Roepingenzondag 2024 - 15 april 2024

Op zondag 21 april, de vierde zondag van Pasen wordt gebeden voor roepingen. Vanaf de Noon tot en met de Vespers zal daarvoor ook Aanbidding zijn van het Allerheiligste. U bent van harte uitgenodigd om in stilte mee te bidden!


Aanpassingen gebedstijden woensdag 10 april - 9 april 2024

Morgen zijn er enkele aanpassingen:
• Lauden om 7:00 uur
• Gelezen Mis in de Crypte om ca 7:30 uur
Priem vervalt


Preek 2e Zondag in de Paastijd - 9 april 2024

De menigte die het geloof had aangenomen was één van hart en één van ziel (Hnd 4,32). Een parel van een zin! Het is de vervulling van Jezus’ vurige gebed op de avond vóór zijn lijden: Niet voor hen – de apostelen – alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, ...meer.


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 9 april 2024

De preekteksten van Palmzondag, Witte Donderdag, de Paaswake en Paaszondag zijn beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 april 2024

Komende vrijdag 5 april 2024 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Vieringen Goede Week, Paastriduum en Paasdagen - 22 maart 2024

Zondag 24 maart: Palmzondag om 9:30 uur zegening van de palmtakken in de crypte, waarna processie naar de kerk voor de Eucharistieviering.
Witte Donderdag 28 maart: géén Eucharistieviering na de Lauden en om 9:30 uur, géén Vespers. Om 17:30 uur viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing. Na overbrenging van het Allerheiligste naar de crypte, Aanbidding tot middernacht. Completen om 20:30 uur ipv 20:00 uur.
Goede Vrijdag 29 maart: géén Eucharistieviering, géén Vespers. Herdenking van het Lijden van de Heer om 15:00 uur.
Stille Zaterdag 30 maart: géén Eucharistieviering overdag, géén completen. I.v.m. ingaan zomertijd: om 21:30 uur Paaswake (duurt tot ca. 0:45 uur).

Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier.


Hoogfeest st Jozef: aanbidding - 18 maart 2024

Komende dinsdag 19 maart 2024, Hoogfeest van st Jozef is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Speciale intentie dit keer voor nieuwe roepingen: st Jozef is de patroon van ons noviciaat. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 18 maart 2024

[...] De Geest van God de scheppende, levengevende kracht is die zelfs de doden tot nieuw leven kan wekken en de Israëlieten kan terugbrengen uit de buitenlandse ballingschap naar het land dat God hen heeft beloofd ...meer.


Preek 4e Zondag in de Vastentijd | Laetare - 11 maart 2024

We hebben zo juist het mooie evangelie gehoord van de blindgeborene die door Jezus genezen werd. Jezus maakte slijk en bestreek de ogen van de man daarmee. Hij maakte als het ware een nieuwe schepping... meer.


Vieringen Paastriduum en Paasdagen - 5 maart 2024

Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier.


Preek 2e Zondag in de Vastentijd - 26 februari 2024

Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan (Mc 9,2-3). Zó hadden Petrus, Jakobus en Johannes Hem nog nooit gezien. Wat hier gebeurde, kon je in onze mensentaal niet meer duidelijk beschrijven... meer.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 februari 2024

Komende vrijdag 1 maart 2024 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Vastenboodschap Bisdom Roermond 2024 - 18 februari 2024

Allereerst wil ik u allen hartelijk groeten, nu we samen beginnen aan de Veertigdagentijd als voorbereiding op het Paasfeest. We staan nog maar net op de drempel, maar misschien hebt u hen toch al gespot? meer.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 17 februari 2024

De preektekst van 28 januari, 4e Zondag door het jaar, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Voorbereiding op doop tijdens Paaswake - 13 februari 2024

Komende Paasnacht zal er ook een doopplechtigheid plaatsvinden. Op de weg daar naartoe zullen er op de Zondagen van de Vastentijd tijdens de Hoogmis een aantal openbare stappen gemaakt worden. Dit gebeurt steeds met een korte plechtigheid vóór het Credo. Op de pagina Vieringen zullen steeds de bijhorende teksten gepubliceerd worden.


Preek 6e Zondag door het jaar - 12 februari 2024

[...] In de eerste lezing uit het boek Leviticus (13, 1-2, 45-46) zien we dat: In de tijd van Mozes, 1500 jaar voor Christus, werd ziekte vaak gezien als een straf van God voor onze eigen zonden of voor de zonden van onze voorouders... meer.


Preek 5e Zondag door het jaar - 4 februari 2024

Vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats waar Hij bleef bidden. (Mk. 1,35) Zo maar een zinnetje uit het Evangelie. Bij Lukas (6,12) lezen we het nog duidelijker... meer.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding - 2 februari 2024

Vandaag vrijdag 2 februari 2023 is er géén litanie van het H Hart i.v.m. het feest van de Opdracht van de Heer maar wel aansluitend op het Lof uitstelling van het Allerheiligste tot 18:55 uur in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 2 februari 2024

In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen:
• Op Zondag 11 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
• Maandag 12 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Op Aswoensdag 22 februari is er de toediening van het askruisje tijdens de Hoogmis. Aanvang Terts en Hoogmis op de normale tijd 9:30 uur.

Let op: tijdens de Vastentijd, vanaf Aswoensdag tot en met donderdag 30 maart, zijn de Noon en Vespers op de donderdagen zoals op andere dagen van de week, dus om 14:00 resp. 17:00 uur!


Preek 2e Zondag door het jaar - 18 januari 2024

Een kind dat slaapt, wat is dat mooi! Daar kijk je met vertedering naar, daar word je stil van. En dan kun je verwonderd raken over alles wat daar ge-beurt, in die kleine mens, die zich in zijn slaap niet bewust meer.


Nieuwe preektekst beschikbaar - 11 januari 2024

De preektekst van 1 januari, het hoogfeest van de Moeder Gods, is beschikbaar op de pagina Preken (klik hier).


Preek Driekoningen - 7 januari 2024

in de kersttijd vieren we de geboorte van Jezus en we hebben hierover in het Evangelie twee berichten: een bij Mattheüs en een bij Lukas. Het is heel vruchtbaar om beide verhalen met elkaar te vergelijken en te zoeken naar de overeenkomsten en de verschillen meer.


Preek Zondag na Kerstmis | Feest van de Heilige Familie - 7 januari 2024

Op de zondag in het octaaf van Kerstmis wordt het Feest van de Heilige Familie gevierd. De preektekst vindt u hier.


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 31 december 2023

De preekteksten van de 4e Zondag in de Advent, Kerstnacht en eerste Kerstdag zijn beschikbaar op de pagina archief Preken 2023 (klik hier).