Mededeling 11 maart: bijwonen vieringen in coronatijd

Voor actuele informatie over het wel of niet toegankelijk zijn van vieringen, kijkt u op de pagina "Actueel" van deze website.

In het algemeen kunnen de vieringen bijgewoond worden. Reserveren is niet mogelijk. Rondom de vieringen in de Goede Week en Pasen, zie pagina "Actueel" van deze website.

Bij deelname gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt zoals: bij klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, en dat u de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op de betreffende plaatsen. In Kerk en Crypte verzoekt de gemeenschap u een mondkapje te dragen.


Door de eeuwen heen wisten monniken zich geroepen tot gastvrijheid. In zijn Regel heeft sint Benedictus er een hoofdstuk aan gewijd, met als begin: Alle gasten die aankomen, moeten worden ontvangen als Christus zelf, want Hij zal eens zeggen: "Ik kwam als gast en gij hebt Mij opgenomen".

Wees dus welkom! Te gast zijn kunt u zijn op verschillende manieren en vanuit diverse motieven. Het kan beperkt blijven bij dit bezoek van onze pagina. Maar misschien bent u op zoek naar meer en wilt u de abdij echt bezoeken?

Via het linker menu zult u meer informatie vinden.