Bulletin Vrienden Najaar 2018 - 15 december 2018

Deze editie van het bulletin blikt terug op de 50e verjaardag van de wijding van de abdijkerk, die we op de Vriendendag van 12 mei hebben gevierd. Verder onder meer: abdijpenning te koop, zonnepanelenproject, resultaten enquête, promotieonderzoek van een der vrienden, boekentip (voor een artikel over een studiedag over het onderwerp van dit boek, klik hier) en donatiemogelijkheden voor de Vrienden. Klik hier voor het bulletin.


Vriendendag 2018 - zomer 2018

Op zaterdag 12 mei heeft in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsgevonden, in het teken van het 50 jarig jubileum van de wijding van de abdijkerk. Een verslag vindt u in het najaarsbulletin (zie hierboven). De tekst van het welkomswoord van de voorzitter S.J. Willard vindt u hier. De tekst van de voordracht van dhr. Theo Bovens, Gouverneur van de Provincie Limburg volgt binnenkort.


Vriendendag 2018 en vragenlijst - 21 maart 2018

Op zaterdag 12 mei zal in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsvinden. U heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Bij deze uitnodiging is ook een vragenlijst toegevoegd. Deze kunt u ook hier vinden in pdf formaat. Met het programma waarmee u dit document leest nadat u het document op uw computer heeft opgeslagen, kunt u uw antwoorden toevoegen en opslaan. Vervolgens kunt u het dan als bijlage sturen aan vrienden@benedictusberg.nl . Mocht dit niet lukken, zou u het formulier kunnen printen en het ingevulde formulier opsturen per post of weer scannen en het als bijlage per mail opsturen.


Nieuwsbrief Vrienden Winter 2018 - 09 februari 2018

De wintereditie 2018 van de Nieuwsbrief staat grotendeels in het teken van de 50e verjaardag van de wijding van de abdijkerk, die we op de Vriendendag van 12 mei zullen vieren. Verder onder meer: gesprekken in de abdij op 11 maart, kennismaking met ons nieuwe bestuurslid Betty Wetzels en donatiemogelijkheden voor de Vrienden. Meer...


Nieuwsbrief Vrienden Zomer 2017 - 21 juli 2017

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Abdij Sint-Benedictusberg wil de band tussen de vrienden onderling, en die tussen de vrienden en de gemeenschap van monniken, graag versterken. Tot op heden deden wij dat onder meer door de organisatie van een jaarlijkse Vriendendag en deze zal ook dit jaar weer plaatsvinden. Maar daarnaast lijkt het ons, als bestuur, ook goed u zo nu en dan door middel van enkele nieuwsberichten, op de hoogte te stellen van het wel en wee van de Stichting. Meer...


Vriendendag 2017 - 27 maart 2017

Op zaterdag 9 september 2017 zal in de abdij de jaarlijkse Vriendendag plaatsvinden. De Vrienden zullen medio juni-juli een persoonlijke uitnodiging met het programma ontvangen.

Afgelopen jaar werd de Vriendendag gehouden met speciaal aandacht voor het gouden professiejubileum van V. Abt Ad Lenglet. Voor een fotoimpressie van de klikt u hier. Voor de voordracht van V. Abt klikt u hier.


Gesprekskring maart 2017 - 27 maart 2017

Op zondag 19 maart 2017 heeft er na de Hoogmis, rond het thema van de Veertigdagentijd, een gesprekskring plaatsgevonden voor en met de Vrienden.


"Tekens" - 27 maart 2017

"Tekens" is de titel van het in 2016 verschenen boek over leven en werk van fr. Leo Disch. Het boek is nog verkrijgbaar bij de portier van de Abdij of te bestellen via de abdijwinkel (zie hier voor de contactpagina van Sint Gregorius). Kosten: € 30,- en indien van toepassing verzendkosten (pakkettarief per januari 2017 € 6,50).