Preek 32e Zondag door het Jaar - 10 november 2019

Wanneer wij mensen op reis gaan, dan is de eerste vraag die men ons stelt altijd: Waar ga je naar toe? Wat is het doel van je reis? Niemand die dan zal antwoorden: O! Ik weet het niet. Ik neem gewoon ergens een vliegtuig en ik zie wel waar het mij brengt. Nee, wanneer we op reis gaan hebben we normaalgezien een heel concreet doel...Meer


Preek 31e Zondag door het Jaar - 3 november 2019

En zie, een man, genaamd Zacheüs, en hij was hoofdambtenaar bij het tolwezen, en hij was rijk (Lc 19,2, letterlijk). Jezus zelf had eens gezegd: Wee u, rijken, want wat u vertroost, hebt ge al ontvangen (Lc 6,24). Maar met deze rijke Zacheüs was er iets bijzonders aan de hand. ...Meer


Preek 30e Zondag door het Jaar - 27 oktober 2019

Jezus heeft bij voorkeur zijn leer in vergelijkingen verteld. In het evangelie komen we dan ook een groot aantal parabels tegen. Op een puntige manier geeft Jezus concrete voorbeelden om zijn bedoeling duidelijk te maken. De parabels kunnen soms moeilijk zijn ...Meer


Afwijkende getijden week 45 - 22 oktober 2019

In week 45 zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 5 november is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 7 november, Hoogfeest Sint Willibrord, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00.


Eerste vrijdag van de maand en Allerheiligen, Allerzielen - 22 oktober 2019

Allerheiligen valt dit jaar op de eerste vrijdag van de maand. De Vespers is alleen met Lof. De litanie van het Heilig Hart en aanbidding zoals gewoonlijk op de eerste vrijdag van de maand vervalt! Op zaterdag 2 november Allerzielen: na de Hoogmis processie naar het kerkhof (bij goed weer) en crypte.


Preek 29e Zondag door het Jaar - 20 oktober 2019

Jezus houdt ons vandaag weer een parabel voor en op het eerste gezicht is de uitleg heel eenvoudig: de aanhouder wint, oftewel we moeten steeds bidden en daarin niet versagen, zo verklaart Jezus zelf. ...Meer


Preek 27e Zondag door het Jaar - 6 oktober 2019

Wij zijn onnutte knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan (Lc 17,10). Degenen onder ons die een missaaltje gebruiken, lazen daar: Wij zijn maar gewone knechten. En die vertaling geeft de eerste betekenis van de tekst heel goed weer, maar heeft het nadeel dat ...Meer


Verminderde telefonische bereikbaarheid - 7 oktober 2019

Vanwege onderhoud aan de stroomvoorziening hebben wij vandaag vanaf 8:00 uur geen stroom. Dit heeft o.a. tot gevolg dat wij telefonisch tot 16:00 uur niet bereikbaar zullen zijn. Vanavond zijn wij naar verwachting tussen 18:00 en 18:30 weer te bereiken. Excuses voor het ongemak!


Preek 25e Zondag door het Jaar - 22 september 2019

De evangelist Lukas heeft ons een aantal schitterende parabels van Jezus overgeleverd.[...] Stukvoor stuk juweeltjes, want parabels zijn meer dan alleen leuke verhaaltjes. Het zijn staaltjes van vertelkunst, die we ‘verhalende theologie’ zouden kunnen noemen...Meer


Musica Sacra Maastricht 2019: bezoek aan de abdij - 21 september 2019

Op zaterdag 21 september ontving de abdij een bezoekers vanuit het festival Musica Sacra 2019 voor een middagprogramma. Na viering van de Noon heeft V. Abt een lezing gehouden met betrekking tot het festivalthema bidden en smeken: hoe bidden een antwoord is en over hoe bidden en smeken in het Onze Vader tot uiting komt. De volledige tekst vindt u hier. In het atrium werd daarna een recital gegeven door de Duitse sopraan Irene Kurka. Zij bracht een aantal hedendaagse religieuze composities ten gehore, gevolgd door een informele ontmoeting van bezoekers en gemeenschapsleden. Een mooie en inspirerende middag!


Preek 24e Zondag door het Jaar - 15 september 2019

De teksten van deze zondag zijn één grote lofzang op Gods barmhartigheid. Zo zou God in alle rechtvaardigheid zijn toorn kunnen laten woeden tegen het godslasterlijk volk dat een stierenbeeld aanbidt, maar, op voorspraak van Mozes, toont Hij barmhartigheid en ziet hiervan af...Meer


Annulering Vriendendag zaterdag 7 september - 1 september 2019

Op vrijdagmorgen 30 augustus jl. is na een ernstige ziekte overleden de heer Stef-Jan Willard. Hij was sinds december 2013 voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint Benedictusberg. De uitvaart zal zijn op zaterdag 7 september aanstaande om 11 uur in de Heilig Hartkerk van de Edith Stein parochie te Vught.

In verband hiermee is besloten om de eveneens voor 7 september geplande Vriendendag niet te laten doorgaan. Wij vragen uw gebed voor onze voorzitter en voor zijn familie.


Preek 22e Zondag door het Jaar - 1 september 2019

Jezus merkte op hoe de genodigden de voornaamste plaatsen aan tafel uitzochten (Lc 14,7). Dat gebeurde in dit geval in het huis van een van de voornaamste Farizeeën. Maar het kwam net zo goed in andere milieus voor. Zelfs onder Jezus’ eigen leerlingen. ..Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 1 september 2019

Komende vrijdag 6 september is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 20e Zondag door het Jaar - 19 augustus 2019

Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait. Maar wat voor vuur is het dat Christus op aarde heeft gebracht? Meent ge dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid. Toch wel bijzondere en vreemde woorden uit de mond van de Vredevorst voor Wie de engelen bij zijn geboorte hebben gezonden..Meer


Afwijkende getijden op 19 t/m 21 augustus - 16 augustus 2019

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 19 augustus worden om 18:00 uur de Metten van dinsdag gezongen.
• Op dinsdag 20 augustus: de Lauden om 5:00 uur gevolgd door de Hoogmis (ca. 5:45 uur). De gelezen Mis om 7:00 uur vervalt. In plaats van de Priem Terts om 7:45 uur en een H.Mis om 9:30 uur. Sext en Noon vervallen. Vespers ca. 18:30 uur en de Completen op de gewoonlijke tijd: 20:30 uur.
• Op woensdag 21 augustus: Metten om 5:30, Lauden om 7:00 uur met nadien in de crypte ca. 7:30 H.Mis. De Priem vervalt, daarna wordt het gewone rooster weer opgepakt.


Oriëntatie Weekend 23 - 25 augustus 2019

Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet. We bieden je de unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven... Meer


Afwijkende getijden deze week vanwege Hoogfeest Maria Hemelvaart - 11 augustus 2019

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 13 augustus is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 15 augustus, Hoogfeest Maria Hemelvaart, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00.


Vriendenbrief Zomer - 4 augustus 2019

Zouden onze bijna duizend Vrienden niet kunnen meehelpen om de naam van de abdij wat meer bekendheid te geven? En anderen bij ons uit te nodigen? Niet om reclame te maken, maar ook persoonlijk te getuigen van de ervaring hoe goed het is hier thuis te zijn. Die oproep in onze recente Vriendenbrief van april heeft veel Vrienden niet onberoerd gelaten... Meer


Preek 18e Zondag door het Jaar - 4 augustus 2019

De mens lijkt maar al te vaak op een kind dat zandkastelen bouwt op het strand. We sparen kosten noch moeite om onze idealen te verwezenlijken, om bezit en rijkdommen te verzamelen. Maar het water komt opzetten en sleurt ons zandkasteel onverbiddelijk met zich mee tot er niets meer van overblijft...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 juli 2019

Komende vrijdag 2 augustus is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 17e Zondag door het Jaar - 28 juli 2019

Onze eerste lezing van vandaag is een ongemeen boeiend relaas. Abraham, met al zijn koopmanstalent, in gesprek met God. Abraham, bezorgd om het lot van zijn neef die in Sodom woont, in kleine stapjes langzaam afdingend, en de kleinheid van die stapjes als argument gebruikend..Meer


Preek 15e Zondag door het Jaar - 14 juli 2019

Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Bij deze vraag spitsen wij onze oren, want ook wij willen het antwoord vernemen. Maar in het evangelie lezen we geen theoretische verhandelingen over allerlei belangrijke onderwerpen, zoals over het gebed of de naastenliefde, de barmhartigheid..Meer


Afwijkende getijden dinsdag en donderdag a.s. wegens Hoogfeest H. Benedictus - 8 juli 2019

In deze week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 9 juli is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 11 juli, Hoogfeest Sint Benedictus, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00.


Preek 14e Zondag door het Jaar - 7 juli 2019

Jezus zendt zijn leerlingen twee aan twee uit om het Evangelie te verkondigen. Als lammeren onder wolven. Neem geen beurs mee, geen reiszak, geen schoeisel. Geen enkele voorzorgsmaatregel mag er getroffen worden, want de arbeider is zijn loon waard...Meer


Preek 13e Zondag door het Jaar - 30 juni 2019

Het radicale ideaal waartoe God ons roept, wordt tot tweemaal toe door Onze Heilige Vader Benedictus als volgt samengevat: Nihil amori Christi praeponere (21e werktuig goede werken en hdst 72): Niets verkiezen boven de liefde van Christus ... Meer


Preek Feest Petrus en Paulus - 29 juni 2019

Vandaag vieren we het hoogfeest van Petrus en Paulus, de prins der apostelen en de leraar van de heidenen, de twee grootste apostelen. Ons geloof is gebaseerd op het getuigenis van de apostelen. Maar wat is er zo speciaal aan de apostelen?... Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 juni 2019

Komende vrijdag 5 juli is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 12e Zondag door het Jaar - 23 juni 2019

Heer, laat ons steeds uw heilige Naam vrezen en liefhebben; want nimmer ont-trekt Gij uw leiding aan hen, die Gij in de zekerheid van uw liefde bevestigt. Zo hebben wij – heel letterlijk vertaald – gebeden na het Gloria. Het is een kort gebed, maar zó rijk aan inhoud!... Meer


Afwijkende getijden dinsdag a.s. en Sacramentsdag - 15 juni 2019

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 18 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 20 juni, Sacramentsdag, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00.
LET OP: In de kerkberichten is vermeld dat de gelezen Mis in de crypte om 8:00 uur is. Dit is niet juist: de gelezen Mis vindt plaats na de Lauden, ca 7:10 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 juni 2019

Komende vrijdag 7 juni is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 6e Zondag in de Paastijd - 26 mei 2019

Dierbare Broeders en Zusters, Eén van de grootste geschenken die Christus ons als erfenis heeft nagelaten is de vrede. Niet zomaar een vrede, maar Zijn vrede: Vrede laat ik u na, Mijn vrede geef ik u. Niet de vrede van de wereld, maar de vrede van God... Meer


Afwijkende getijden dinsdag a.s. en Hemelvaart - 25 mei 2019

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 28 mei is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Op donderdag 30 mei, Hemelvaart, is de Noon om 14:00 en de Vespers om 17:00.


Preek 5e Zondag in de Paastijd - 19 mei 2019

Dierbaren, Zingt voor de Heer een nieuw gezang, Cantate Domino canticum no-vum. Met die intredezang uit Psalm 98 (vs.1) zijn wij deze H. Mis begonnen, en daarmee is de toon gezet voor alles wat volgt. Die nieuwheid zal straks ook uitdrukkelijk terugkeren in het slotgebed... Meer


Uitzondering op het getijdenrooster op 23 mei - 17 mei 2019

In verband met onze jaarlijkse Mariabedevaart in de maand mei, zijn er géén Vespers op donderdag 23 mei a.s. in de abdijkerk.


Open Kloosterdag - 9 mei 2019

Op Zondag 19 mei is het Open Kloosterdag en zijn er doorlopende audiovisuele presentaties. Deze beginnen na de Noon (de gebedsdienst van 13:45 uur tot 14:00 uur) en eindigen ca. 16:45 uur bij het luiden van de klokken voor de Vespers. Er is ook gelegenheid om met enige monniken van gedachten te wisselen. U kunt de Vespers bijwonen met aansluitend Lof met korte aanbidding van het Allerheiligste Sacrament (duurt tot ca. 17:40 uur). U hoeft zich niet aan te melden, wees welkom!


Roepingenzondag: aanbidding - 9 mei 2019

Komende Zondag 12 mei is het Roepingenzondag. Vanaf de Noon (op Zondag om 13:45 uur) is er uitstelling van het Allerheiligste met stille aanbidding in de abdijkerk. De aanbidding wordt afgesloten met de Vespers om 17 uur met aansluitend het Lof (einde ca. ca.17:40 uur). Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 3e Zondag in de Paastijd - 5 mei 2019

Veelgeliefden, Het is de Heer! Met deze woorden maakt de apostel Johannes sint Petrus attent op de aanwezigheid van de verrezen Heer. De leerlingen wisten niet dat het Jezus was, maar toen het teken van de wonderbare visvangst werd gesteld, was het Johannes die Jezus herkende: Het is de Heer!... Meer


Preek Kerkwijding - 4 mei 2019

Veelgeliefden, De apostel Johannes zag in zijn visioen het nieuwe Jeruzalem, beeld voor een ideale wereld waarnaar wij allen verlangend uitzien. Op deze feestdag van de kerkwijding richt de liturgie onze blik naar deze voltooide wereld, die van God uit de hemel zal neerdalen.... Meer


Preek 2e Zondag in de Paastijd - 28 april 2019

Dierbare Broeders en Zusters, Het christelijke geloof staat of valt met de waarheid van het getuigenis dat Christus uit de doden is opgestaan. Als Christus niet is verrezen”, schrijft Sint-Paulus, “dan is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. (1Kor. 15, 14) Ons samenzijn hier vandaag zou zinloos zijn moest het niet gebaseerd zijn op het historisch feit van Jezus’ dood en verrijzenis. ... Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding - 27 april 2019

Komende vrijdag 3 mei is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) - de eerste Vespers van het Hoogfeest van de kerkwijding (1968) - wordt de litanie van het H. Hart niet gebeden maar is er Lof gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 11 april 2019

Ingaande op Witte Donderdag 18 april tot de Terts van Paasmaandag op 22 april, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent.

De belangrijkste aanpassingen zijn:
Witte Donderdag 18 april: Geen Eucharistie viering in de ochtend, geen Vespers. Mis van het Avondmaal des Heren om 17:30 uur. Vanaf ongeveer 19:15 uur hele avond aanbidding in de crypte.
Goede Vrijdag 19 april: Donkere Metten om 5:30 uur. De voordeur is open vanaf 5:15 uur. Geen Eucharistie viering in de ochtend. Herdenking van het Lijden des Heren om 15:00 uur. Geen Vespers.
Stille Zaterdag 20 april: Donkere Metten om 5:30 uur. De voordeur is open vanaf 5:15 uur. Geen Eucharistieviering in de ochtend, geen Completen. De Paaswake begint om 22:30 uur met het onsteken van het nieuwe vuur in het atrium en duurt tot ca. 01:30 uur.

Let op: dit overzicht is niet compleet. Voor het volledige overzicht van alle vieringen klikt u hier.


Vriendenbrief Pasen - 9 april 2019

Dierbare Oblaten en Vrienden, Misschien is het tijdsgewricht waarin wij leven, niet zo uitzonderlijk als wij soms wel denken. Mensen op deze aarde hebben al vaker geleefd te midden van een afbrokkelende beschaving (waarin overigens ook altijd talloze aanzetten van een volgende bloei te vinden zijn!). Daarbij komt mij spontaan de figuur voor de geest van paus Gregorius de Grote (circa 540 - 604)... Meer


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 7 april 2019

Veelgeliefden, vandaag staat een overspelige vrouw centraal. Bij de overweging van deze tekst kunnen we de verschillende personages langsgaan en ons daaraan spiegelen.Allereerst zijn daar de schriftgeleerden en Farizeeën. Zij gebruikten het leed van een ander om hun eigen doel te bereiken. Misschien speelde er zelfs leedvermaak mee... Meer


Preek 4e Zondag in de Vastentijd - 31 maart 2019

Veelgeliefden, in de gebeurtenissen van de blindgeborene heeft sint Jan weer een schitterend verhaal opgetekend, waarin hij vertelt wat er gebeurd is, maar tegelijkertijd in die gebeurtenissen de diepere werkelijkheid weet aan te geven die ook nu nog voor ons van belang is... Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 30 maart 2019

Komende vrijdag 5 april is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende aanvangstijd Completen zaterdag 30 maart - 30 maart 2019

In verband met de ingang van de zomertijd wordt vanavond de Completen gevierd om 20:00 uur i.p.v. 20:30 uur.


Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 24 maart 2019

Dierbare Broeders en Zusters, door ons Doopsel nam de Heilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, bezit van onze ziel. Daarenboven komt bij elke Eucharistie de gekruisigde en verrezen Heer Jezus Christus ons raken met Zijn goddelijke aanwezigheid. Onze ziel is zo het ware heiligdom van God. Meer


Vastenboodschap Bisdom Roermond 2019 - 10 maart 2019

Dierbare medegelovigen, Laat ons het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. Die woorden staan in de tweede prefatie van de veertigdagentijd. Het zijn woorden die deel uitmaken van een gebed. De priester leest er wellicht gemakkelijk overheen, de kerkganger hoort ze misschien maar half. Begrijpelijk, want in onze wereld waarin zoveel woorden over ons worden uitgestort, kunnen we niet elke letter uitvoerig overwegen.... Meer


Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 3 maart a.s. - 25 februari 2019

Komende Zondag 3 maart is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 25 februari 2019

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 4 maart is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vastentijd t/m 18 april, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 25 februari 2019

Komende vrijdag 1 maart is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 7e Zondag door het Jaar - 25 februari 2019

Veelgeliefden, Laten we elkaar liefhebben. Liefde tot God en de evennaaste. Bemin God boven alles en de naaste als jezelf. We weten het allemaal zo goed en hebben er moeite mee het te doen. Er is een anekdote over sint Jan de Evangelist... Meer


Preek 5e Zondag door het Jaar - 20 januari 2019

Dierbaren, bij het lezen van het evangelie van vandaag werd ik getroffen door een opmerkelijk detail, helemaal aan het begin. We zien daar Jezus, staande aan de oever van het meer van Gennesaret (Lc 5,1), en ook twee boten... Meer


Preek 2e Zondag door het Jaar - 20 januari 2019

Veelgeliefden, Er was een bruiloft te Kana, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Op deze wijze maakte Jezus een begin met de tekenen en Hij openbaarde zijn glorie. Er zijn weinig passages in het evangelie die zoveel tot de verbeelding hebben gesproken als het wijnwonder te Kana... Meer


Preek 4e Zondag van de Advent - 23 december 2018

Veelgeliefden, Maria reisde met spoed naar het bergland. De evangelie-teksten van deze weken voor Kerstmis zijn zwanger van allerlei mysteries. Of misschien moeten we zeggen: van één mysterie dat het hoogtepunt vormt van de gehele heilsgeschiedenis. En toch wordt het allemaal door Lukas haast heel gewoon beschreven, alsof het om alledaagse gebeurtenissen gaat, zoals een vrouw die op bezoek komt bij haar nicht. Niet meer en niet minder dan dat. ... Meer


Preek 3e Zondag van de Advent - 16 december 2018

Dierbare Broeders en Zusters, De Mis van vandaag is een ware uitbarsting van vreugde. Wie daar, na de vreugdezang van het introïtus nog aan twijfelde, komt de profeet Sefanja in de eerste lezing overtuigen met een reeks jubelende imperatieven: Verheug u! Juich! Wees blij! Jubel van vreugde! ... Meer


Vriendenbrief Kerst - 10 december 2018

Dierbare Oblaten en Vrienden, Dit jaargetijde is er een van terugkijken. De twaalf maanden van 2018, de twee en vijftig weken, de driehonderd vijf en zestig dagen trekken aan ons oog voorbij..... Meer


Preek feest Maria Onbevlekte Ontvangenis - 8 december 2018

Veelgeliefden, begin van deze week zijn we de adventstijd begonnen, een tijd van verwachting. Ondanks de schrikwekkende beschrijvingen van rampen op aarde en tekenen aan de hemel, zoals deze in het evangelie werden voorgesteld, weten we dat het daarbij om een barensnood van de kosmos gaat... Meer


Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 3 december 2018

Ingaande op maandag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op woensdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


Interview V. Abt over oblaten - 25 november 2018

In een uitgave van de Congregatie van het Heilig Sacrament (SSS, Jaargang 112|2018 nr 5) is een interview te vinden waarin V. Abt Adriaan Lenglet uitleg geeft over de wijze waarop klooster en abdij spiritualiteit uitgedragen kan worden in het allerdaagse leven. Zoals het bij de Karmelieten mensen van " de derde orde" zijn, zijn dit binnen de Benedictijnse spiritualiteit de oblaten. Het artikel vindt u hier. Zie ook de webpagina over oblaten (klik hier).