Afwijkende getijden tijdens het Paastriduum - 11 april 2019

Ingaande op Witte Donderdag 18 april tot de Terts van Paasmaandag op 22 april, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent.

De belangrijkste aanpassingen zijn:
Witte Donderdag 18 april: Geen Eucharistie viering in de ochtend, geen Vespers. Mis van het Avondmaal des Heren om 17:30 uur. Vanaf ongeveer 19:15 uur hele avond aanbidding in de crypte.
Goede Vrijdag 19 april: Donkere Metten om 5:30 uur. De voordeur is open vanaf 5:15 uur. Geen Eucharistie viering in de ochtend. Herdenking van het Lijden des Heren om 15:00 uur. Geen Vespers.
Stille Zaterdag 20 april: Donkere Metten om 5:30 uur. De voordeur is open vanaf 5:15 uur. Geen Eucharistieviering in de ochtend, geen Completen. De Paaswake begint om 22:30 uur met het onsteken van het nieuwe vuur in het atrium en duurt tot ca. 01:30 uur.

Let op: dit overzicht is niet compleet. Voor het volledige overzicht van alle vieringen klikt u hier.


Vriendenbrief Pasen - 9 april 2019

Dierbare Oblaten en Vrienden, Misschien is het tijdsgewricht waarin wij leven, niet zo uitzonderlijk als wij soms wel denken. Mensen op deze aarde hebben al vaker geleefd te midden van een afbrokkelende beschaving (waarin overigens ook altijd talloze aanzetten van een volgende bloei te vinden zijn!). Daarbij komt mij spontaan de figuur voor de geest van paus Gregorius de Grote (circa 540 - 604)... Meer


Preek 5e Zondag in de Vastentijd - 7 april 2019

Veelgeliefden, vandaag staat een overspelige vrouw centraal. Bij de overweging van deze tekst kunnen we de verschillende personages langsgaan en ons daaraan spiegelen.Allereerst zijn daar de schriftgeleerden en Farizeeën. Zij gebruikten het leed van een ander om hun eigen doel te bereiken. Misschien speelde er zelfs leedvermaak mee... Meer


Preek 4e Zondag in de Vastentijd - 31 maart 2019

Veelgeliefden, in de gebeurtenissen van de blindgeborene heeft sint Jan weer een schitterend verhaal opgetekend, waarin hij vertelt wat er gebeurd is, maar tegelijkertijd in die gebeurtenissen de diepere werkelijkheid weet aan te geven die ook nu nog voor ons van belang is... Meer


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 30 maart 2019

Komende vrijdag 5 april is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende aanvangstijd Completen zaterdag 30 maart - 30 maart 2019

In verband met de ingang van de zomertijd wordt vanavond de Completen gevierd om 20:00 uur i.p.v. 20:30 uur.


Preek 3e Zondag in de Vastentijd - 24 maart 2019

Dierbare Broeders en Zusters, door ons Doopsel nam de Heilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, bezit van onze ziel. Daarenboven komt bij elke Eucharistie de gekruisigde en verrezen Heer Jezus Christus ons raken met Zijn goddelijke aanwezigheid. Onze ziel is zo het ware heiligdom van God. Meer


Vastenboodschap Bisdom Roermond 2019 - 10 maart 2019

Dierbare medegelovigen, Laat ons het vergankelijke zo gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. Die woorden staan in de tweede prefatie van de veertigdagentijd. Het zijn woorden die deel uitmaken van een gebed. De priester leest er wellicht gemakkelijk overheen, de kerkganger hoort ze misschien maar half. Begrijpelijk, want in onze wereld waarin zoveel woorden over ons worden uitgestort, kunnen we niet elke letter uitvoerig overwegen.... Meer


Uitstelling van het Allerheiligste op Zondag 3 maart a.s. - 25 februari 2019

Komende Zondag 3 maart is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Hoogmis tot de Vespers in de abdijkerk. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Afwijkende getijden maandag a.s. en de Vastentijd - 25 februari 2019

In de komende weken zijn er op enkele dagen aangepaste gebedstijden:
• Op maandag 4 maart is de Noon om 13:30 uur en de Vespers om 18:00 uur.
Tijdens de Vastentijd t/m 18 april, zijn de tijden voor de Noon en Vespers op de donderdag zoals op andere dagen namelijk om respectievelijk 14:00 en 17:00 uur.


Eerste vrijdag van de maand: aanbidding en litanie van het Heilig Hart - 25 februari 2019

Komende vrijdag 1 maart is er uitstelling van het Allerheiligste vanaf de Vespers tot 19:25 uur in de abdijkerk. Na de Vespers (om 17:00 uur) wordt de litanie van het Heilig Hart gezongen, gevolgd door stille aanbidding. Iedereen die een tijd in stilte wilt komen bidden, is van harte welkom!


Preek 7e Zondag door het Jaar - 25 februari 2019

Veelgeliefden, Laten we elkaar liefhebben. Liefde tot God en de evennaaste. Bemin God boven alles en de naaste als jezelf. We weten het allemaal zo goed en hebben er moeite mee het te doen. Er is een anekdote over sint Jan de Evangelist... Meer


Preek 5e Zondag door het Jaar - 20 januari 2019

Dierbaren, bij het lezen van het evangelie van vandaag werd ik getroffen door een opmerkelijk detail, helemaal aan het begin. We zien daar Jezus, staande aan de oever van het meer van Gennesaret (Lc 5,1), en ook twee boten... Meer


Preek 2e Zondag door het Jaar - 20 januari 2019

Veelgeliefden, Er was een bruiloft te Kana, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Op deze wijze maakte Jezus een begin met de tekenen en Hij openbaarde zijn glorie. Er zijn weinig passages in het evangelie die zoveel tot de verbeelding hebben gesproken als het wijnwonder te Kana... Meer


Preek 4e Zondag van de Advent - 23 december 2018

Veelgeliefden, Maria reisde met spoed naar het bergland. De evangelie-teksten van deze weken voor Kerstmis zijn zwanger van allerlei mysteries. Of misschien moeten we zeggen: van één mysterie dat het hoogtepunt vormt van de gehele heilsgeschiedenis. En toch wordt het allemaal door Lukas haast heel gewoon beschreven, alsof het om alledaagse gebeurtenissen gaat, zoals een vrouw die op bezoek komt bij haar nicht. Niet meer en niet minder dan dat. ... Meer


Preek 3e Zondag van de Advent - 16 december 2018

Dierbare Broeders en Zusters, De Mis van vandaag is een ware uitbarsting van vreugde. Wie daar, na de vreugdezang van het introïtus nog aan twijfelde, komt de profeet Sefanja in de eerste lezing overtuigen met een reeks jubelende imperatieven: Verheug u! Juich! Wees blij! Jubel van vreugde! ... Meer


Vriendenbrief Kerst - 10 december 2018

Dierbare Oblaten en Vrienden, Dit jaargetijde is er een van terugkijken. De twaalf maanden van 2018, de twee en vijftig weken, de driehonderd vijf en zestig dagen trekken aan ons oog voorbij..... Meer


Preek feest Maria Onbevlekte Ontvangenis - 8 december 2018

Veelgeliefden, begin van deze week zijn we de adventstijd begonnen, een tijd van verwachting. Ondanks de schrikwekkende beschrijvingen van rampen op aarde en tekenen aan de hemel, zoals deze in het evangelie werden voorgesteld, weten we dat het daarbij om een barensnood van de kosmos gaat... Meer


Afwijkende getijden tijdens Kerstmis - 3 december 2018

Ingaande op maandag 24 december na de Vespers tot en met de Completen op woensdag 26 december, zullen er enkele gebedstijden anders zijn dan u gewend bent. Een overzicht van alle getijden vindt u hier.


Interview V. Abt over oblaten - 25 november 2018

In een uitgave van de Congregatie van het Heilig Sacrament (SSS, Jaargang 112|2018 nr 5) is een interview te vinden waarin V. Abt Adriaan Lenglet uitleg geeft over de wijze waarop klooster en abdij spiritualiteit uitgedragen kan worden in het allerdaagse leven. Zoals het bij de Karmelieten mensen van " de derde orde" zijn, zijn dit binnen de Benedictijnse spiritualiteit de oblaten. Het artikel vindt u hier. Zie ook de webpagina over oblaten (klik hier).