De stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg is begin 1952 in het leven geroepen. Kort daarvoor was besloten tot herstichting van de abdij in het gebouwencomplex in Mamelis waarvan de bouw in 1922 was begonnen. Die herstichting vond plaats vanuit de Sint Paulusabdij in Oosterhout. In 1951 kwamen de eerste monniken aan in Mamelis.

Sindsdien ondersteunt de Stichting Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg de monniken van de abdij. Ze doet dat door praktische en morele hulp aan de monniken aan te bieden en door financieel bij te springen. De abdij mag zich verheugen op een grote groep vrienden. Zij helpen waar mogelijk, ieder op zijn eigen manier, de abdij en haar bewoners

Voor velen betekent de verbinding aan de abdij inspiratie en spirituele vernieuwing. De abdij is een "thuis" voor het geloof en voor het religieus leven. In de snel veranderende wereld is de abdij een centrum voor geestelijke levensoriƫntering en wordt ze voor ons, zoekende mensen, steeds belangrijker en waardevoller.

De Stichting verzorgt ook eigen activiteiten voor de Vrienden. Jaarlijks is er bijvoorbeeld een Vriendendag, waar monniken en vrienden elkaar ontmoeten. Ook is er regelmatig de mogelijkheid tot het voeren van verdiepende gesprekken op de abdij tussen de vrienden onderling. De Stichting onderhoudt het contact met de Vrienden door enkele malen per jaar een Vriendenbrief uit te geven en door op deze plaats, de website van de Abdij, vrienden en andere belangstellenden van informatie te voorzien.

Als u de monniken een warm hart toedraagt en met hen verbonden wil zijn, dan bent u van harte welkom bij de Vrienden van de Abdij Sint Benedictusberg. Want de monniken willen met de mensen buiten de kloostermuren daadwerkelijk een vriendschapsband hebben.