Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 januari 2022

Komende vrijdag 3 februari 2023 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanpassingen gebedstijden in de week van 30 januari - 23 januari 2023

In week 5 zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 31 januari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 2 februari, Feest Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis): Gelezen Mis in de Crypte na de Lauden. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Preek 3e Zondag door het jaar - 23 januari 2023

Het is vandaag een grote dag. Een nieuwe feestdag. We kenden eigenlijk het grote feest van het sacrament des Heren op de donderdag na Pinksteren. Maar sinds een paar jaren is er eigenlijk een pedant van gekomen. Deze derde zondag van het jaar is de zondag van het Goddelijke woord....Meer


Preek 2e Zondag door het jaar - 15 januari 2023

Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Het zijn van die woorden die hun werkelijke kleur verliezen omdat we ze te vaak hebben gehoord....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 15 januari 2023

De uitgeschreven preek van 1 januari j.l. (Hoogfeest Moeder Gods)is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek Doop des Heren - 9 januari 2023

Het Mysterie van de Doop des Heren dat wij vandaag vieren is zó rijk dat alle aspecten van ons heilige katholieke geloof, alle artikelen van ons Credo er als het ware samenkomen. In het Evangelie van vandaag zien we eerst en vooral een ware trinitaire godsopenbaring: de Vader openbaart Zijn veelgeliefde Zoon, ware God uit de ware God, één in wezen met de Vader....Meer


Géén Aanbidding "eerste vrijdag van de maand" - 5 januari

Op vrijdag 6 januari, Hoogfeest van de Openbaring van de Heer / Driekoningen, vervalt de gewoonlijke litanie van het H.Hart en aanbidding op de eerste vrijdag van de maand. Wel is er zoals op zondag, een korte aanbidding aansluitend op de vespers.


Avondwake en requiemmis voor emeritus-paus Benedictus XVI - 3 januari

De gemeenschap zal voor de overleden emeritus-paus Benedictus XVI een avondwake houden op woensdag 4 januari om 18:15 uur en op donderdag 5 januari om 9:30 uur een requiemmis opdragen.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 3 januari 2023

De preektekst van 18 december j.l. (4e Zondag in de advent), van de Nachtmis en Dagmis van Kerstmis zijn beschikbaar gekomen op de pagina Preken (klik hier).


Aanpassing uitzendingen Kerkdienst Gemist - 17 december 2022

Vanwege werkzaamheden in de abdijkerk komende week van maandag 19 t/m donderdag 22 december, worden de Sext en Noon niet uitgezonden. Alvast dank voor uw begrip!


Vriendenbrief Kerstmis - 14 december 2022

In de liturgie van Kerstmis treft mij al heel lang, en elke Kerstnacht weer, een woord van paus Leo de Grote: niemand is ervan uitgesloten om in deze vreugde te delen. In het Latijn klinkt het nog rijker: nemo ab huius alacritatis participatione secernitur. De blijdschap van christenen is inclusief ...Meer


Rooster gebedsdiensten Kerstmis - 13 december 2022

Tussen de Vespers van zaterdag 24 december (Kerstavond) en de Vespers van maandag 26 december (Tweede Kerstdag) zijn er diverse aanpassingen op het gewoonlijke rooster:
• De Nachtmis van Kerstmis begint om 23:15 uur (let op: een kwartier later dan andere jaren!)
• De Dageraadsmis op 1e Kerstdag is om 7:45 uur (na de Lauden) in de Crypte
• Op Tweede Kerstdag is er een Stille Mis om 8:00 uur in de Crypte
Voor het volledige overzicht van alle gebedsdiensten deze dagen zie hier.


Preek 3e Zondag in de advent Jaar A - 11 december 2022

Wat zijn jullie in de woestijn gaan zien? Soms stelt Jezus een vraag aan zijn leerlingen of aan het volk. Als Jezus iets vraagt, moeten wij onze oren spitsen. Want elke vraag van Hem betreft ook ons....Meer


Voordracht V. Abt - 10 december 2022

Op 8 december j.l. heeft V. Abt een voordracht gehouden op het Grootseminarie Rolduc ter gelegenheid van de 48e Dies Natalis. U kunt de voordracht hier nalezen.


Preek Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen - 8 december 2022

In de loop van het jaar komen we in de liturgie diverse Maria-feesten tegen. Buiten Christus verschaft niemand ons zoveel liturgische vreugde als Maria....Meer


Preek 2e Zondag in de advent Jaar A - 4 december 2022

Mag ik beginnen met onze vrijwilliger Frits Soons in gedachtenis te brengen. Vrijdagmorgen was hij nog bij ons om deel te nemen aan de eucharistie. In de middag was hij bij ons om samen te eten...Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 1 december 2022

De preektekst van 14 november j.l. (33e Zondag door het Jaar) is beschikbaar gekomen op de pagina Preken.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 november 2022

Komende vrijdag 2 december 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Adventsboodschap mgr. Harrie Smeets, bisschop van Roermond - 27 november 2022

Broeders en zusters in Christus,Uit onderzoek is gebleken dat een mens ruim 600 dagen van zijn leven bezig is met wachten. In de rij bij de bakker en de slager, voor het rode verkeerslicht, in de wachtkamer van de dokter, wachten tot de telefoon wordt opgenomen, wachten op de bus, op de trein, op mensen die altijd te laat zijn. We wachten bijna 15 duizend uur....Meer


Aanpassing tijden van de Vespers op donderdag - 23 november 2022

Met ingang van deze week tot en met donderdag 22 december (retraite week en gedurende de Adventstijd) zijn alle gebedsdiensten op de donderdag zoals op de andere weekdagen : Noon om 14:00 uur (ipv 13:30) en Vespers om 17:00 (ipv 18:00)


Preek 34e Zondag door het Jaar | Christus Koning - 20 november 2022

Vandaag vieren wij Christus als Koning. Ja, Koning was Hij! De Psalmist had het al voorzegd: Alle heersers brengen Hem hulde; alle volken zijn Hem onderhorig (Ps 72,11). ...Meer


Bereikbaarheid van de gemeenschap deze week - 20 november 2022

Deze week, tot en met zaterdag ochtend 26 november, houdt de gemeenschap haar jaarlijkse retraite en zijn wij alleen voor dringende zaken beschikbaar. Wij vragen om bij voorkeur per e-mail contact op te nemen. Anders kunt u bellen met de portier maar dan alleen in de ochtenduren van 11 tot 12 uur. Vanaf zaterdagmiddag zijn wij weer op de normale tijden te bereiken. De diensten zijn op de gewone tijden en toegankelijk voor bezoekers. Het gastenverblijf is dicht tot zaterdagochtend. Dank u voor uw begrip!


Preek 32e Zondag door het Jaar - 7 november 2022

Zij zijn als engelen. Zij huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven. Dat zijn wonderlijke woorden van Jezus. In deze wereld bestaat het huwelijk, maar in de andere wereld, na de verrijzenis van de doden, zijn we als engelen....Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 4 november 2022

Komende vrijdag 4 november 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek Allerheiligen - 1 november 2022

Gaudeamus in Domino, Verheugen wij ons in de Heer. Op deze feestdag van Allerheiligen loven wij de Heer tezamen met de heilige engelen. En Johannes laat met zijn visioen op ons een lichtstraal uit de hemel neerdalen ...Meer


Preek 31e Zondag door het Jaar - 30 oktober 2022

Niets bestaat of God wil dat het bestaat. God haat niets van wat Hij gemaakt heeft. Als ik die woorden op mij in laat werken en ze met u deel dan komen daar, denk ik, 2 gevoelens bij op. De één is een heel positief gevoel. Alles wat is, is van waarde. ...Meer


Preek 30e Zondag door het Jaar - 24 oktober 2022

Twee zondaars, een Farizeeër en een tollenaar, gaan op naar de tempel. Maar de Farizeeër gaat niet alleen op naar de tempel, hij gaat vooral op in zichzelf. Zijn zelfgenoegzaamheid stijgt hem naar het hoofd, zozeer dat men het zelfs kan zien: dicht bij het altaar staat hij met opgeheven hoofd. ...Meer


Bulletin Vrienden verschenen - 15 oktober 2022

Een speciale uitgave vanuit het Vriendenbestuur is beschikbaar gekomen. Daarin vindt u de teksten van de voordrachten die op 11 juni j.l. op de Vriendendag zijn gehouden ter gelegenheid van het 25 ambtsjubileum van onze V. Abt. Het bulletin vindt u via de nieuwspagina van onze Vrienden van de Abdij (klik hier).


Preek 29e Zondag door het Jaar - 15 oktober 2022

Zou God dan geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen, of zal Hij ten opzichte van hen onbewogen blijven (Lc 18,7)? Dat is de vraag waar Jezus’ gelijkenis van de onrechtvaardige rechter op uitloopt....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 11 oktober 2022

De preektekst van 2 oktober j.l. (27e Zondag door het Jaar) is beschikbaar gekomen op de pagina Preken.


Preek 28e Zondag door het Jaar - 10 oktober 2022

Op het eerste gezicht lijkt het evangelie over de tien melaatsen erg duidelijk. Jezus heeft tien melaatsen genezen, maar slechts één keerde er terug om zijn dankbaarheid te tonen. Bij nader inzien is deze gebeurtenis echter niet zo eenvoudig....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 8 oktober 2022

De preektekst van 25 september j.l. (26e Zondag door het Jaar) is beschikbaar gekomen op de pagina Preken.


Storing uitzendingen kerkdiensten - 7 oktober 2022

Helaas ondervinden we een storing bij de uitzendingen van de kerkdiensten. Er wordt gewerkt aan een oplossing echter is het nog niet te voorzien wanneer we erin slagen om het euvel te verhelpen. Met excuses voor het ongemak!

Update 8 oktober: er is een tijdelijke oplossing gevonden voor een probleem met één van de onderdelen van de streaming-apparatuur. Hopelijk kunnen we zo de periode overbruggen tot de definitieve oplossing zonder al te veel storingen. Dank voor uw begrip!


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 oktober 2022

Komende vrijdag 7 oktober 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Storing uitzendingen kerkdiensten | bijgewerkt - 26 september 2022

Helaas ondervinden we een storing bij de uitzendingen van de kerkdiensten. Regelmatig zijn er storende haperingen in de beelden en het geluid. Dit blijkt te maken te hebben met de veranderde dienstverlening van onze provider, waardoor de capaciteit voor het uitzenden van beelden (upload snelheid) via onze verbinding met Kerkdienstgemist vaker tekort zal schieten. Het probleem ligt dus niet bij Kerkdienstgemist maar bij onze internetverbinding. Er wordt gewerkt aan een oplossing echter is het nog niet te voorzien wanneer we erin slagen om het euvel te verhelpen. Met excuses voor het ongemak!


Vriendenbrief Zomer 2022 - 23 september 2022

Dierbare Oblaten en Vrienden, Het zilveren feest dat wij op zaterdag 11 juni hebben mogen vieren, is nog voelbaar in ons hart. Er waren bijna 200 Vrienden aanwezig...Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 23 september 2022

De preekteksten van afgelopen weken (23e t/m 25e Zondag door het jaar) zijn beschikbaar gekomen op de pagina Preken.


Preek 22e Zondag door het Jaar - 28 augustus 2022

Vandaag staan de lezingen vol goede raad. Hoewel goede raad duur is, zijn we echter niet meer zo gediend van allerlei goed bedoelde aanwijzingen, niet vanuit onze omgeving, maar evenmin van de kant van God....Meer


Aanpassingen gebedstijden in de week van 8 september - 27 augustus 2022

In week 36 zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 6 september: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 8 september, Feest Maria Geboorte: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 14:00 uur en Vespers met Lof om 17:00 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 augustus 2022

Komende vrijdag 2 september 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 26 augustus 2022

De gesproken preken van de 20e Zondag door het jaar en van het Hoogfeest Maria Hemelvaart zijn uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Telefonische bereikbaarheid zoals gewoonlijk - 25 augustus 2022

Wij zijn ook weer 's middags telefonisch bereikbaar tussen 14:30 en 16:00 uur, behalve op donderdagen. Zie ook op de pagina Contact.


Preek 21e Zondag door het Jaar - 22 augustus 2022

Twee paar woord komen op bij het horen van het Evangelie van vandaag: nederigheid en waarheid enerzijds en barmhartigheid en rechtvaardigheid anderzijds....Meer


Nieuwe preektekst beschikbaar - 20 augustus 2022

De gesproken preek van de 19e Zondag door het jaar is uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


COVID-19 | Uitbraak voorbij - 18 augustus 2022

Na bijna 2 weken is de situatie in de gemeenschap zodanig genormaliseerd, dat vanaf vandaag de Kerk en Crypte weer zoals gewoonlijk te bezoeken zijn.
Vanaf Zondag 21 augustus zal de stille Mis na de Lauden ook weer opgedragen worden in de Crypte.
Het gastenkwartier gaat op maandag 22 augustus weer open.
Wel blijft de telefonische bereikbaarheid vooralsnog tot de ochtend beperkt i.v.m. personeelstekort.
Dank voor uw begrip en steun in de afgelopen tijd!


Aanpassingen gebedstijden donderdag 18 augustus en woensdag 24 augustus - 18 augustus 2022

• Op donderdag 18 augustus zal de Vespers om 18:00 uur zoals gewoonlijk zijn i.p.v. de eerdere aankondiging
• Op woensdag 24 augustus zal de Vespers om 16:30 uur beginnen i.p.v 17:00 uur


COVID-19 | Aanpasing gebedstijden - 12 augustus 2022

Helaas kan de vroege H. Mis van 8:00 uur op zondag 14 augustus a.s. niet doorgaan.


COVID-19 - 9 augustus 2022

Helaas zijn wij getroffen door een uitbraak van COVID-19. Alhoewel onze zieken en/of positief geteste medebroeders uiteraard niet in de openbare ruimten komen, raden wij u toch ten zeerste af om de abdij nu te bezoeken en/of een gebedsdienst bij te wonen. Ook zijn wij tot nader bericht alleen 's ochtends telefonisch bereikbaar. Wij hopen dat zo spoedig mogelijk de situatie weer normaal wordt en zullen dat dan ook op deze pagina mededelen.


Aanpassingen gebedstijden donderdag 18 augustus - 5 augustus 2022

Op donderdag 18 augustus zal de Vespers om 16:00 uur zijn i.p.v. 18:00 uur!


Nieuwe preektekst beschikbaar - 5 augustus 2022

De gesproken preek van het Hoogfeest van Sint Benedictus is uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Nieuwe preektekst beschikbaar - 31 juli 2022

De gesproken preek van het Hoogfeest van Petrus en Paulus is uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Preek 18e Zondag door het Jaar - 31 juli 2022

De rijke man uit Jezus’ parabel overlegde […] bij zichzelf (Luc. 12,17). Dat doen we allemaal wel eens. Daar is op zich niets mis mee. Maar in de parabel van vandaag komt deze rijke er toch niet goed van af. Waarom niet? Laat ons eens kijken, wat hij allemaal bij zichzelf overlegt. ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 31 jui 2022

Komende vrijdag 5 augustus 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 17e Zondag door het Jaar - 31 juli 2022

De vraag, Leer ons bidden, werd toen niet voor het eerst gesteld. Ook aan Johannes werd zij gesteld en God weet aan hoevelen nog vóór Jezus. Die vraag zal en moet telkens opnieuw gesteld worden door ieder van ons. ...Meer


Opnames van uitzendingen ontbreken - 19 juli 2022

Vanaf vanochtend is er helaas een probleem met het bewaren en terugkijken van de opnamens van onze vieringen. Excuses voor het ongemak. Update 20 juli: missende opnames zijn nu wel beschikbaar.


Preek 15e Zondag door het Jaar - 11 juli 2022

Vandaag horen we een van die mooie parabels van Jezus die de evangelist Lukas ons heeft overgeleverd. Het is een parabel maar het geeft ons op drie verschillende manieren te denken. De gebeurtenis heeft als het ware drie verschillende dimensies in één verhaal. ...Meer


Preek 14e Zondag door het Jaar - 3 juli 2022

De liturgie roept ons vandaag op tot vreugde. Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar. (Jes. 66,10) Verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel. (Lk. 10,20) En ook de oratie van deze dag spreekt over een heilige en ware vreugde. ...Meer


Preek 13e Zondag door het Jaar - 27 juni 2022

Eén van de grootste geschenken die God ons heeft gegeven, is onze menselijke vrijheid. Wij zijn geen voorgeprogrammeerde robotten, ook geen dieren of planten, wij zijn zelfstandige personen, die vrije keuzes kunnen maken in ons leven. ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 27 juni 2022

Komende vrijdag 1 juli 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanpassingen gebedstijden zaterdag 11 juni en in de week van Sacramentsdag - 9 juni 2022

Op zaterdag 11 juni zal de Vespers om 17:30 uur (of later) zijn i.p.v. 17:00 uur.

Ook zijn er komende week enkele aanpassingen:
• Dinsdag 14 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 16 juni, Sacramentsdag: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 14:00 uur en Vespers om 17:00 uur.


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 9 juni 2022

De gesproken preken van Hemelvaart en Pinksteren zijn uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Preek 7e Zondag in de Paastijd - 29 mei 2022

Qaesivi vultum tuum, vultum tuum Domine, requiram… O Heer, uw gelaat zoek ik; uw gelaat Heer waar heel mijn verlangen naar uitgaat. Inderdaad we zijn deze heilige Eucharistie met passie begonnen. ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 mei 2022

Komende vrijdag 3 juni 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 6e Zondag in de Paastijd - 25 mei 2022

Mijn vrede geef Ik u, zo verzekerde Jezus aan zijn leerlingen en ook aan ons. Vrede laat Ik u na. Om wat voor vrede gaat het? Het woord ‘vrede’ heeft immers verschillende betekenissen. ...Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 17 mei 2022

De gesproken preek van de 3e Zondag in de Paastijd van 1 mei j.l. en van 4 mei, op het Hoogfeest van de Kerkwijding, zijn uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Aanpassingen gebedstijden in week van Hemelvaart - 16 mei 2022

In de week van Hemelvaart zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 24 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 26 mei, Hemelvaart: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 14:00 uur en Vespers om 17:00.


Preek 5e Zondag in de Paastijd - 15 mei 2022

De heilige Mis van deze zondag staat volledig in het teken van de nieuwheid. Van een nieuw lied, een nieuwe hemel en aarde, het nieuwe Jeruzalem, een nieuw gebod, nieuw leven. Maar waarover heeft de Heilige Schrift het? ...Meer


Open Kloosterdag 2022 - 9 mei 2022

Op Zondag 15 mei is het Open Kloosterdag. Zoals gewoonlijk kunt u de publieke ruimten (Abdijkerk, Crypte en Atrium) overdag te bezoeken en de gebedsdiensten bijwonen. Daarnaast zijn er doorlopende audiovisuele presentaties vanaf 14:00 uur tot ca. 16:45 uur bij het luiden van de klokken voor de Vespers. U hoeft zich niet aan te melden, wees welkom!

Wellicht ten overvloede: foto's maken mag maar niet tijdens de gebedsdiensten en/of van individuele monniken. Tijdens de gebedsdiensten a.u.b. de kerk niet binnengaan voor bezichtiging. Uiteraard bent u welkom als u zich bij de dienst wilt aansluiten.


Preek 4e Zondag in de Paastijd - 8 mei 2022

De volgende sabbat, zo hoorden wij in de eerste lezing, kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van God te luisteren (Hnd 13,44). Vandaag de dag kun je je dat in onze streken haast niet meer voorstellen: bijna een hele stad die Gods woord zó belangrijk vindt, dat men er samen naar komt luisteren ...Meer


Aanbidding op Roepingenzondag 8 mei a.s. - 3 mei 2022

De vierde zondag in de Paastijd wordt aandacht besteed aan roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Daarom zal er vanaf de Noon om 13:45 tot en met het Lof na de Vespers - tot ca. 17:45 uur - Aanbidding van het Allerheiligste zijn in de abdijkerk. U wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te komen bidden!


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 3 mei 2022

Komende vrijdag 6 mei 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 3 mei 2022

De gesproken preken van Palmzondag (zegening palmtakken en processie), Witte donderdag, de Paaswake en Paaszondag zijn uitgeschreven en beschikbaar op de pagina Preken


Preek 2e Zondag in de Paastijd - 24 april 2022

Met Pasen vieren we de opstanding uit de dood van Christus. Hij is verrezen en verschenen, zingen we in de liturgie. Alleluia. Maar is dat wel waar? Hoe kunnen we weten dat het echt gebeurd is? ...Meer


Aanpassingen live-stream komende woensdag - 12 april 2022

Vanwege werkzaamheden in de kerk is er op woensdag 13 april géén live-stream / opname van de terts, Hoogmis, sext en noon. Naar verwachting kunnen we de Vespers weer uitzenden. Dank voor uw begrip!


Preek 5e Zondag van de Vasten - 12 april 2022

In de prefatie die wij straks zullen zingen, als wij het grote feest van de eucharistie vieren, komt eigenlijk alles samen, wordt ons eigenlijk alles samengevat wat een predikant ons te zeggen heeft. Hier is Jezus in zijn volle mens zijn. Want Hij laat zich kennen als één van ons. Hevig aangedaan door het verdriet van het sterven van iemand van wie Hij heel veel houdt. ...Meer


Vieringen Paastriduum en Paasdagen - 29 maart 2022

Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier.


Vriendenbrief Pasen 2022 - 28 maart 2022

Dierbare Oblaten en Vrienden, De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag; voor een ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen (Rom 14:5). Mensen die hun leven door de liturgie laten bepalen, hebben in ieder geval het voordeel dat voor hen niet alle dagen gelijk zijn. Ook niet alle weken, ook niet alle maanden, ook niet alle jaren....Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 maart 2022

Komende vrijdag 1 april 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 4e Zondag van de Vasten - 28 maart 2022

Toen wierpen ze hem buiten (Joh 9,34). Zo ver kwam het. De blindgeborene werd door de Farizeeën buiten geworpen, weg van de gemeenschap van het Joodse volk. ...Meer


Aanpassing aanvangstijd completen a.s. zaterdag - 21 maart 2022

In verband met de begin van de zomertijd in de nacht van 26 op 27 maart, zullen op zaterdag 26 maart de completen om 19:30 beginnen i.p.v. 20:00 normaal gesproken.


Preek 3e Zondag van de Vasten - 20 maart 2022

In de komende drie zondagen zullen we de lezingen van het jaar A te horen krijgen, stuk voor stuk meesterstukjes van vertelkunst zoals alleen sint Jan dit kan. In zijn evangelie moeten we enerzijds steeds de grote lijnen in de gaten houden en gelijktijdig oog hebben voor de kleinste details.....Meer


Preek 2e Zondag van de Vasten - 18 maart 2022

Mijn Beminde broeders en zusters naar wie ik zo verlang. Daarmee spreekt Paulus zijn Christenen aan en dat mag vandaag ook onze begroeting zijn. Christelijk leven is geen theorie, is niet het leven volgens een theorie, is niet het uitvoeren van een ritueel....Meer


Preken van de 7e en 8e Zondag door het jaar - 8 maart 2022

Ook de preken van de 7e en 8e zondag door het jaar zijn nu uitgeschreven en kunt u vinden op de pagina Preken


Oriëntatie Weekend 29 april - 1 mei 2022 - 6 maart 2022

Van 30 april tot 1 mei 2022 wordt er weer een oriëntatie-weekend georganiseerd in de Abdij Sint Benedictusberg bij Vaals (Zuid-Limburg).

Ben jij met de vraag bezig wat je wilt doen met je leven en vraag je je af of God je roept tot een leven als monnik? Maar dat het lastig is om erachter te komen wat zo'n leven eigenlijk betekent en of God dat echt van je vraagt?

Dit weekend is een unieke kans om, door een paar dagen met ons leven mee te leven, verder te komen in je zoektocht naar wat God met je voor heeft.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier!


Preek 1e Zondag van de Vasten - 6 maart 2022

Tijdens de pauselijke audiëntie van 15 november 1972, stelde paus Paulus VI de volgende vraag: Wat is de grootste nood van de Kerk in onze huidige tijd? ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 februari 2022

Komende vrijdag 4 maart 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 22 februari 2022

In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen:
• Op Zondag 27 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
• Maandag 28 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Dinsdag 29 februari: Vespers om 16:30 ipv 17:00 uur.


Preek Doop van de Heer - 26 februari 2022

Ook de preek tijdens de Hoogmis van 9 januari j.l. is uitgeschreven en kunt u hier vinden.


Preek 6e Zondag door het jaar - 21 februari 2022

Het evangelie zit vandaag vol tegenstellingen. Zalig de armen, de hongerigen, de wenenden, de vervolgden. En: wee u, rijken, verzadigden, lachenden. We krijgen wel een droefgeestig beeld van de 'blijde boodschap'....Meer


Preek 5e Zondag door het jaar - 21 februari 2022

Het woord van God dat wij met elkaar mogen beluisteren, kan eigenlijk niet indruwekkender zijn. Het is alsof er een gordijn wordt weggeschoven en dat het ons gegund wordt om een blik te werpen op het meest innerlijke geheim van alles wat bestaat. Een geheim dat ons tegelijkertijd onwaarschijnlijk overstijgt en veel te groot is ...Meer


Preektekst zilveren ambtsjubileum V. Abt - 12 februari 2022

Op zondag 30 januari hebben wij het zilveren ambtsjubileum van V. Abt mogen vieren. De uitgeschreven tekst van de preek die V. Abt toen heeft gehouden vindt u hier.


Gastenkwartier en het coronavirus - februari 2021

Het gastenverblijf is open. Om een verblijf af te spreken neemt u contact op met de gastenpater.


Preek 3e Zondag door het jaar - 25 januari 2022

Eenheid is de grootste genade die een gemeenschap ten deel kan vallen, of het nu gaat om het gezin, de monastieke communiteit, de samenleving of de Kerk in haar geheel. Maar, zoals Paus Franciscus schreef: Eenheid betekent niet uniformiteit, maar wel de veelzijdige harmonie geschapen door de H. Geest ...Meer


Preek 2e Zondag door het jaar - 16 januari 2022

In die tijd was er een bruiloft (vgl. Joh 2,1), zo begon ons evangelie. En in onze tijd? Wie gaan er in onze tijd nog trouwen? Wie durven in onze tijd nog te gaan trouwen? ...Meer


Preek Doop des Heren - 10 januari 2022

Vandaag sluiten we de Kersttijd af en we doen dit met het feest van de Doop des Heren. We hebben diverse hoogtepunten gevierd: zoals zijn Geboorte en zijn Openbaring met de aanbidding van de drie wijzen. In de Doop des Heren zien we een nieuw hoogtepunt...Meer


Preek Moeder Gods 1 januari - 9 januari 2022

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 1 januari op het Hoogfeest van de Moeder Gods. De tekst vindt u hier.


Preek 2e Zondag in de Kersttijd - 02 januari 2022

Het Woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Johannes schrijft deze woorden aan het begin van zijn Evangelie en dagelijks herhalen we ze in het Angelus. Het Woord is vlees geworden. Het Woord is geworden, geworden wat het niet was, namelijk vlees.....Meer


Preek feest H. Familie, 2e Kerstdag - 01 januari 2022

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 26 december 2021. De tekst vindt u hier.