Mededeling 27 maart 2020: Tot onze grote spijt kunnen wij tot nader bericht geen gelovigen meer toelaten bij al onze vieringen, noch in de abdijkerk, noch bij de stille H. Mis in de crypte. Wij bidden voor U allen dat Gods zegen U langs andere wegen mag bereiken. De crypte blijft overdag voor persoonlijk gebed geopend tussen 8:30 en 18 uur. Daarvoor kunt U aanbellen.De abdijkerk, de crypte en het atrium zijn voor iedereen toegankelijk. Voor het bijwonen van de liturgische diensten, voor een stil persoonlijk gebed of uit belangstelling voor zijn architectuur. Of wilt u een kaarsje opsteken bij een icoon van Maria in de crypte? Andere delen van de abdij zijn niet te bezichtigen.

Bij de ingang, bij de portier is ook het een en ander te koop zoals iconenkaarten en rozenkransen. U kunt er informatie over de abdij vinden, CD's met gregoriaanse gezangen en boeken over o.a. het getijdengebed of de Regel van Benedictus, of ook over de architectuur van de abdij.

Wij vragen u tijdens uw bezoek de aard van deze plaats te respecteren: de abdij is een plaats van gebed en bezinning. Houd de stilte in ere en eerbiedig de crypte en kerk als Gods Huis. Foto's maken mag, maar niet tijdens de gebedsdiensten en zeker ook niet ongevraagd van monniken of andere bezoekers. Bij voorbaat dank!