Preek 2e Zondag door het jaar - 21 januari 2020

Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt In deze woorden van Johannes kunnen we drie delen onderscheiden: eerst en vooral de uitroep: zie; vervolgens het object van onze aanschouwing, namelijk het Lam Gods en ten tenslotte de opdracht van dat Lam, namelijk de zonde van de wereld wegnemen. Eerst en vooral dus de uitroep: zie!... Meer


Preek 2e Zondag in de Kersttijd - 5 januari 2020

Deze Kersttijd is een tijd van licht. Licht, dat ons in de lange en donkere avonden van alle kanten tegemoet straalt, binnen en buiten. Ook het Evangelie van vandaag spreekt over licht. St. Jan zegt: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. [… ] In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen (Joh. 1,1.4).... Meer


Preek Feest Heilige Familie - 29 december 2019

Vandaag bidden we in de oraties van het feest: Geef ons de kracht om het voorbeeld van de heilige Familie altijd na te volgen; geef dat wij hen navolgen door een goed gezinsleven en onderlinge liefde. Het heilig huisgezin wordt ons ten voorbeeld gesteld maar beseffen we ook onder welke omstandigheden Jezus, Maria en Jozef geleefd hebben?.. Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 december 2019

Komende vrijdag 3 januari 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 24 december 2019

Ingaande op disndag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op donderdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


Adventsboodschap Bisdom Roermond 2019 - 15 december 2019

In het jaar dat achter ons ligt, heeft er in alle dertien dekenaten van ons bisdom een driedaags bezoek plaatsgevonden. In maart begon die serie in Kerkrade en als laatste was verleden week het dekenaat Schinnen aan de beurt. Op iedere plaats was er een zeer gevarieerd programma samengesteld... Meer


Preek 3e Zondag van de Advent - 15 december 2019

Ooit was er een man, wiens grootste droom het was om missionaris te worden in Rusland en daar het volk voor Christus en Zijn Kerk te winnen. Het was een man vol vurige ijver voor de Heer, met een diep verlangen om alle mensen tot God te brengen. Hij werd Jezuïet en kreeg uiteindelijk van zijn oversten de toestemming om naar Rusland te trekken en daar de Blijde Boodschap te verkondigen... Meer


Preek 2e Zondag van de Advent - 8 december 2019

Misschien is het u ook opgevallen: de tweede lezing van vandaag, uit St. Paulus’ Brief aan de Romeinen, opende met een heel bijzondere zin: Alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven (Rom 15,4)...Meer


Vriendenbrief Kerst - 7 december 2019

Dierbare Oblaten en Vrienden, Het jaar 2019 vloeit langzaam naar zijn einde toe om daarna naadloos over te gaan in het volgende jaar. Elke dag die verloopt, maakt de afstand groter tot gisteren en tot het eerste begin, - de eerste dag van dit nu bijna verstreken jaar, of de eerste dag van ons leven, of de eerste dag van de gewone jaartelling.... Meer