Mededeling 14 juli 2020

Vanaf 1 juli kunnen de vieringen weer bijgewoond worden. Reserveren is niet meer nodig. In de bovenkerk kunnen maximaal 50 personen per dienst plaatsnemen in de kerkbanken. Mocht daar geen plaats zijn, kunt u de Hoogmis volgen in de Crypte. Daar wordt ook de communie uitgereikt.

Bij deelname gaan wij ervan uit dat u de algemene maatregelen in acht neemt zoals: bij klachten thuisblijven en 1,5 meter afstand houden, en dat u de aanwijzingen opvolgt voor de bezetting van de kerkbanken en ter communie gaan. U vindt deze op de betreffende plaatsen.


Voor on-line bijwonen van vieringen zie pagina vieringen.


De abdijkerk, de crypte en het atrium zijn voor iedereen toegankelijk. Voor het bijwonen van de liturgische diensten, voor een stil persoonlijk gebed of uit belangstelling voor zijn architectuur. Of wilt u een kaarsje opsteken bij een icoon van Maria in de crypte? Andere delen van de abdij zijn niet te bezichtigen.

Bij de ingang, bij de portier is ook het een en ander te koop zoals iconenkaarten en rozenkransen. U kunt er informatie over de abdij vinden, CD's met gregoriaanse gezangen en boeken over o.a. het getijdengebed of de Regel van Benedictus, of ook over de architectuur van de abdij.

Wij vragen u tijdens uw bezoek de aard van deze plaats te respecteren: de abdij is een plaats van gebed en bezinning. Houd de stilte in ere en eerbiedig de crypte en kerk als Gods Huis. Foto's maken mag, maar niet tijdens de gebedsdiensten en zeker ook niet ongevraagd van monniken of andere bezoekers. Bij voorbaat dank!