Uw trouw: vernietig hen. ...Meer


Preek 15e Zondag door het jaar - 18 juli 2023

Ik ben ervan overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat (Rom. 8,18). Wat was dat een opmerkelijke zin aan het begin van onze tweede lezing van vandaag! ...Meer


Preek 13e Zondag door het jaar - 3 juli 2023

Wie vader of moeder, zoon of dochter, meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. We weten dat we God moeten beminnen boven alles, maar als we dat zo zeggen, lijkt het alsof we spreken over hoeveelheden ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 juli 2023

Komende vrijdag 7 juli 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek Hoogfeest Petrus en Paulus - 2 juli 2023

Geloven is zo ontzettend eenvoudig! Eenvoudig, rustig, vredig, simpel, sober. Menselijke redeneringen zijn gecompliceerd. Zij zijn veelvoudig, soms ook tegenstrijdig. ...Meer


Preek 12e Zondag door het jaar - 26 juni 2023

Het schijnt dat er geen aanbeveling zo vaak in de Heilige Schrift terugkomt als: weest niet bang. Vanaf de eerste bladzijden tot aan de laatste bladzijden die oproep om niet bang te zijn. ...Meer


Preek 11e Zondag door het jaar - 25 juni 2023

De pagina valt open op de lezing van Paulus. En waarom ook niet die laatste zin nog eens even beluisteren en door ons heen laten gaan. En ons tegelijkertijd en in alle eerlijkheid ook afvragen of die wel waar is? ...Meer


Geen uitzendingen Sext en Noon op woensdag 14 juni - 13 juni 2023

Vanwege werkzaamheden in de kerk, worden Sext en Noon morgen niet uitgezonden.


Aanpassingen gebedstijden in week 26 - 13 juni 2023

In week 26 zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
Dinsdag 27 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 29 juni, Petrus en Paulus, Hoogfeest: Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Preek 10e Zondag door het jaar - 12 juni 2023

In het jaar 1953, op het feest van de Apostel Mattheus, mocht een jonge man uit Argentinië op een heel bijzondere manier de barmhartige liefde van God ervaren in zijn leven....Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 10 juni 2023

De preken van Pinksteren, Feest van de Heilige Drieëenheid en Sacramentsdag zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Beperkte bezichtiging op 5 juni - 4 juni 2023

Op maandag 5 juni is de abdij niet toegankelijk voor bezichtigingen i.v.m. feestelijkheden van de communiteit. De gebedsdiensten blijven toegankelijk voor iedereen die deze wilt bijwonen.


Beperkte telefonische bereikbaarheid - 4 juni 2023

Op maandag 5 juni en dinsdag 6 juni zijn wij alleen 's ochtends telefonisch bereikbaar van 11:00 tot 12:00 uur. Daarna zijn de tijden weer zoals vermeld op de contactpagina.


Sacramentsdag - 4 juni 2023

Op donderdag 8 juni wordt de Hoogmis gevolgd door de Sacramentsprocessie door de tuin. Ook dit zal op Kerkdienstgemist.nl te volgen zijn, evenals de korte aanbidding bij het rustaltaar. Na terugkomst in de kerk zal het Allerheiligste op het altaar uitgesteld worden voor aanbidding tot en met de Vespers. U bent van harte uitgenodigd om in stilte mee te bidden!


Aanpassingen gebedstijden in week 23 - 30 mei 2023

In week 23 zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
Maandag 5 juni: Sext om 12:30 uur i.p.v. 12:15, Noon om 14:30 i.p.v. 14:00 uur.
Dinsdag 6 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 8 juni, Sacramentsdag, Hoogfeest: Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 mei 2023

Komende vrijdag 2 juni 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 7e Zondag van de Paastijd - 22 mei 2023

Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon U verheerlijke. Het woord ‘verheerlijken’ is een van de voorkeurswoorden van de evangelist Johannes....Meer


Preek Gouden Professie feest fr. Ton Biesthorst - 21 mei 2023

Toen Paulus in Korinthe verbleef sprak de Heer in een nachtelijk visioen. Vanaf het begin, vanaf de heilsgeschiedenis, spreekt de Heer tot mensen die Hij bijzonder liefheeft en die Hij tot een bijzondere zending bestemt, in een nachtelijk visioen. ...Meer


Preek Hemelvaart - 21 mei 2023

Op de avond voor Zijn lijden, op Witte Donderdagavond, had Jezus tot Zijn leerlingen gezegd: Ik ga heen om voor u een plaats te bereiden. En dat gebeurt vandaag. ...Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 17 mei 2023

De uitgeschreven preken van de 5e en 6e Zondag in de Paastijd is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Aanpassingen gebedstijden in week 20 - 7 mei 2023

In week 20 zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
Dinsdag 16 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 18 mei, Hoogfeest van Hemelvaart: Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 7 mei 2023

De uitgeschreven preek van de 4e Zondag in de Paastijd en de verjaardag van de wijding van de abdijkerk op 4 mei zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Roepingenzondag 2023 - 29 april 2023

Op zondag 30 april, de vierde zondag van Pasen wordt gebeden voor roepingen. Vanaf de Noon tot en met de Vespers zal daarvoor ook Aanbidding zijn van het Allerheiligste. U bent van harte uitgenodigd om in stilte mee te bidden!


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 april 2022

Komende vrijdag 5 mei 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanpassingen gebedstijden in week 18 - 21 april 2023

In week 18 zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
Dinsdag 2 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
Donderdag 4 mei, Hoogfeest wijding Abdijkerk: Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur


Preek 2e Zondag van de Paastijd - 17 april 2023

Acht dagen geleden zijn we hier rond het altaar samengekomen op de ochtend van het Pasen van de Heer. Vandaag vieren we Beloken Pasen, zoals deze dag vroeger genoemd werd. Het woord "beloken" betekent "gesloten", de luiken gaan dicht....Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 17 april 2023

De uitgeschreven preek van de Paaswake en Paaszondag zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Vieringen Goede Week, Paastriduum en Paasdagen - 1 april 2023

Zondag 2 april: Palmzondag om 9:30 uur zegening van de palmtakken in de crypte, waarna processie naar de kerk voor de Eucharistieviering.
Witte Donderdag 6 april: géén Eucharistieviering om 9:30 uur, géén Vespers.Om 17:30 uur viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing. Na overbrenging van het Allerheiligste naar de crypte, Aanbidding tot middernacht. Completen om 20:30 uur ipv 20:00 uur.
Goede Vrijdag 7 april: géén Eucharistieviering, géén Vespers. Herdenking van het Lijden van de Heer om 15:00 uur.
Stille Zaterdag 8 april: géén Eucharistieviering overdag, géén completen. 22:30 uur Paaswake (duurt tot ca. 1:30 uur).
Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag [is niet meer beschikbaar]


Nieuwe preektekst beschikbaar - 1 april 2023

De uitgeschreven preek van de 5e Zondag in de Vastentijd is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Vriendenbrief Pasen - 21 maart 2023

Soms treft ons het besef ineens heel scherp: er gaat geen dag voorbij zonder dat mensen lijden, zonder dat mensen andere mensen doen lijden. In het groot en in het klein. Wereldschokkend of in het verborgene....Meer


Completen vroeger ivm ingaan zomertijd - 21 maart 2023

I.v.m. het ingaan van de zomertijd komende zaterdag 25 maart begint de completen om 19:30 uur i.p.v. 20:00 uur.


Preek 4e Zondag in de Vastentijd Laetare - 19 maart 2023

Het Evangelie van vandaag leert ons dat het gevaarlijk kan zijn om te zien. Vooral als je ziet wat anderen niet zien of ... niet willen zien en vooral: niet willen dat jij ziet. ...Meer


Vieringen Paastriduum en Paasdagen - 18 maart 2023

Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier


Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 12 maart 2023

In die dagen leden de Israëlieten tijdens de woestijntocht hevige dorst (Ex 17,3), zo begon onze eerste lezing. Dorst hebben we allemaal wel eens, zelfs in ons zo waterrijke land. Dorst hebben is een diep-menselijke nood....Meer


Problemen met uitzendingen voor Apple gebruikers - 11 maart 2023

Bij het vervangen van onze defecte streamer blijkt dat kijkers die gebruik maken van Apple apparatuur (vooral iPhone en iPad gebruikers) geen uitzendingen kunnen bekijken via de app van Kerkdienstgemist maar soms ook niet (niet altijd!) via de websites van de abdij en Kerkdienstgemist.nl . Naar een oplossing wordt gezocht en wij bieden onze excuses aan voor het ongemak!


Preek 2e Zondag in de Vastentijd - 5 maart 2023

In de liturgie van deze zondag staat de Gedaante-verandering van de Heer centraal. Een mysterieus gebeuren dat we met oplettende stilte moeten beschouwen. Daarbij komen allerlei vragen op. Is er werkelijk sprake van een gedaanteverandering en wie of wat verandert er van gedaante?...Meer


Vastenboodschap mgr Harrie Smeets, bisschop - 27 februari 2023

Halverwege de 19e eeuw schreef de Engelse auteur Charles Dickens het verhaal van twee steden. Dat verhaal begint met de prachtige zin: It was the best of times. It was the worst of times. Het was de beste en het was de slechtste van alle tijden. Nu is de situatie niet veel anders....Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 27 februari 2023

De uitgeschreven preek van Aswoensdag is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 25 februari 2022

Komende vrijdag 3 maart 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 7e Zondag door het jaar - 19 februari 2023

Onze-Heer-Jezus-Christus wil dat alle zondaars zich bekeren en dat alle rechtvaardigen streven naar volmaaktheid en heilig worden: Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. ...Meer


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 13 februari 2022

In de week van Aswoensdag zijn er enkele uitzonderingen op het gewoonlijke rooster:
• Op Zondag 19 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
Maandag 20 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Op Aswoensdag 22 februari is er de toediening van het askruisje tijdens de Hoogmis. Aanvang Terts en Hoogmis op de normale tijd 9:30 uur.
Let op: tijdens de Vastentijd, vanaf Aswoensdag tot en met donderdag 30 maart, zijn de Noon en Vespers op de donderdagen zoals op andere dagen van de week, dus om 14:00 resp. 17:00 uur!


Preek 6e Zondag door het jaar - 12 februari 2023

Dit zijn de dingen waarvan de Schrift zegt: ‘Geen oog heeft ze gezien, geen oor heeft ze gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben’ (1 Kor 2,9). Dat is wat Paulus ons ver-kondigt: Gods wijsheid. ...Meer


Aanbidding in het weekend van carnaval - 12 februari 2023

Komende zondag 19 februari is er Aanbidding van het Allerheiligste Sacrament vanaf de Hoogmis (ca. 11:10 uur) tot de Vespers (17:00 uur). Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 11 februari 2023

De uitgeschreven preek van 29 januari j.l. (4e Zondag door het jaar) en 5 februari (5e Zondag door het jaar) zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 januari 2022

Komende vrijdag 3 februari 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanpassingen gebedstijden in de week van 30 januari - 23 januari 2023

In week 5 zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 31 januari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 2 februari, Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis): Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Preek 3e Zondag door het jaar - 23 januari 2023

Het is vandaag een grote dag. Een nieuwe feestdag. We kenden eigenlijk het grote feest van het sacrament des Heren op de donderdag na Pinksteren. Maar sinds een paar jaren is er eigenlijk een pedant van gekomen. Deze derde zondag van het jaar is de zondag van het Goddelijke woord....Meer


Preek 2e Zondag door het jaar - 15 januari 2023

Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het zijn van die woorden die hun werkelijke kleur verliezen omdat we ze te vaak hebben gehoord....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 15 januari 2023

De uitgeschreven preek van 1 januari j.l. (Hoogfeest Moeder Gods)is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek Doop des Heren - 9 januari 2023

Het Mysterie van de Doop des Heren dat wij vandaag vieren is zó rijk dat alle aspecten van ons heilige katholieke geloof, alle artikelen van ons Credo er als het ware samenkomen. In het Evangelie van vandaag zien we eerst en vooral een ware trinitaire godsopenbaring: de Vader openbaart Zijn veelgeliefde Zoon, ware God uit de ware God, één in wezen met de Vader....Meer


Géén Aanbidding "eerste vrijdag van de maand" - 5 januari

Op vrijdag 6 januari, Hoogfeest van de Openbaring van de Heer / Driekoningen, vervalt de gewoonlijke litanie van het H.Hart en aanbidding op de eerste vrijdag van de maand. Wel is er zoals op zondag, een korte aanbidding aansluitend op de vespers.


Avondwake en requiemmis voor emeritus-paus Benedictus XVI - 3 januari

De gemeenschap zal voor de overleden emeritus-paus Benedictus XVI een avondwake houden op woensdag 4 januari om 18:15 uur en op donderdag 5 januari om 9:30 uur een requiemmis opdragen.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 3 januari 2023

De preektekst van 18 december j.l. (4e Zondag in de advent), van de Nachtmis en Dagmis van Kerstmis zijn beschikbaar gekomen op de pagina Preken (klik hier).