Op deze pagina vindt u praktische informatie over plaats en tijden van alle diensten in de abdij. Over de betekenis van het gebed in het dagelijks leven van de monnik, leest u meer in Gebed.

Alle gebedsdiensten van de gemeenschap zijn toegankelijk voor bezoekers. U bent van harte welkom! Mocht de voordeur gesloten zijn, kunt u aanbellen: u krijgt dan contact met de portier.

In de abdijkerk, ook wel bovenkerk genoemd, worden de dagelijkse Hoogmis en verschillende momenten van het Getijdengebed gevierd. Alle diensten worden gevierd in het Latijn en met gregoriaanse zang. Bij de Hoogmis en vespers, vindt u achter in de kerk boekjes met de Nederlandse vertaling.

In de crypte wordt dagelijks een gelezen H. Mis opgedragen in het Nederlands. Op zondag aan het hoogaltaar en de andere dagen op een van de zijaltaren.

Onder gebedstijden vindt u de gangbare aanvangtijden van alle diensten die u kunt bijwonen. Bij uitzondering kan van het rooster afgeweken worden. Op de pagina Actueel worden eventuele aangepaste tijden bekend gemaakt. Voor on-line bijwonen van vieringen zie pagina vieringen