Aanpassingen gebedstijden zaterdag 11 juni en in de week van Sacramentsdag - 9 juni 2022

Op zaterdag 11 juni zal de Vespers om 17:30 uur (of later) zijn i.p.v. 17:00 uur.

Ook zijn er komende week enkele aanpassingen:
• Dinsdag 14 juni: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 16 juni, Sacramentsdag: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 14:00 uur en Vespers om 17:00 uur.


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 9 juni 2022

De gesproken preken van Hemelvaart en Pinksteren zijn uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Preek 7e Zondag in de Paastijd - 29 mei 2022

Qaesivi vultum tuum, vultum tuum Domine, requiram… O Heer, uw gelaat zoek ik; uw gelaat Heer waar heel mijn verlangen naar uitgaat. Inderdaad we zijn deze heilige Eucharistie met passie begonnen. ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 29 mei 2022

Komende vrijdag 3 juni 2022 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 6e Zondag in de Paastijd - 25 mei 2022

Mijn vrede geef Ik u, zo verzekerde Jezus aan zijn leerlingen en ook aan ons. Vrede laat Ik u na. Om wat voor vrede gaat het? Het woord ‘vrede’ heeft immers verschillende betekenissen. ...Meer


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 17 mei 2022

De gesproken preek van de 3e Zondag in de Paastijd van 1 mei j.l. en van 4 mei, op het Hoogfeest van de Kerkwijding, zijn uitgeschreven en nu beschikbaar op de pagina Preken


Aanpassingen gebedstijden in week van Hemelvaart - 16 mei 2022

In de week van Hemelvaart zijn er enkele aanpassingen:
• Dinsdag 24 mei: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Donderdag 26 mei, Hemelvaart: Gelezen Mis in de Crypte om 8:00 uur. Noon om 14:00 uur en Vespers om 17:00.


Preek 5e Zondag in de Paastijd - 15 mei 2022

De heilige Mis van deze zondag staat volledig in het teken van de nieuwheid. Van een nieuw lied, een nieuwe hemel en aarde, het nieuwe Jeruzalem, een nieuw gebod, nieuw leven. Maar waarover heeft de Heilige Schrift het? ...Meer


Open Kloosterdag 2022 - 9 mei 2022

Op Zondag 15 mei is het Open Kloosterdag. Zoals gewoonlijk kunt u de publieke ruimten (Abdijkerk, Crypte en Atrium) overdag te bezoeken en de gebedsdiensten bijwonen. Daarnaast zijn er doorlopende audiovisuele presentaties vanaf 14:00 uur tot ca. 16:45 uur bij het luiden van de klokken voor de Vespers. U hoeft zich niet aan te melden, wees welkom!

Wellicht ten overvloede: foto's maken mag maar niet tijdens de gebedsdiensten en/of van individuele monniken. Tijdens de gebedsdiensten a.u.b. de kerk niet binnengaan voor bezichtiging. Uiteraard bent u welkom als u zich bij de dienst wilt aansluiten.


Preek 4e Zondag in de Paastijd - 8 mei 2022

De volgende sabbat, zo hoorden wij in de eerste lezing, kwam bijna de hele stad bijeen om naar het woord van God te luisteren (Hnd 13,44). Vandaag de dag kun je je dat in onze streken haast niet meer voorstellen: bijna een hele stad die Gods woord zó belangrijk vindt, dat men er samen naar komt luisteren ...Meer


Aanbidding op Roepingenzondag 8 mei a.s. - 3 mei 2022

De vierde zondag in de Paastijd wordt aandacht besteed aan roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Daarom zal er vanaf de Noon om 13:45 tot en met het Lof na de Vespers - tot ca. 17:45 uur - Aanbidding van het Allerheiligste zijn in de abdijkerk. U wordt van harte uitgenodigd om met ons mee te komen bidden!


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 3 mei 2022

Komende vrijdag 6 mei 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Nieuwe preekteksten beschikbaar - 3 mei 2022

De gesproken preken van Palmzondag (zegening palmtakken en processie), Witte donderdag, de Paaswake en Paaszondag zijn uitgeschreven en beschikbaar op de pagina Preken


Preek 2e Zondag in de Paastijd - 24 april 2022

Met Pasen vieren we de opstanding uit de dood van Christus. Hij is verrezen en verschenen, zingen we in de liturgie. Alleluia. Maar is dat wel waar? Hoe kunnen we weten dat het echt gebeurd is? ...Meer


Aanpassingen live-stream komende woensdag - 12 april 2022

Vanwege werkzaamheden in de kerk is er op woensdag 13 april géén live-stream / opname van de terts, Hoogmis, sext en noon. Naar verwachting kunnen we de Vespers weer uitzenden. Dank voor uw begrip!


Preek 5e Zondag van de Vasten - 12 april 2022

In de prefatie die wij straks zullen zingen, als wij het grote feest van de eucharistie vieren, komt eigenlijk alles samen, wordt ons eigenlijk alles samengevat wat een predikant ons te zeggen heeft. Hier is Jezus in zijn volle mens zijn. Want Hij laat zich kennen als één van ons. Hevig aangedaan door het verdriet van het sterven van iemand van wie Hij heel veel houdt. ...Meer


Vieringen Paastriduum en Paasdagen - 29 maart 2022

Een overzicht van alle vieringen vanaf Witte Donderdag tot en met Tweede Paasdag vindt u hier.


Vriendenbrief Pasen 2022 - 28 maart 2022

Dierbare Oblaten en Vrienden, De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag; voor een ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen (Rom 14:5). Mensen die hun leven door de liturgie laten bepalen, hebben in ieder geval het voordeel dat voor hen niet alle dagen gelijk zijn. Ook niet alle weken, ook niet alle maanden, ook niet alle jaren....Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 28 maart 2022

Komende vrijdag 1 april 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 4e Zondag van de Vasten - 28 maart 2022

Toen wierpen ze hem buiten (Joh 9,34). Zo ver kwam het. De blindgeborene werd door de Farizeeën buiten geworpen, weg van de gemeenschap van het Joodse volk. ...Meer


Aanpassing aanvangstijd completen a.s. zaterdag - 21 maart 2022

In verband met de begin van de zomertijd in de nacht van 26 op 27 maart, zullen op zaterdag 26 maart de completen om 19:30 beginnen i.p.v. 20:00 normaal gesproken.


Preek 3e Zondag van de Vasten - 20 maart 2022

In de komende drie zondagen zullen we de lezingen van het jaar A te horen krijgen, stuk voor stuk meesterstukjes van vertelkunst zoals alleen sint Jan dit kan. In zijn evangelie moeten we enerzijds steeds de grote lijnen in de gaten houden en gelijktijdig oog hebben voor de kleinste details.....Meer


Preek 2e Zondag van de Vasten - 18 maart 2022

Mijn Beminde broeders en zusters naar wie ik zo verlang. Daarmee spreekt Paulus zijn Christenen aan en dat mag vandaag ook onze begroeting zijn. Christelijk leven is geen theorie, is niet het leven volgens een theorie, is niet het uitvoeren van een ritueel....Meer


Preken van de 7e en 8e Zondag door het jaar - 8 maart 2022

Ook de preken van de 7e en 8e zondag door het jaar zijn nu uitgeschreven en kunt u vinden op de pagina Preken


Oriëntatie Weekend 29 april - 1 mei 2022 - 6 maart 2022

Van 30 april tot 1 mei 2022 wordt er weer een oriëntatie-weekend georganiseerd in de Abdij Sint Benedictusberg bij Vaals (Zuid-Limburg).

Ben jij met de vraag bezig wat je wilt doen met je leven en vraag je je af of God je roept tot een leven als monnik? Maar dat het lastig is om erachter te komen wat zo'n leven eigenlijk betekent en of God dat echt van je vraagt?

Dit weekend is een unieke kans om, door een paar dagen met ons leven mee te leven, verder te komen in je zoektocht naar wat God met je voor heeft.
Voor meer informatie en aanmelden klik hier!


Preek 1e Zondag van de Vasten - 6 maart 2022

Tijdens de pauselijke audiëntie van 15 november 1972, stelde paus Paulus VI de volgende vraag: Wat is de grootste nood van de Kerk in onze huidige tijd? ...Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 26 februari 2022

Komende vrijdag 4 maart 2021 is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 18:55 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Aanbidding en aanpassingen gebedstijden in week van Aswoensdag - 22 februari 2022

In de week van Aswoensdag zijn er enkele aanpassingen:
• Op Zondag 27 februari is er Aanbidding vanaf de Hoogmis tot de Vespers. U wordt van harte uitgenodigd om in stilte mee te komen bidden!
• Maandag 28 februari: Noon om 13:30 uur, Vespers om 18:00 uur.
• Dinsdag 29 februari: Vespers om 16:30 ipv 17:00 uur.


Preek Doop van de Heer - 26 februari 2022

Ook de preek tijdens de Hoogmis van 9 januari j.l. is uitgeschreven en kunt u hier vinden.


Preek 6e Zondag door het jaar - 21 februari 2022

Het evangelie zit vandaag vol tegenstellingen. Zalig de armen, de hongerigen, de wenenden, de vervolgden. En: wee u, rijken, verzadigden, lachenden. We krijgen wel een droefgeestig beeld van de 'blijde boodschap'....Meer


Preek 5e Zondag door het jaar - 21 februari 2022

Het woord van God dat wij met elkaar mogen beluisteren, kan eigenlijk niet indruwekkender zijn. Het is alsof er een gordijn wordt weggeschoven en dat het ons gegund wordt om een blik te werpen op het meest innerlijke geheim van alles wat bestaat. Een geheim dat ons tegelijkertijd onwaarschijnlijk overstijgt en veel te groot is ...Meer


Preektekst zilveren ambtsjubileum V. Abt - 12 februari 2022

Op zondag 30 januari hebben wij het zilveren ambtsjubileum van V. Abt mogen vieren. De uitgeschreven tekst van de preek die V. Abt toen heeft gehouden vindt u hier.


Gastenkwartier en het coronavirus - februari 2021

Het gastenverblijf is open. Om een verblijf af te spreken neemt u contact op met de gastenpater.


Preek 3e Zondag door het jaar - 25 januari 2022

Eenheid is de grootste genade die een gemeenschap ten deel kan vallen, of het nu gaat om het gezin, de monastieke communiteit, de samenleving of de Kerk in haar geheel. Maar, zoals Paus Franciscus schreef: Eenheid betekent niet uniformiteit, maar wel de veelzijdige harmonie geschapen door de H. Geest ...Meer


Preek 2e Zondag door het jaar - 16 januari 2022

In die tijd was er een bruiloft (vgl. Joh 2,1), zo begon ons evangelie. En in onze tijd? Wie gaan er in onze tijd nog trouwen? Wie durven in onze tijd nog te gaan trouwen? ...Meer


Preek Doop des Heren - 10 januari 2022

Vandaag sluiten we de Kersttijd af en we doen dit met het feest van de Doop des Heren. We hebben diverse hoogtepunten gevierd: zoals zijn Geboorte en zijn Openbaring met de aanbidding van de drie wijzen. In de Doop des Heren zien we een nieuw hoogtepunt...Meer


Preek Moeder Gods 1 januari - 9 januari 2022

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 1 januari op het Hoogfeest van de Moeder Gods. De tekst vindt u hier.


Preek 2e Zondag in de Kersttijd - 02 januari 2022

Het Woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Johannes schrijft deze woorden aan het begin van zijn Evangelie en dagelijks herhalen we ze in het Angelus. Het Woord is vlees geworden. Het Woord is geworden, geworden wat het niet was, namelijk vlees.....Meer


Preek feest H. Familie, 2e Kerstdag - 01 januari 2022

Graag plaatsen wij nog de uitgeschreven tekst van de preek, gehouden op 26 december 2021. De tekst vindt u hier.