Bulletin Vrienden Zomer - augustus 2023

In deze editie aandacht voor de komende Vriendendag, terugblik op 2022, een veslag van een gast en het donatieproject 2023: verduurzamen van de Sint Scholastica-kapel. Klik hier voor het bulletin.


Vriendendag 2022 | Jubileumspecial Bulletin - oktober 2022

In deze editie de voordrachten gehouden ter gelegenheid van het 25 jarig ambtsjubileum van V Abt Lenglet op de jaarlijkse vriendendag, 11 juni j.l. Klik hier voor het bulletin. De begeleidende brief van mw. Petra Dassen, voorzitter van het bestuur vindt u hier.


Bulletin Vrienden Winter - januari 2022

In deze editie aandacht voor het 25 jarig ambtsjubileum van V Abt Lenglet en het donatieproject voor het jubileumgeschenk 2022. Ook aandacht voor het boek Komt en ziet van p. Prior, Johannes Touw, verslag van de activiteit Een middag met Benedictus en een nieuw bestuurlid stelt zich aan u voor. Klik hier voor het bulletin. De begeleidende brief van mw. Petra Dassen, voorzitter van het bestuur vindt u hier


Een dag met Benedictus

Op vrijdag 15 oktober wordt een bezinningsdag georganiseerd door de Vrienden van de abdij. Doelgroep zijn jonge leiders die op zoek zijn naar reflectie en verdieping in de leiderschapsvraagstukken van deze tijd, vanuit de benedictijnse levenshouding bekeken. Voor meer informatie klik hier.


Vriendendag 2021 via livestream

Op zaterdag 4 september heeft de Vriendendag plaatsgevonden, vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar via livestream. U kunt de uitzending terugkijken via deze link naar de website van Kerkdienst gemist.


Bulletin Vrienden Zomer - augustus 2021

In deze editie informeren we u over de aanstaande Vriendendag, over ons initiatief om jonge leidinggevenden kennis te laten maken met het benedictijnse gedachtengoed en geven we u een overzicht van de financiële resultaten over 2020. Ook geven we informatie over de donatieprojecten voor de abdijgemeenschap waaraan ook u uw bijdrage kunt leveren! Klik hier voor het bulletin.


Bulletin Vrienden Winter 2020 - december 2020

In deze editie een uitgewerkt verslag van het vraaggesprek tussen V. Abt en onze voorzitter Petra Dassen, wat heeft plaats gevonden op de "digitale" Vriendendag. Ook kunt u het slotwoord van deze dag door V. Abt nog eens nalezen. Daarnaast aandacht voor uw donaties en besteding ervan dit jaar voor de gemeenschap en de abdij penning. Klik hier voor het bulletin.


Vriendendag 2020 via livestream - 8 september 2020

Op zaterdag 5 september is een geslaagde "digitale" Vriendendag gehouden. Vanwege de galm in de kerk was de inleiding lastig tot niet te verstaan. De tekst kunt u hier lezen.


Vriendendag 2020 via livestream

Op zaterdag 5 september is de Vriendendag gepland, vanwege de coronamaatregelen dit jaar via livestream te volgen. Voor meer informatie [link niet meer beschikbaar].


Bulletin Vrienden Zomer 2020 - augustus 2020

In deze editie stelt onze nieuwe voorzitter zich voor, mw. Petra Dassen. Daarnaast aandacht voor de donatieprojecten van de stichting, de Vriendendag op 5 september a.s., de abdij penning en het financieel overzicht 2019. Klik hier voor het bulletin.


Bulletin Vrienden Najaar 2019 - december 2019

In deze aflevering o.a. in memoriam dhr. Stef-Jan Willard, de door de stichting ondersteunde activiteiten en donatiemogelijkheden voor de Vrienden. Klik hier voor het bulletin.


Annulering Vriendendag zaterdag 7 september - 1 september 2019

Op vrijdagmorgen 30 augustus jl. is na een ernstige ziekte overleden de heer Stef-Jan Willard. Hij was sinds december 2013 voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van de abdij Sint Benedictusberg. De uitvaart zal zijn op zaterdag 7 september aanstaande om 11 uur in de Heilig Hartkerk van de Edith Stein parochie te Vught.

In verband hiermee is besloten om de eveneens voor 7 september geplande Vriendendag niet te laten doorgaan. Wij vragen uw gebed voor onze voorzitter en voor zijn familie.


Bulletin Vrienden Najaar 2018 - 15 december 2018

Deze editie van het bulletin blikt terug op de 50e verjaardag van de wijding van de abdijkerk, die we op de Vriendendag van 12 mei hebben gevierd. Verder onder meer: abdijpenning te koop, zonnepanelenproject, resultaten enquête, promotieonderzoek van een der vrienden, boekentip (voor een artikel over een studiedag over het onderwerp van dit boek, klik hier) en donatiemogelijkheden voor de Vrienden. Klik hier voor het bulletin.


Vriendendag 2018 - zomer 2018

Op zaterdag 12 mei heeft in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsgevonden, in het teken van het 50 jarig jubileum van de wijding van de abdijkerk. Een verslag vindt u in het najaarsbulletin (zie hierboven). De tekst van het welkomswoord van de voorzitter S.J. Willard vindt u hier. De tekst van de voordracht van dhr. Theo Bovens, Gouverneur van de Provincie Limburg is helaas niet beschikbaar.


Vriendendag 2018 en vragenlijst - 21 maart 2018

Op zaterdag 12 mei zal in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsvinden. U heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Bij deze uitnodiging is ook een vragenlijst toegevoegd. Deze kunt u ook hier vinden in pdf formaat. Met het programma waarmee u dit document leest nadat u het document op uw computer heeft opgeslagen, kunt u uw antwoorden toevoegen en opslaan. Vervolgens kunt u het dan als bijlage sturen aan vrienden@benedictusberg.nl . Mocht dit niet lukken, zou u het formulier kunnen printen en het ingevulde formulier opsturen per post of weer scannen en het als bijlage per mail opsturen.


Nieuwsbrief Vrienden Winter 2018 - 09 februari 2018

De wintereditie 2018 van de Nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van de 50e verjaardag van de wijding van de abdijkerk, die we op de Vriendendag van 12 mei zullen vieren. Verder onder meer: gesprekken in de abdij op 11 maart, kennismaking met ons nieuwe bestuurslid Betty Wetzels en donatiemogelijkheden voor de Vrienden. Meer...


Nieuwsbrief Vrienden Zomer 2017 - 21 juli 2017

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg wil de band tussen de vrienden onderling, en die tussen de vrienden en de gemeenschap van monniken, graag versterken. Tot op heden deden wij dat onder meer door de organisatie van een jaarlijkse Vriendendag en deze zal ook dit jaar weer plaatsvinden. Maar daarnaast lijkt het ons, als bestuur, ook goed u zo nu en dan door middel van enkele nieuwsberichten, op de hoogte te stellen van het wel en wee van de Stichting. Meer...


Vriendendag 2017 - 27 maart 2017

Op zaterdag 9 september 2017 zal in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsvinden. De Vrienden zullen medio juni-juli een persoonlijke uitnodiging met het programma ontvangen.

Afgelopen jaar werd de Vriendendag gehouden met speciaal aandacht voor het gouden professiejubileum van V. Abt Ad Lenglet. Voor een fotoimpressie van de klikt u hier. Voor de voordracht van V. Abt klikt u hier.


Gesprekskring maart 2017 - 27 maart 2017

Op zondag 19 maart 2017 heeft er na de Hoogmis, rond het thema van de Veertigdagentijd, een gesprekskring plaatsgevonden voor en met de Vrienden.


"Tekens" - 27 maart 2017

"Tekens" is de titel van het in 2016 verschenen boek over leven en werk van fr. Leo Disch. Het boek is nog verkrijgbaar bij de portier van de Abdij of te bestellen via de abdijwinkel (zie hier voor de contactpagina van Sint Gregorius). Kosten: € 30,- en indien van toepassing verzendkosten (pakkettarief per januari 2017 € 6,50).