Wie u dan ook bent, u die met zoveel haast op weg bent naar het hemels vaderland: breng eerst met Christus' hulp deze bescheiden regel voor beginnelingen ten uitvoer
[uit hoofdstuk 73 van de Regel].

Het kan zijn dat een regelmatige gast of bezoeker van de abdij zich als het ware "kind aan huis" voelt en de behoefte heeft om zich uitdrukkelijker te verbinden met deze gemeenschap en met het benedictijns gedachtegoed.

Ongeacht man of vrouw, gehuwd of niet, leek, diaken of priester: iedere christen die zich door God geroepen voelt het Evangelie te (be)leven in de geest van sint Benedictus kan door seculier oblaat te worden zich verbinden met een specifiek benedictijns klooster.

Zich op deze manier op te dragen aan God en de verbintenis aangaan met onze gemeenschap, maakt iemand geen monnik of monnik-in-de-wereld, maar geeft uitdrukking aan het voornemen om een leven lang God te zoeken met de Regel van Benedictus als leidraad.

Afhankelijk van levensfase en persoonlijke omstandigheden verschilt de (mate van) invulling uiteraard. De mogelijkheden voor persoonlijk gebed en lezing (waaronder de lectio divina), frequentie van bezoek aan of verblijf in de abdij, deelnemen aan de oblatendagen, activiteiten in de eigen parochie of gemeente zullen voor iemand met een fulltime baan en gezin anders liggen dan voor iemand in de levensfase na de pensionering.

Mocht u het seculier oblaatschap overwegen, neemt u dan contact op met de oblatenpater.