Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 juni 2020

Komende vrijdag 3 juli 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!
Preek 13e Zondag door het jaar - 28 juni 2020

Wie u opneemt, neemt Mij op (Mt 10,40), zegt Jezus in het evangelie tot zijn apostelen. We hebben het misschien al vaak gehoord, maar het lijkt mij goed, om er vandaag nog even speciaal bij stil te staan. Meer


Gastenkwartier weer opengesteld - 20 juni 2020

Het gastenkwartier is weer open, hetzij het voor een beperkter maximaal aantal personen. Voor reserveringen neemt u contact op met de gastenpater(klik hier voor de contactpagina)


Preek 11e Zondag door het jaar - 14 juni 2020

Jezus zendt zijn apostelen uit om te verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Vandaag gaat het in het evangelie nog niet om de universele zending naar de uithoeken van de aarde, want Jezus spreekt alleen over de verloren schapen van het huis van Israël. Meer


Uitzendingen vinden weer normaal doorgang - 12 juni 2020

Onderhoud van de apparatuur is doorgevoerd en de uitzendingen zullen zoals aangekondigd doorgaan.

Afwijkende getijden i.v.m Sacramentsdag - 7 juni 2020

In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op dinsdag 9 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
• Opdonderdag 11 juni zijn de Noon en Vespers met aansluitend Lof om14:00 resp. 17:00 uur.


Bijwonen vieringen - 28 mei 2020

Vanaf 1 juni met ingang van de Hoogmis, kunnen de vieringen weer bijgewoond worden, al is het helaas nog maar voor een beperkt aantal. Van tevoren aanmelden voor de Hoogmis en Vespers is daarom verplicht. Daarvoor kunt u zich in persoon aanmelden bij de portier of kunt u telefonisch contact opnemen via 043 306 13 53 dagelijks van 11:00-12:00 uur, van 14:30-16:00 uur en 18:00-18:30 uur. Behalve op de donderdag alleen van 11:00-12:00 uur. Ingesproken aanmeldingen worden niet gehonoreerd!

Als u deelneemt gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt (bij klachten blijft u thuis, u houdt 1,5 meter afstand en wast vaker uw handen) en de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op betreffende plaatsen aan.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 mei 2020

Komende vrijdag 5 juni 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom! Denkt u er wel aan zich aan te melden (zie bericht 28 mei)?
Preek 7e Zondag in de Paastijd - 24 mei 2020

Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren hoorden we in het Johannes evangelie het zogenaamde "Hogepriesterlijke Gebed” van Jezus. Hij sprak het uit op dat beslissende moment na het Laatste Avondmaal en vóór zijn Passie. ... Meer


Preek 6e Zondag in de Paastijd - 20 mei 2020

Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden (Joh 14,15). Het zijn de woorden van Jezus waarmee ons evangelie van vandaag open-de. We kunnen ze lezen als een logische gevolgtrekking: iemand die een ander, die hoger staat dan hij, liefheeft, zal uiteraard zijn best doen, om te doen wat die zegt; om diens geboden te onderhouden. ... Meer


Preek 4e Zondag in de Paastijd - 4 mei 2020

In het tiende hoofdstuk van het Johannes´ evangelie staat de herder met zijn schapen centraal. Reeds de profeten maakten gebruik van dit beeld om de relatie van God met zijn volk tot uitdrukking te brengen: God is de eigenlijke herder van Israël... Meer


Roepingenzondag: aanbidding - 2 mei 2020

Komende Zondag 3 mei is het Roepingenzondag. Vanaf de Noon is er stille aanbidding van het Allerheiligste in de abdijkerk. De aanbidding wordt afgesloten met de Vespers om 17 uur met aansluitend het Lof. U kunt de vieringen en aanbidding volgen via de website van de abdij of Kerkdienst Gemist: vanaf 13:45 (Noon op Zondag) tot ongeveer 17:45 uur.


Benedictusberg in de media - 29 april 2020

Korte impressie door de WDR voor het programma Lokalzeit aus Aachen, over de architectuur van onze Abdij. Beschikbaar tot 6 mei op link: Beten in Beton: Benediktinerkloster Vaals-Mamelis (vanaf 23 minuten 18 seconden).


Preek 3e Zondag in de Paastijd - 28 april 2020

We zijn nog steeds op Paasdag, toen de twee leerlingen Jeruzalem verlieten, op weg naar Emmaüs. Ze gaan terug naar hun oude leven en voelen zich gekwetst, gefrustreerd en verdrietig: Wij leefden in de hoop dat Jezus degene zou zijn die Israël ging verlossen!, zeiden ze.... Meer


Storing uitzendingen opgelost - 9 april 2020

De oorzaak is gevonden en opgelost. We wensen u veel devotie en inspirerend Paastriduum toe! De uitzendingen rondom het Paasweekend zullen nog enige tijd beschikblaar blijven op de site van Kerkdienst Gemist .


Mededeling over storingen uitzendingen vieringen - 5 april 2020

Het volgen van de uitzending gaat helaas nog niet vlekkeloos. Als de speler hapert, kunt u proberen de pagina te verversen en opnieuw het afspelen starten. We proberen z.s.m. de oorzaak hiervan te achterhalen en hopelijk op te lossen.


Vieringen live te volgen via internet - 4 april 2020

Met ingang van 5 april zullen vieringen via internet te volgen zijn. U kunt live meekijken met de dagelijkse Terts en Hoogmis via onze website op de pagina vieringen.

U kunt ook meekijken op Kerkdienst Gemist. Daar vindt u onder de Abdij een agenda waar alle geplande vieringen aangegeven staan. Let op: in tegenstelling wat de naam van de site doet vermoeden, zijn de vieringen niet op een later tijdstip terug te zien!

Voor deze week staan gepland: Palmzondag 9:30 uur, Witte Donderdag 17:30 uur, Goede Vrijdag 15:00 uur, Paaswake 22:30 uur en Paaszondag 9:30 uur.


Toegankelijkheid abdij en plechtigheden van de Goede Week - 28 maart 2020

Vanaf een half uur vóór aanvang van de grote vieringen in de Goede Week (Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Eerste Paasdag) zal de abdij geheel niet toegankelijk zijn tot na afloop van de plechtigheden.


Mededeling i.v.m. het coronavirus - 27 maart 2020

Tot onze grote spijt kunnen wij tot nader bericht geen gelovigen meer toelaten bij al onze vieringen, noch in de abdijkerk, noch bij de stille H. Mis in de crypte. Wij bidden voor U allen dat Gods zegen U langs andere wegen mag bereiken.

De crypte blijft overdag voor persoonlijk gebed geopend tussen 8:30 en 18 uur. Daarvoor kunt U aanbellen, eveneens indien U een persoonlijke afspraak heeft of iets te bezorgen.


Gastenkwartier gesloten i.v.m. het coronavirus - 27 maart 2020

In verband met het coronavirus zien wij ons helaas genoodzaakt om het gastenkwartier te sluiten tot nader bericht. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u verbonden!


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 29 maart 2020

Het Evangelie van vandaag zit vol spanning. Het is een spannend Evangelie, en het is goed, om dat te blijven zien, en om daarover verwonderd te blijven, ook als we het al dikwijls gehoord en overwogen hebben. Het begint al bij Jezus’ eerste woorden: Deze ziekte voert niet tot de dood (Joh 11,4).... Meer


Vriendenbrief Pasen - 22 maart 2020

Dierbare Oblaten en Vrienden, de gebeurtenissen van eind 1944 en begin 1945, 75 jaar geleden, zijn ons allemaal in de voorbije maanden weer heel nabij gekomen. Woord en beeld lieten ons stapsgewijs de bevrijding van Zuid-, Midden- en Noord-Nederland meemaken: de angst, de spanning, de ellende, en daarna de vreugde om de herwonnen vrijheid.Meer


Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 15 maart 2020

De komende zondagen horen we drie extra lange perikopen uit het vierde Evangelie, stuk voor stuk schitterende vertellingen van de hand van sint Jan. Het zijn pareltjes van vertelkunst, zowel in de grote lijn als in de details; elk een waar kunststuk, een blinkend mozaïek met kleurrijke steentjes als details, geslepen edelstenen waarin alle kleuren tot hun recht komen... Meer


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 23 februari 2020

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 24 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vastentijd t/m 9 april, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 maart 2020

Komende vrijdag 6 maart 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Vastenboodschap Bisdom Roermond - 1 maart 2020

Het verhaal van de zondeval, dat als eerste zondagslezing in deze Veertigdagentijd zojuist gelezen werd, is vaak uitgebeeld. Bij de uitbeelding van de verboden vrucht kozen de kunstenaars steevast voor een appel. Daarom denken wij bij dit verhaal van de verboden vrucht aan een appel. Maar dat staat er niet. Het gaat niet om een appelboom, het gaat om de boom van kennis van goed en kwaad... Meer


Preek 7e Zondag door het jaar - 23 februari 2020

Liefde is radicaal. Wie echt liefheeft, geeft zichzelf volledig, met al wat men is, al wat men heeft. Daarom is de weg van de liefde ook nooit ten einde. Wie de weg van de liefde bewandelt staat nooit stil, gaat steeds verder. Wanneer de liefde ons vordert één mijl met haar te gaan, dan gaan we er twee... Meer


Preek 6e Zondag door het jaar - 16 februari 2020

Denk maar niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen. Deze woorden van Jezus klinken niet erg aangenaam. En wat te denken van: Ik zeg u: eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet. En het wordt nog erger: als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnen gaan in het Rijk der hemelen... Meer


Preek 5e Zondag door het jaar - 9 februari 2020

Gij zijt het licht der wereld (Mt 5,14), hoorden wij Jezus daarnet zeggen in het Evangelie. Een uitspraak van de Heer die wellicht overbekend is, maar waarmee wij het vandaag de dag misschien toch wat moeilijk hebben, minstens voor ons gevoel. Een groot deel van onze maatschappij ziet ons, gelovigen, immers als mensen die niet met hun tijd zijn meegegaan, als mensen die achter-lopen, die achterom kijken, en zeker niet als een licht dat voor allen als een schijnwerper het pad verlicht dat vóór ons ligt... Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 februari 2020

Komende vrijdag 7 februari 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 2e Zondag door het jaar - 21 januari 2020

Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt In deze woorden van Johannes kunnen we drie delen onderscheiden: eerst en vooral de uitroep: zie; vervolgens het object van onze aanschouwing, namelijk het Lam Gods en ten tenslotte de opdracht van dat Lam, namelijk de zonde van de wereld wegnemen. Eerst en vooral dus de uitroep: zie!... Meer


Preek 2e Zondag in de Kersttijd - 5 januari 2020

Deze Kersttijd is een tijd van licht. Licht, dat ons in de lange en donkere avonden van alle kanten tegemoet straalt, binnen en buiten. Ook het Evangelie van vandaag spreekt over licht. St. Jan zegt: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. [… ] In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen (Joh. 1,1.4).... Meer


Preek Feest Heilige Familie - 29 december 2019

Vandaag bidden we in de oraties van het feest: Geef ons de kracht om het voorbeeld van de heilige Familie altijd na te volgen; geef dat wij hen navolgen door een goed gezinsleven en onderlinge liefde. Het heilig huisgezin wordt ons ten voorbeeld gesteld maar beseffen we ook onder welke omstandigheden Jezus, Maria en Jozef geleefd hebben?.. Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 december 2019

Komende vrijdag 3 januari 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 24 december 2019

Ingaande op disndag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op donderdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


Adventsboodschap Bisdom Roermond 2019 - 15 december 2019

In het jaar dat achter ons ligt, heeft er in alle dertien dekenaten van ons bisdom een driedaags bezoek plaatsgevonden. In maart begon die serie in Kerkrade en als laatste was verleden week het dekenaat Schinnen aan de beurt. Op iedere plaats was er een zeer gevarieerd programma samengesteld... Meer


Preek 3e Zondag van de Advent - 15 december 2019

Ooit was er een man, wiens grootste droom het was om missionaris te worden in Rusland en daar het volk voor Christus en Zijn Kerk te winnen. Het was een man vol vurige ijver voor de Heer, met een diep verlangen om alle mensen tot God te brengen. Hij werd Jezuïet en kreeg uiteindelijk van zijn oversten de toestemming om naar Rusland te trekken en daar de Blijde Boodschap te verkondigen... Meer


Preek 2e Zondag van de Advent - 8 december 2019

Misschien is het u ook opgevallen: de tweede lezing van vandaag, uit St. Paulus’ Brief aan de Romeinen, opende met een heel bijzondere zin: Alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven (Rom 15,4)...Meer


Vriendenbrief Kerst - 7 december 2019

Dierbare Oblaten en Vrienden, Het jaar 2019 vloeit langzaam naar zijn einde toe om daarna naadloos over te gaan in het volgende jaar. Elke dag die verloopt, maakt de afstand groter tot gisteren en tot het eerste begin, - de eerste dag van dit nu bijna verstreken jaar, of de eerste dag van ons leven, of de eerste dag van de gewone jaartelling.... Meer