Het werk van de Stichting wordt mogelijk gemaakt door vrijwillige inzet van de Vrienden. De Stichting ondersteunt de monniken en hun abdij in (im-)materiƫle en financiƫle zin met bijv. taallessen voor buitenlandse monniken, verzorgen van vervoer, bijdragen in onderhoudskosten van liturgische voorwerpen (zoals in 2016 hostieschalen en kelken), een sponsorbijdrage aan het boek "Tekens". Als Vriend staat het u geheel vrij een donatie te verrichten.

Wilt u de Stichting, en daarmee de monniken, steunen, dan nodigen wij u uit uw bijdrage over te maken op:

IBAN NL23INGB0001059525
t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint Benedictusberg-Abdij
.

Heeft u vragen i.v.m. een donatie die u wilt doen? U kunt via email contact opnemen met het bestuur van de stichting: vrienden@benedictusberg.nl of klik hier.

De Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg heeft de ANBI-status. Uw gift kan zodoende een aftrekpost zijn in uw belastingaangifte. Voor meer informatie over ANBI-status zie hier