In de zesde eeuw heeft Sint Benedictus een Regel geschreven voor cenobieten, dat wil zeggen monniken die in een klooster samenleven en dienen onder een regel en een abt [uit hoofdstuk 1 van de Regel].

Door de eeuwen heen hebben veel mannen en vrouwen de Regel ter harte genomen en zo is de orde van de benedictijnen ontstaan.

De monniken van Mamelis, zoals de abdij ook wel wordt genoemd in de volksmond, zijn benedictijnen en behoren specifiek tot de congregatie van Solesmes.

Te zijner tijd zult u hier meer informatie vinden over de Regel, zijn schrijver en waar dit begin toe heeft geleid. Waarbij natuurlijk de geschiedenis van Sint Benedictusberg en de daar levende gemeenschap niet wordt vergeten!