Adventsboodschap bisdom Roermond 2020 - 29 november 2020

Een foto uit de media: voor de kerk van Nice staat een soldaat met een mondkapje op en in zijn handen heeft hij een geweer. Die foto zegt veel over het afgelopen jaar, want in die ene foto zitten twee vormen van gevaar die dit jaar om aandacht vroegen: er zijn mensen die het leven van anderen bedreigen en er is een virus dat evenzeer levensbedreigend kan zijn. Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 november 2020

Komende vrijdag 4 december 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Gastenkwartier en het coronavirus - 27 november 2020

Door de omstandigheden zien wij ons genoodzaakt om tot medio januari 2021 geen nieuwe gasten aan te nemen. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u verbonden!


Aanpassingen aanvangstijd Completen op zaterdagen - 24 november 2020

Ingaande 28 november 2020 zullen de Conpleten op de zaterdagen om 20:00 uur beginnen i.p.v. 20:30 uur. Op de andere dagen van de week blijft de aanvangsttijd 20:30 uur. Zie voor het overzicht van alle getijden onder gebedstijden.

Tijdelijke aanpassingen getijden op donderdagen - 24 november 2020

Deze week en in de Adventstijd zijn op donderdag de getijden op iets andere tijden dan u gewend bent:
 • De Noon om 14:00 uur i.p.v. 13:30
 • De Vespers om 17:00 uur i.p.v. 18:00 uur

 • Preek 33e Zondag door het jaar - 15 november 2020

  De dag des Heren komt als een dief in de nacht. (1 Tess. 5,1) Gij kent dag noch uur. Weest waakzaam. De liturgie van deze weken is vol van deze oproep: weest waakzaam. Het kan elk moment gebeuren. Zo’n uitspraak kan ons onzeker maken, want wat zal er met ons gebeuren? Moeten we bang zijn of mogen we vertrouwen?Meer


  Update omtrent CoVID-19 / corona-maatregelen - 6 november 2020

  De abdij blijft geopend voor bezoek en alle diensten kunnen bijgewoond worden. Wel wordt van u verwacht dat u onze "huisregels" ten harte neemt. Voor de aanwijzingen bij een bezoek aan onze abdij, klik hier. Wilt u een dienst bijwonen, klik hier voor aanvullende informatie.


  Gastenkwartier gesloten i.v.m. het coronavirus - 5 november 2020

  In verband met de verstrenging van de gedeeltelijke lockdown en onze retraiteweek later deze maand zien wij ons helaas genoodzaakt om het gastenkwartier in ieder geval voor de maand november te sluiten. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u verbonden!


  Mededeling over vrijdag 6 november - 1 november 2020

  Vanwege het Hoogfeest van Sint Willibrord op zaterdag 7 november, is er op vrijdag 6 november geen litanie en Aanbidding zoals gewoonlijk op de 1e vrijdag van de maand. Wel is er een korte aanbidding zoals op Zondagen op zaterdag 7 november aansluitend op de Vespers van het feest.


  Preek 30e Zondag door het jaar - 25 oktober 2020

  Eén ding heb ik aan de Heer gevraagd (Ps 27,4), zo zongen wij in het Graduale. En: Eénmaal heeft God gesproken; deze twee dingen heb ik gehoord (Ps 62,12), zo heet het in een andere Psalm. Dat is, wat ook de wetgeleerde uit het Evangelie van vandaag overkwam. Meer


  Memoriam bij de uitvaart van p. Jan Smeets - 19 oktober 2020

  Op woensdagochten 14 oktober is rustig ingeslapen onze dierbare medebroeder pater Jan Smeets. Op zaterdag 17 oktober heeft de uitvaart plaatsgevonden en is p. Jan ten ruste gelegd op ons kerkhof. Voor het afscheidswoord, welke door Vader Abt Adr. Lenglet is uitgesproken, klik u hier . Voor het gedachtenisprentje klik u hier. Wij vragen uw gebed om zijn zielerust.


  Omtrent CoVID-19 / corona-maatregelen - 18 oktober 2020

  Vooralsnog blijft de abdij geopend voor bezoek en kunnen alle diensten bijgewoond worden. Wel wordt van u verwacht dat u onze "huisregels" ten harte neemt. Voor de aanwijzingen bij een bezoek aan onze abdij, klik hier. Wilt u een dienst bijwonen, klik hier voor aanvullende informatie.


  Preek 29e Zondag door het jaar - 18 oktober 2020

  Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt. Na deze woorden van Jezus hebben we bijna de neiging om op te staan en Jezus een staande ovatie te geven. Wat een antwoord! Meer


  Afwijkende tijd H Mis op a.s. maandag 19 oktober - 15 oktober 2020

  Op maandag 19 oktober is er in de abdijkerk een uitvaart in strikt persoonlijke kring om 10:00 uur. De abdijkerk is dan niet toegankelijk voor andere kerkgangers. Desgewenst kan de H. Mis wel gevolgd worden in de crypte, waar ook de communie uitgereikt zal worden. De sext zal om 12:30 zijn i.p.v. 12:15 uur.


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 september 2020

  Komende vrijdag 2 oktober 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Vriendendag 2020 via livestream - 8 september 2020

  Op zaterdag 5 september is een geslaagde "digitale" Vriendendag gehouden. De opname kunt u hier terugkijken. Vanwege de galm in de kerk is de inleiding lastig tot niet te verstaan. De tekst kunt u hier lezen.


  Preek 23e Zondag door het jaar - 6 september 2020

  Wanneer uw broeder gezondigd heeft, wijs hem dan onder vier ogen terecht. Met deze woorden van Jezus hebben we allemaal veel moeite. Er zijn twee kanten aan het terecht wijzen: er is degene die het moet doen, en er is degene die het moet ondergaan. Met geen van beide kunnen we uit de weg. Meer


  Preek 22e Zondag door het jaar - 30 augustus 2020

  De woorden van Jeremia uit de eerste lezing komen ons bekend voor. De profeet heeft zich tot het uiterste ingespannen om zijn geloofsgenoten het woord Gods te brengen, maar -zo zegt hij- de hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met mij. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Meer


  Vriendendag 2020 via livestream - 29 augustus 2020

  Op zaterdag 5 september is de Vriendendag gepland, vanwege de coronamaatregelen dit jaar is er geen bijeenkomst in de abdij maar is er een programma via livestream te volgen. Voor meer informatie klik hier.


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 augustus 2020

  Komende vrijdag 4 september 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Afwijkende getijden deze week - 17 augustus 2020

  Op dinsdag 18 augustus worden Sext en Noon privé en dus niet in de kerk gebeden. De Vespers is om 18:30 i.p.v. 17:00 uur


  Geven via Givt - app op Kerkdienstgemist.nl - 10 augustus 2020

  Een deel van onze gebedsdiensten zijn dagelijks te volgen via Kerkdienstgemist.nl. Sinds vorige week is het mogelijk om digitaal mee te doen aan de collecte via de Givt-app. Deze is rechtsonder in het scherm te vinden. Indien u er gebruik van gaat maken: alvast hartelijk dank voor uw gift!
  Geven via Givt is bedoeld als vervanging van de collecte in de H. Mis. Wilt u vanuit een ander motief een donatie doen aan de abdij? Kijkt u dan onder donatie voor informatie om rechtstreeks te geven en misschien van belastingaftrek gebruik te kunnen maken.


  Abdijwinkel Sint Gregorius is online - 10 augustus 2020

  Sinds enkele weken is de abdij winkel Sint Gregorius ook on-line beschikbaar. Weliswaar zijn nog niet alle artikelen die wij in voorraad hebben on-line gezet, het is al de moeite waard om eens een kijkje te nemen: klik hier of klik in de navigatiebalk bovenaan op deze pagina op "winkel".


  Vriendenbrief Zomer - 10 augustus 2020

  Dierbare Oblaten en Vrienden, Wie van ons heeft het zich niet al heel lang afgevraagd? Wanneer we in de laatste jaren de ontwikkeling volgden van onze westerse maatschappij – en van heel onze globaal geworden wereld - , voelden wij allemaal toch wel eens de vraag in ons opkomen, hoe lang die lijn nog zou kunnen worden voortgezet.Meer


  Oriëntatie Weekend 18 - 20 september 2020

  Jij bent op een moment in je leven aangekomen dat de vraag in je opkomt: wat wil ik met mijn leven doen? Je bent een man die bidt, die durft te zoeken naar de wil van God en niet bang is voor de talenten en de mogelijkheden die Hij in je ziet.

  Heb je wel eens gedacht of een verlangen gevoeld dat God je roept om monnik te worden? Je leven als lofzang aan Hem op te dragen? Maar dat je er geen beeld bij hebt hoe je leven er dan uit zal zien?

  We bieden je een unieke kans om intensief een weekeinde met ons mee te leven.
  Meer


  Preek 18e Zondag door het jaar - 2 augustus 2020

  Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt (Js 55,1)! Wie van ons – zelfs in ons waterrijke Nederland – heeft er nooit dorst? Wie van ons kan zichzelf niet herkennen in Meer


  Preek 17e Zondag door het jaar - 26 juli 2020

  De afgelopen weken hebben we in het evangelie diverse parabels van Jezus gehoord. Meestal gaan deze over het Rijk der hemelen. In elk van die gelijkenissen komt een bepaald aspect van dit Rijk naar voren. Vorige week werd het Rijk der hemelen vergeleken met een man die op zijn akker goed zaad had gezaaid. Meer


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 juni 2020

  Komende vrijdag 3 juli 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Mededeling 14 juli 2020

  Vanaf 1 juli kunnen de vieringen weer bijgewoond worden. Reserveren is niet meer nodig. In de bovenkerk kunnen maximaal 50 personen per dienst plaatsnemen in de kerkbanken. Mocht daar geen plaats zijn, kunt u de Hoogmis volgen in de Crypte. Daar wordt ook de communie uitgereikt.

  Bij deelname gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt zoals: bij klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, en dat u de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op de betreffende plaatsen.


  Preek 13e Zondag door het jaar - 28 juni 2020

  Wie u opneemt, neemt Mij op (Mt 10,40), zegt Jezus in het evangelie tot zijn apostelen. We hebben het misschien al vaak gehoord, maar het lijkt mij goed, om er vandaag nog even speciaal bij stil te staan. Meer


  Gastenkwartier weer opengesteld - 20 juni 2020

  Het gastenkwartier is weer open, hetzij het voor een beperkter maximaal aantal personen. Voor reserveringen neemt u contact op met de gastenpater(klik hier voor de contactpagina)


  Preek 11e Zondag door het jaar - 14 juni 2020

  Jezus zendt zijn apostelen uit om te verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabij is. Vandaag gaat het in het evangelie nog niet om de universele zending naar de uithoeken van de aarde, want Jezus spreekt alleen over de verloren schapen van het huis van Israël. Meer


  Uitzendingen vinden weer normaal doorgang - 12 juni 2020

  Onderhoud van de apparatuur is doorgevoerd en de uitzendingen zullen zoals aangekondigd doorgaan.

  Afwijkende getijden i.v.m Sacramentsdag - 7 juni 2020

  In de komende week zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
  • Op dinsdag 9 juni is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
  • Opdonderdag 11 juni zijn de Noon en Vespers met aansluitend Lof om14:00 resp. 17:00 uur.


  Bijwonen vieringen - 28 mei 2020

  Vanaf 1 juni met ingang van de Hoogmis, kunnen de vieringen weer bijgewoond worden, al is het helaas nog maar voor een beperkt aantal. Van tevoren aanmelden voor de Hoogmis en Vespers is daarom verplicht. Daarvoor kunt u zich in persoon aanmelden bij de portier of kunt u telefonisch contact opnemen via 043 306 13 53 dagelijks van 11:00-12:00 uur, van 14:30-16:00 uur en 18:00-18:30 uur. Behalve op de donderdag alleen van 11:00-12:00 uur. Ingesproken aanmeldingen worden niet gehonoreerd!

  Als u deelneemt gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt (bij klachten blijft u thuis, u houdt 1,5 meter afstand en wast vaker uw handen) en de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op betreffende plaatsen aan.


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 mei 2020

  Komende vrijdag 5 juni 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom! Denkt u er wel aan zich aan te melden (zie bericht 28 mei)?
  Preek 7e Zondag in de Paastijd - 24 mei 2020

  Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren hoorden we in het Johannes evangelie het zogenaamde "Hogepriesterlijke Gebed” van Jezus. Hij sprak het uit op dat beslissende moment na het Laatste Avondmaal en vóór zijn Passie. ... Meer


  Preek 6e Zondag in de Paastijd - 20 mei 2020

  Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden (Joh 14,15). Het zijn de woorden van Jezus waarmee ons evangelie van vandaag open-de. We kunnen ze lezen als een logische gevolgtrekking: iemand die een ander, die hoger staat dan hij, liefheeft, zal uiteraard zijn best doen, om te doen wat die zegt; om diens geboden te onderhouden. ... Meer


  Preek 4e Zondag in de Paastijd - 4 mei 2020

  In het tiende hoofdstuk van het Johannes´ evangelie staat de herder met zijn schapen centraal. Reeds de profeten maakten gebruik van dit beeld om de relatie van God met zijn volk tot uitdrukking te brengen: God is de eigenlijke herder van Israël... Meer


  Roepingenzondag: aanbidding - 2 mei 2020

  Komende Zondag 3 mei is het Roepingenzondag. Vanaf de Noon is er stille aanbidding van het Allerheiligste in de abdijkerk. De aanbidding wordt afgesloten met de Vespers om 17 uur met aansluitend het Lof. U kunt de vieringen en aanbidding volgen via de website van de abdij of Kerkdienst Gemist: vanaf 13:45 (Noon op Zondag) tot ongeveer 17:45 uur.


  Benedictusberg in de media - 29 april 2020

  Korte impressie door de WDR voor het programma Lokalzeit aus Aachen, over de architectuur van onze Abdij. Beschikbaar tot 6 mei op link: Beten in Beton: Benediktinerkloster Vaals-Mamelis (vanaf 23 minuten 18 seconden).


  Preek 3e Zondag in de Paastijd - 28 april 2020

  We zijn nog steeds op Paasdag, toen de twee leerlingen Jeruzalem verlieten, op weg naar Emmaüs. Ze gaan terug naar hun oude leven en voelen zich gekwetst, gefrustreerd en verdrietig: Wij leefden in de hoop dat Jezus degene zou zijn die Israël ging verlossen!, zeiden ze.... Meer


  Storing uitzendingen opgelost - 9 april 2020

  De oorzaak is gevonden en opgelost. We wensen u veel devotie en inspirerend Paastriduum toe! De uitzendingen rondom het Paasweekend zullen nog enige tijd beschikblaar blijven op de site van Kerkdienst Gemist .


  Mededeling over storingen uitzendingen vieringen - 5 april 2020

  Het volgen van de uitzending gaat helaas nog niet vlekkeloos. Als de speler hapert, kunt u proberen de pagina te verversen en opnieuw het afspelen starten. We proberen z.s.m. de oorzaak hiervan te achterhalen en hopelijk op te lossen.


  Vieringen live te volgen via internet - 4 april 2020

  Met ingang van 5 april zullen vieringen via internet te volgen zijn. U kunt live meekijken met de dagelijkse Terts en Hoogmis via onze website op de pagina vieringen.

  U kunt ook meekijken op Kerkdienst Gemist. Daar vindt u onder de Abdij een agenda waar alle geplande vieringen aangegeven staan. Let op: in tegenstelling wat de naam van de site doet vermoeden, zijn de vieringen niet op een later tijdstip terug te zien!

  Voor deze week staan gepland: Palmzondag 9:30 uur, Witte Donderdag 17:30 uur, Goede Vrijdag 15:00 uur, Paaswake 22:30 uur en Paaszondag 9:30 uur.


  Toegankelijkheid abdij en plechtigheden van de Goede Week - 28 maart 2020

  Vanaf een half uur vóór aanvang van de grote vieringen in de Goede Week (Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake en Eerste Paasdag) zal de abdij geheel niet toegankelijk zijn tot na afloop van de plechtigheden.


  Mededeling i.v.m. het coronavirus - 27 maart 2020

  Tot onze grote spijt kunnen wij tot nader bericht geen gelovigen meer toelaten bij al onze vieringen, noch in de abdijkerk, noch bij de stille H. Mis in de crypte. Wij bidden voor U allen dat Gods zegen U langs andere wegen mag bereiken.

  De crypte blijft overdag voor persoonlijk gebed geopend tussen 8:30 en 18 uur. Daarvoor kunt U aanbellen, eveneens indien U een persoonlijke afspraak heeft of iets te bezorgen.


  Gastenkwartier gesloten i.v.m. het coronavirus - 27 maart 2020

  In verband met het coronavirus zien wij ons helaas genoodzaakt om het gastenkwartier te sluiten tot nader bericht. Wij hopen op uw begrip en weten ons in gebed met u verbonden!


  Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 29 maart 2020

  Het Evangelie van vandaag zit vol spanning. Het is een spannend Evangelie, en het is goed, om dat te blijven zien, en om daarover verwonderd te blijven, ook als we het al dikwijls gehoord en overwogen hebben. Het begint al bij Jezus’ eerste woorden: Deze ziekte voert niet tot de dood (Joh 11,4).... Meer


  Vriendenbrief Pasen - 22 maart 2020

  Dierbare Oblaten en Vrienden, de gebeurtenissen van eind 1944 en begin 1945, 75 jaar geleden, zijn ons allemaal in de voorbije maanden weer heel nabij gekomen. Woord en beeld lieten ons stapsgewijs de bevrijding van Zuid-, Midden- en Noord-Nederland meemaken: de angst, de spanning, de ellende, en daarna de vreugde om de herwonnen vrijheid.Meer


  Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 15 maart 2020

  De komende zondagen horen we drie extra lange perikopen uit het vierde Evangelie, stuk voor stuk schitterende vertellingen van de hand van sint Jan. Het zijn pareltjes van vertelkunst, zowel in de grote lijn als in de details; elk een waar kunststuk, een blinkend mozaïek met kleurrijke steentjes als details, geslepen edelstenen waarin alle kleuren tot hun recht komen... Meer


  Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 23 februari 2020

  In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
  • Op maandag 24 februari is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
  Tijdens de Vastentijd t/m 9 april, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 maart 2020

  Komende vrijdag 6 maart 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Vastenboodschap Bisdom Roermond - 1 maart 2020

  Het verhaal van de zondeval, dat als eerste zondagslezing in deze Veertigdagentijd zojuist gelezen werd, is vaak uitgebeeld. Bij de uitbeelding van de verboden vrucht kozen de kunstenaars steevast voor een appel. Daarom denken wij bij dit verhaal van de verboden vrucht aan een appel. Maar dat staat er niet. Het gaat niet om een appelboom, het gaat om de boom van kennis van goed en kwaad... Meer


  Preek 7e Zondag door het jaar - 23 februari 2020

  Liefde is radicaal. Wie echt liefheeft, geeft zichzelf volledig, met al wat men is, al wat men heeft. Daarom is de weg van de liefde ook nooit ten einde. Wie de weg van de liefde bewandelt staat nooit stil, gaat steeds verder. Wanneer de liefde ons vordert één mijl met haar te gaan, dan gaan we er twee... Meer


  Preek 6e Zondag door het jaar - 16 februari 2020

  Denk maar niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen. Deze woorden van Jezus klinken niet erg aangenaam. En wat te denken van: Ik zeg u: eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota of haaltje vergaat uit de Wet. En het wordt nog erger: als uw gerechtigheid die van de schriftgeleerden en Farizeeën niet ver overtreft, zult gij zeker niet binnen gaan in het Rijk der hemelen... Meer


  Preek 5e Zondag door het jaar - 9 februari 2020

  Gij zijt het licht der wereld (Mt 5,14), hoorden wij Jezus daarnet zeggen in het Evangelie. Een uitspraak van de Heer die wellicht overbekend is, maar waarmee wij het vandaag de dag misschien toch wat moeilijk hebben, minstens voor ons gevoel. Een groot deel van onze maatschappij ziet ons, gelovigen, immers als mensen die niet met hun tijd zijn meegegaan, als mensen die achter-lopen, die achterom kijken, en zeker niet als een licht dat voor allen als een schijnwerper het pad verlicht dat vóór ons ligt... Meer


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 2 februari 2020

  Komende vrijdag 7 februari 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Preek 2e Zondag door het jaar - 21 januari 2020

  Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt In deze woorden van Johannes kunnen we drie delen onderscheiden: eerst en vooral de uitroep: zie; vervolgens het object van onze aanschouwing, namelijk het Lam Gods en ten tenslotte de opdracht van dat Lam, namelijk de zonde van de wereld wegnemen. Eerst en vooral dus de uitroep: zie!... Meer


  Preek 2e Zondag in de Kersttijd - 5 januari 2020

  Deze Kersttijd is een tijd van licht. Licht, dat ons in de lange en donkere avonden van alle kanten tegemoet straalt, binnen en buiten. Ook het Evangelie van vandaag spreekt over licht. St. Jan zegt: In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. [… ] In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen (Joh. 1,1.4).... Meer


  Preek Feest Heilige Familie - 29 december 2019

  Vandaag bidden we in de oraties van het feest: Geef ons de kracht om het voorbeeld van de heilige Familie altijd na te volgen; geef dat wij hen navolgen door een goed gezinsleven en onderlinge liefde. Het heilig huisgezin wordt ons ten voorbeeld gesteld maar beseffen we ook onder welke omstandigheden Jezus, Maria en Jozef geleefd hebben?.. Meer


  Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 december 2019

  Komende vrijdag 3 januari 2020 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


  Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 24 december 2019

  Ingaande op disndag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op donderdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


  Adventsboodschap Bisdom Roermond 2019 - 15 december 2019

  In het jaar dat achter ons ligt, heeft er in alle dertien dekenaten van ons bisdom een driedaags bezoek plaatsgevonden. In maart begon die serie in Kerkrade en als laatste was verleden week het dekenaat Schinnen aan de beurt. Op iedere plaats was er een zeer gevarieerd programma samengesteld... Meer


  Preek 3e Zondag van de Advent - 15 december 2019

  Ooit was er een man, wiens grootste droom het was om missionaris te worden in Rusland en daar het volk voor Christus en Zijn Kerk te winnen. Het was een man vol vurige ijver voor de Heer, met een diep verlangen om alle mensen tot God te brengen. Hij werd Jezuïet en kreeg uiteindelijk van zijn oversten de toestemming om naar Rusland te trekken en daar de Blijde Boodschap te verkondigen... Meer


  Preek 2e Zondag van de Advent - 8 december 2019

  Misschien is het u ook opgevallen: de tweede lezing van vandaag, uit St. Paulus’ Brief aan de Romeinen, opende met een heel bijzondere zin: Alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de Schrift, in hoop zouden leven (Rom 15,4)...Meer


  Vriendenbrief Kerst - 7 december 2019

  Dierbare Oblaten en Vrienden, Het jaar 2019 vloeit langzaam naar zijn einde toe om daarna naadloos over te gaan in het volgende jaar. Elke dag die verloopt, maakt de afstand groter tot gisteren en tot het eerste begin, - de eerste dag van dit nu bijna verstreken jaar, of de eerste dag van ons leven, of de eerste dag van de gewone jaartelling.... Meer