De abdijkerk, de crypte en het atrium zijn voor iedereen toegankelijk. Voor het bijwonen van de liturgische diensten, voor een stil persoonlijk gebed of uit belangstelling voor zijn architectuur. Of wilt u een kaarsje opsteken bij een icoon van Maria in de crypte? Andere delen van de abdij zijn niet te bezichtigen.

Bij de ingang, bij de portier is ook het een en ander te koop zoals beelden, iconenkaarten en rozenkransen. U kunt er informatie over de abdij vinden, CD's met gregoriaanse gezangen en boeken over o.a. het getijdengebed of de Regel van Benedictus, of ook over de architectuur van de abdij.

Wij vragen u tijdens uw bezoek de aard van deze plaats te respecteren: de abdij is een plaats van gebed en bezinning. Houd de stilte in ere en eerbiedig de crypte en kerk als Gods Huis. Foto's maken mag, maar niet tijdens de gebedsdiensten en zeker ook niet ongevraagd van monniken of andere bezoekers. Bij voorbaat dank!