Mededeling 14 juli 2020

Vanaf 1 juli kunnen de vieringen weer bijgewoond worden. Reserveren is niet meer nodig. In de bovenkerk kunnen maximaal 50 personen per dienst plaatsnemen in de kerkbanken. Mocht daar geen plaats zijn, kunt u de Hoogmis volgen in de Crypte. Daar wordt ook de communie uitgereikt.

Bij deelname gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt zoals: bij klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, en dat u de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op de betreffende plaatsen.

Voor on-line bijwonen van vieringen zie pagina vieringen


Op deze pagina vindt u praktische informatie over plaats en tijden van alle diensten in de abdij. Over de betekenis van het gebed in het dagelijks leven van de monnik, leest u meer in Ora et labora.

Alle gebedsdiensten van de gemeenschap zijn toegankelijk voor bezoekers. U bent van harte welkom! Mocht de voordeur gesloten zijn, kunt u aanbellen: u krijgt dan contact met de portier.

In de abdijkerk, ook wel bovenkerk genoemd, worden de dagelijkse Hoogmis en verschillende momenten van het Getijdengebed gevierd. Alle diensten worden gevierd in het Latijn en met gregoriaanse zang. Bij de Hoogmis en vespers, vindt u achter in de kerk boekjes met de Nederlandse vertaling.

In de crypte wordt dagelijks een gelezen H. Mis opgedragen in het Nederlands. Op zondag aan het hoogaltaar en de andere dagen op een van de zijaltaren.

Onder gebedstijden vindt u de gangbare aanvangtijden van alle diensten die u kunt bijwonen. Bij uitzondering kan van het rooster afgeweken worden. Op de pagina Actueel worden eventuele aangepaste tijden bekend gemaakt.