De Abdij St. Benedictusberg is een geloofsgemeenschap en een zelfstandig onderdeel van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap te Nederland in de zin van artikel VI van het Reglement voor het Rooms Katholieke Kerkgenootschap te Nederland.

De Rooms Katholieke Kerk heeft op 30 november 2007 van de Belastingdienst een ANBI-groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren, zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Ook op de Abdij St. Benedictusberg is dit van toepassing.

Voor donaties aan instellingen met een ANBI status, is belastingaftrek mogelijk. Zie de Belastingdienst: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voor actuele informatie.

Vanwege de ANBI status hebben wij een publicatieplicht om een aantal gegevens openbaar te maken. Het meest recenste verslag vindt u hier.