De gemeenschap van Sint Benedictusberg bestaat uit mensen die zich geroepen weten om de weg van Jezus Christus te volgen. Zij zijn Godzoekers, die de Regel van Benedictus als leidraad kiezen voor het leven van alledag.

Luister, mijn zoon […] en neig het oor van uw hart […] Zie, in zijn goedheid toont de Heer ons de weg ten leven [uit de Proloog Regel van Benedictus]

De monnik heeft de oproep gehoord en hij heeft daarop geantwoord met de keuze om de monastieke levensweg te gaan bewandelen. Hij wil zich laten leiden door het voorbeeld, het woord en de geest van sint Benedictus, zoals die zichtbaar worden in zijn Regel.

En u? Bent u zich -luisterend met uw hart- bewust geworden van wat God van u vraagt? Wilt u beantwoorden aan die unieke persoonlijke oproep, die tot echt leven zal leiden? Leven zoals God voor elke unieke mens bedoeld heeft.

Monnik worden kan een antwoord zijn. Maar christen zijn midden in de wereld kan dat óók zijn. Onze seculiere (leken) oblaten staan midden in de maatschappij en laten bewust de benedictijnse spiritualiteit hun leven beïnvloeden. Op hun beurt nemen ook de vele Vrienden van de abdij allemaal iets mee van deze spirituele bron en delen dat, tot in de wijde wereld toe.

Zo reikt de spiritualiteit van Sint Benedictus ver over de kloostermuren heen: Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld hun taal [Ps 18 (19 )]